en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 12/2020 
Volume 12 
Issue 4

The New Quality of Teaching Law at Polish Universities: The Concept and Implementation

Piotr Mysiak
The University of Zielona Góra

12/2020 12 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.419

Abstract

The objective of this article is to present a new approach to legal education, which laid the foundations of the law curriculum at the Faculty of Law and Administration at the University of Zielona Góra. The concepts of legal education in Polish literature are presented in the first section of the article. The second part presents doubts connected to the prevailing model of teaching law at Polish universities – general studies (theoretical education). The next section presents the concept of teaching law at the Faculty of Law and Administration at the University of Zielona Góra, based on the concept of practical studies. There are presented solutions to improve the practical education and professional prospects of students. The implementation of this concept is provided in the fourth section. There are presented effects of certain solutions (presented in the third section) after the end of the first cycle of law studies at the Faculty of Law and Administration at the University of Zielona Góra.

References

  1. Borkowska-Bagieńska E., Wokół reformy studiów prawniczych, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2013, 4. [Google Scholar]
  2. Kapusta P., Trybka W. (eds.), Przygotowanie do aplikacji prawniczych: testy, kazusy, Vol. 1–3, Warszawa 2018–2019. [Google Scholar]
  3. Ministerstwo Sprawiedliwości – Departament Zawodów Prawniczych, Analiza wyników egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą 28 września 2019 r., https://www.gov.pl/attachment/6656022a-4259-4f8a-906a-e6a521c65b95 (access: 26.08.2020). [Google Scholar]
  4. Mysiak P., O nowej jakości w kształceniu prawników, “Studia Prawa Publicznego” 2015, 1(9). [Google Scholar]
  5. Mysiak P., O racjonalnym egzaminowaniu, [in:] J. Mazurkiewicz (ed.), Egzamin powinien mieć sens i być sprawiedliwy: o egzaminowaniu studentów prawa, kandydatów na aplikantów, aplikantów, doktorantów i innych prawników, Wrocław 2013. [Google Scholar]
  6. Osiatyński W., Czy każdy prawnik musi być uczonym?, [in:] A. Turska (ed.), Humanizacja zawodów prawniczych a nauczanie akademickie, Warszawa 2002. [Google Scholar]
  7. Sobczyk A., W sprawie kryzysu edukacji z zakresu ubezpieczeń społecznych na studiach prawniczych, “Ubezpieczenia Społeczne” 2014, 2. [Google Scholar]
  8. Szwarc A., Problemy kształcenia prawniczego (wprowadzenie do dyskusji), “Państwo i Prawo” 2010, 1. [Google Scholar]
  9. Wróblewski J., Modele prawoznawstwa a typy kształcenia prawniczego, “Państwo i Prawo” 1981, 4. [Google Scholar]
  10. Zoll F., Przyszłość kształcenia prawników w Polsce, “Państwo i Prawo” 2010, 6. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Mysiak, Piotr (2020). The New Quality of Teaching Law at Polish Universities: The Concept and Implementation. (2020). The New Quality of Teaching Law at Polish Universities: The Concept and Implementation. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(4), 235-248. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.419 (Original work published 12/2020AD)

MLA style

Mysiak, Piotr. “The New Quality Of Teaching Law At Polish Universities: The Concept And Implementation”. 12/2020AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 12, no. 4, 2020, pp. 235-248.

Chicago style

Mysiak, Piotr. “The New Quality Of Teaching Law At Polish Universities: The Concept And Implementation”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, no. 4 (2020): 235-248. doi:10.7206/kp.2080-1084.419.