en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2019 
Volume 11 
Issue 2

The importance of psychological and physical dysfunction of parents and children in the judgements on parental rights termination in light of the author’s judicial records investigation

Hubert Żukowski
Akademia Leona Koźmińskiego

2019 11 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.314

References

 1. Ciepła H., Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, red. K. Piasecki, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 2. Długoszewska I., Przesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 3. Dolecki H., Ingerencja sądu opiekuńczego w wykonywanie władzy rodzicielskiej, Warszawa 1983. [Google Scholar]
 4. Gajda J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Legalis, wyd. 5, http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogi3damjxhe4dmnboobqxalrthaztcnrqgeya#tabs-metrical-info (dostęp: 25.05.2018). [Google Scholar]
 5. Haak H., Władza rodzicielska: komentarz, Toruń 1995. [Google Scholar]
 6. Jagielski K., Istota i treść władzy rodzicielskiej, Kraków 1963. [Google Scholar]
 7. Stojanowska W., Dobro dziecka jako instrument wykładni norm Konwencji o prawach dzieckaoraz prawa polskiego jako dyrektywa jego stosowania, [w:] T. Smyczyński (red.), Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładania, Poznań 1999. [Google Scholar]
 8. Stojanowska W., Władza rodzicielska, Warszawa 1988. [Google Scholar]
 9. Strzebinczyk J., Rozdział VII. Władza rodzicielska, [w:] T. Smyczyński (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 12, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 10. Orzeczenie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 września 1951 r. (C 715/51), OSNCK 1953, Nr 2, poz. 37. [Google Scholar]
 11. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 17 listopada 1998 r. (II CKN 893/97), OSP 2001, Nr 3, poz. 46. [Google Scholar]
 12. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 lipca 1999 r. (I CKN 341/99), Legalis nr 503427. [Google Scholar]
 13. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12 stycznia 2000 r. (III CKN 834/99), Legalis nr 188136. [Google Scholar]
 14. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 3 czerwca 2000 r. (II CKN 960/00), Legalis nr 188112. [Google Scholar]
 15. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 7 września 2000 r. (I CKN 931/00), Legalis nr 277256. [Google Scholar]
 16. Informacje prasowe Krajowego Rejestru Dłużników, https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2016/Ponad-cwierc-miliona-Polakow-nie-placi-alimentow (dostęp: 24.05.2017). [Google Scholar]
 17. Ciepła H., Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, red. K. Piasecki, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 18. Długoszewska I., Przesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 19. Dolecki H., Ingerencja sądu opiekuńczego w wykonywanie władzy rodzicielskiej, Warszawa 1983. [Google Scholar]
 20. Gajda J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Legalis, wyd. 5, http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogi3damjxhe4dmnboobqxalrthaztcnrqgeya#tabs-metrical-info (dostęp: 25.05.2018). [Google Scholar]
 21. Haak H., Władza rodzicielska: komentarz, Toruń 1995. [Google Scholar]
 22. Jagielski K., Istota i treść władzy rodzicielskiej, Kraków 1963. [Google Scholar]
 23. Stojanowska W., Dobro dziecka jako instrument wykładni norm Konwencji o prawach dzieckaoraz prawa polskiego jako dyrektywa jego stosowania, [w:] T. Smyczyński (red.), Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładania, Poznań 1999. [Google Scholar]
 24. Stojanowska W., Władza rodzicielska, Warszawa 1988. [Google Scholar]
 25. Strzebinczyk J., Rozdział VII. Władza rodzicielska, [w:] T. Smyczyński (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 12, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 26. Orzeczenie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 września 1951 r. (C 715/51), OSNCK 1953, Nr 2, poz. 37. [Google Scholar]
 27. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 17 listopada 1998 r. (II CKN 893/97), OSP 2001, Nr 3, poz. 46. [Google Scholar]
 28. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 lipca 1999 r. (I CKN 341/99), Legalis nr 503427. [Google Scholar]
 29. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12 stycznia 2000 r. (III CKN 834/99), Legalis nr 188136. [Google Scholar]
 30. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 3 czerwca 2000 r. (II CKN 960/00), Legalis nr 188112. [Google Scholar]
 31. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 7 września 2000 r. (I CKN 931/00), Legalis nr 277256. [Google Scholar]
 32. Informacje prasowe Krajowego Rejestru Dłużników, https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2016/Ponad-cwierc-miliona-Polakow-nie-placi-alimentow (dostęp: 24.05.2017). [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Żukowski, H.. (2019). The importance of psychological and physical dysfunction of parents and children in the judgements on parental rights termination in light of the author’s judicial records investigation. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(2), 330-348. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.314 (Original work published 2019)

MLA style

Żukowski, H.. “The Importance Of Psychological And Physical Dysfunction Of Parents And Children In The Judgements On Parental Rights Termination In Light Of The Author’S Judicial Records Investigation”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 11, no. 2, 2019, pp. 330-348.

Chicago style

Żukowski, Hubert . “The Importance Of Psychological And Physical Dysfunction Of Parents And Children In The Judgements On Parental Rights Termination In Light Of The Author’S Judicial Records Investigation”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, no. 2 (2019): 330-348. doi:10.7206/kp.2080-1084.314.