en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2019 
Volume 11 
Issue 2

Znaczenie dysfunkcji w sferze zdrowia psychicznego i fizycznego rodziców i dzieci w sprawach o pozbawienie władzy rodzicielskiej w świetle wyników badań własnych – aktowych

Hubert Żukowski
Akademia Leona Koźmińskiego

2019 11 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.314

References

 1. Ciepła H., Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, red. K. Piasecki, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 2. Długoszewska I., Przesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 3. Dolecki H., Ingerencja sądu opiekuńczego w wykonywanie władzy rodzicielskiej, Warszawa 1983. [Google Scholar]
 4. Gajda J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Legalis, wyd. 5, http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogi3damjxhe4dmnboobqxalrthaztcnrqgeya#tabs-metrical-info (dostęp: 25.05.2018). [Google Scholar]
 5. Haak H., Władza rodzicielska: komentarz, Toruń 1995. [Google Scholar]
 6. Jagielski K., Istota i treść władzy rodzicielskiej, Kraków 1963. [Google Scholar]
 7. Stojanowska W., Dobro dziecka jako instrument wykładni norm Konwencji o prawach dzieckaoraz prawa polskiego jako dyrektywa jego stosowania, [w:] T. Smyczyński (red.), Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładania, Poznań 1999. [Google Scholar]
 8. Stojanowska W., Władza rodzicielska, Warszawa 1988. [Google Scholar]
 9. Strzebinczyk J., Rozdział VII. Władza rodzicielska, [w:] T. Smyczyński (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 12, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 10. Orzeczenie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 września 1951 r. (C 715/51), OSNCK 1953, Nr 2, poz. 37. [Google Scholar]
 11. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 17 listopada 1998 r. (II CKN 893/97), OSP 2001, Nr 3, poz. 46. [Google Scholar]
 12. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 lipca 1999 r. (I CKN 341/99), Legalis nr 503427. [Google Scholar]
 13. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12 stycznia 2000 r. (III CKN 834/99), Legalis nr 188136. [Google Scholar]
 14. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 3 czerwca 2000 r. (II CKN 960/00), Legalis nr 188112. [Google Scholar]
 15. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 7 września 2000 r. (I CKN 931/00), Legalis nr 277256. [Google Scholar]
 16. Informacje prasowe Krajowego Rejestru Dłużników, https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2016/Ponad-cwierc-miliona-Polakow-nie-placi-alimentow (dostęp: 24.05.2017). [Google Scholar]
 17. Ciepła H., Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, red. K. Piasecki, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 18. Długoszewska I., Przesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 19. Dolecki H., Ingerencja sądu opiekuńczego w wykonywanie władzy rodzicielskiej, Warszawa 1983. [Google Scholar]
 20. Gajda J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Legalis, wyd. 5, http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogi3damjxhe4dmnboobqxalrthaztcnrqgeya#tabs-metrical-info (dostęp: 25.05.2018). [Google Scholar]
 21. Haak H., Władza rodzicielska: komentarz, Toruń 1995. [Google Scholar]
 22. Jagielski K., Istota i treść władzy rodzicielskiej, Kraków 1963. [Google Scholar]
 23. Stojanowska W., Dobro dziecka jako instrument wykładni norm Konwencji o prawach dzieckaoraz prawa polskiego jako dyrektywa jego stosowania, [w:] T. Smyczyński (red.), Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładania, Poznań 1999. [Google Scholar]
 24. Stojanowska W., Władza rodzicielska, Warszawa 1988. [Google Scholar]
 25. Strzebinczyk J., Rozdział VII. Władza rodzicielska, [w:] T. Smyczyński (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 12, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 26. Orzeczenie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 września 1951 r. (C 715/51), OSNCK 1953, Nr 2, poz. 37. [Google Scholar]
 27. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 17 listopada 1998 r. (II CKN 893/97), OSP 2001, Nr 3, poz. 46. [Google Scholar]
 28. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 lipca 1999 r. (I CKN 341/99), Legalis nr 503427. [Google Scholar]
 29. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12 stycznia 2000 r. (III CKN 834/99), Legalis nr 188136. [Google Scholar]
 30. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 3 czerwca 2000 r. (II CKN 960/00), Legalis nr 188112. [Google Scholar]
 31. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 7 września 2000 r. (I CKN 931/00), Legalis nr 277256. [Google Scholar]
 32. Informacje prasowe Krajowego Rejestru Dłużników, https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2016/Ponad-cwierc-miliona-Polakow-nie-placi-alimentow (dostęp: 24.05.2017). [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Żukowski, Hubert (2019). Żukowski, H.. (2019). Znaczenie dysfunkcji w sferze zdrowia psychicznego i fizycznego rodziców i dzieci w sprawach o pozbawienie władzy rodzicielskiej w świetle wyników badań własnych – aktowych. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(2), 330-348. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.314 (Original work published 2019)

MLA style

Żukowski, Hubert. Żukowski, H.. “Znaczenie Dysfunkcji W Sferze Zdrowia Psychicznego I Fizycznego Rodziców I Dzieci W Sprawach O Pozbawienie Władzy Rodzicielskiej W Świetle Wyników Badań Własnych – Aktowych”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 11, no. 2, 2019, pp. 330-348.

Chicago style

Żukowski, Hubert. Żukowski, Hubert . “Znaczenie Dysfunkcji W Sferze Zdrowia Psychicznego I Fizycznego Rodziców I Dzieci W Sprawach O Pozbawienie Władzy Rodzicielskiej W Świetle Wyników Badań Własnych – Aktowych”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, no. 2 (2019): 330-348. doi:10.7206/kp.2080-1084.314.