en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 3/2021 
Volume 13 
Issue 1

Znaczenie szkoły jako instytucji oświatowo-wychowawczej w postępowaniu dowodowym dotyczącym pozbawienia władzy rodzicielskiej

Hubert Żukowski
Akademia Leona Koźmińskiego

3/2021 13 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.433

Abstract

The goal of this article is to highlight the role of a school, here understood as an educational facility, during the course of parental rights termination proceedings. There can be no doubt that the process of upbringing, especially the domestic factors and intense stimulus to which the child is subjected translate into patterns of behaviour and the way the child functions at school. Notably, prolonged learn-ing difficulties among children or periods in which the child presents complete disregard for societal norms and a lack of discipline should be a clear signal for the teachers and counsellors to review the family environment of the pupil in question. The article covers data regarding the school’s participation in the parental rights termination proceedings – e.g. opinions and recommendations formulated by the schools, teacher’s testimonies and children scorecards which reflect the educational progress of the child. The materials used include source materials (acts and ordinances, written opinions, Supreme and common court rulings), results of own research – casefile review based on a targeted casefile research questionnaire.

References

 1. Andrzejewska J., Wspieranie rozwoju dziecka poprzez współpracę nauczyciela z rodziną, [w:] S. Guz, J. Andrzejewska (red.), Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole, Lublin 2005. [Google Scholar]
 2. Christopher C. J., Nauczyciel – rodzic. Skuteczne porozumiewanie się, Gdańsk 2004. [Google Scholar]
 3. Ciepła H., [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, Warszawa. [Google Scholar]
 4. Cęcelek G., Kompetencje społeczne nauczyciela szkoły uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych, Toruń 2020. [Google Scholar]
 5. Długoszewska I., Przesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 6. Dolecki H., Ingerencja sądu opiekuńczego w wykonywanie władzy rodzicielskiej, Warszawa 1983. [Google Scholar]
 7. Dzierzgowska I., Rodzice w szkole, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 8. Gasik J., Odpowiedzialność – fundamentalna wartość w zawodzie nauczyciela, [w:] A. Jegier (red.), Rodzice, nauczyciele, media: kto ponosi odpowiedzialność za wychowanie i edukację dzieci?, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 9. Gurycka A., O sztuce wychowania dla wychowawców i nauczycieli, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 10. Gurycka A., Struktura i dynamika procesu wychowawczego. Analiza psychologiczna, Warszawa 1979. [Google Scholar]
 11. Haak H., Władza rodzicielska: komentarz, Toruń 1995. [Google Scholar]
 12. Ignatowicz J., Nazar M., Prawo rodzinne, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 13. Jagielski K., Istota i treść władzy rodzicielskiej, Kraków 1963. [Google Scholar]
 14. Konieczna A., Szkoła wobec rodziców dziecka źle funkcjonującego w roli ucznia, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 15. Lisowski K., Stradomski K., Karta Nauczyciela. Komentarz, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 16. Lulek B., Współpraca szkoły, rodziny i środowiska, Rzeszów 2008. [Google Scholar]
 17. Łobocki M., W trosce o wychowanie w szkole, Kraków 2009. [Google Scholar]
 18. Mendel M., Rodzice i szkoła. Jak współuczestniczyć w edukacji dzieci?, Toruń 2001. [Google Scholar]
 19. Młynek P., Współpraca rodziców i nauczycieli – charakter, oczekiwania i uwarunkowania, Katowice 2007. [Google Scholar]
 20. Rylke H., Klimowicz G., Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi, Warszawa 1992. [Google Scholar]
 21. Stojanowska W., Ochrona dziecka przed negatywnymi skutkami konfliktu między jego rodzicami, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 22. Stojanowska W., Władza rodzicielska, Warszawa 1988. [Google Scholar]
 23. Stojanowska W., Kosek M., Skutki emigracji zarobkowej rodziców w aspekcie zagrożenia dobra dziecka na podstawie badań ankietowych nauczycieli, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2009, 9(1). [Google Scholar]
 24. Strzebinczyk J., Rozdział VII. Władza rodzicielska, [w:] T. Smyczyński (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 12, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 25. Pyter M., [w:] A. Balicki, M. Pyter, Prawo oświatowe. Komentarz, Warszawa 2017, https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogi3damjxgizdamjoobqxalrugmydmmbqg4yq#tabs-metrical-info (dostęp: 8.12.2018). [Google Scholar]
 26. Rylke H., Klimowicz G., Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi, Warszawa 1992. [Google Scholar]
 27. Walczak B., „Między nami dobrze jest”. O partnerstwie pomiędzy rodzicami a szkołą, [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Refleksje, Kraków 2011. [Google Scholar]
 28. Wawrzyniak S., Współpraca rodziców i nauczycieli wobec zróżnicowanych problemów wychowawczych i dydaktycznych, [w:] A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Aspekty wychowania i kształcenia we współczesnej szkole, Sosnowiec 2016. [Google Scholar]
 29. Żebrek-Dzikowska I., Wysocka-Kunisz M., Szydłowska A., Kompetencje nauczyciela w kontekście kształcenia, „Społeczeństwo. Edukacja. Język” 2016, 4. [Google Scholar]
 30. Żukowski H., „Przyczyny pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej w świetle badań aktowych”, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Wandy Stojanowskiej, obroniona w dniu 28.06.2017 r. na Akademii Leona Koźmińskiegow Warszawie. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Żukowski, Hubert (2021). Znaczenie szkoły jako instytucji oświatowo-wychowawczej w postępowaniu dowodowym dotyczącym pozbawienia władzy rodzicielskiej. (2021). Znaczenie szkoły jako instytucji oświatowo-wychowawczej w postępowaniu dowodowym dotyczącym pozbawienia władzy rodzicielskiej. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(1), 159–178. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.433 (Original work published 3/2021AD)

MLA style

Żukowski, Hubert. “Znaczenie Szkoły Jako Instytucji Oświatowo-Wychowawczej W Postępowaniu Dowodowym Dotyczącym Pozbawienia Władzy Rodzicielskiej”. 3/2021AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 13, no. 1, 2021, pp. 159–178.

Chicago style

Żukowski, Hubert. “Znaczenie Szkoły Jako Instytucji Oświatowo-Wychowawczej W Postępowaniu Dowodowym Dotyczącym Pozbawienia Władzy Rodzicielskiej”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 13, no. 1 (2021): 159–178. doi:10.7206/kp.2080-1084.433.