en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2019 
Volume 11 
Issue 4

Zagrożenie dobra dziecka przez nieprofesjonalne próby tworzenia nowego Kodeksu rodzinnego

Wanda Stojanowska
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

Mirosław Kosek
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

2019 11 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.347

Abstract

The aim of the article is to evaluate the draft of a new Family Code developed by the Social Codification Commission for Family and Guardianship Law attached to the Children’s Rights Ombudsman with regard to the advisability and legitimacy of the changes proposed in it, as well as to analyse its selected detailed solutions in the context of their impact on the protection of the child’s welfare. The aforemen-tioned detailed issues concern, among others, the issues of parental custody and material and legal grounds for divorce. The proposed changes, namely the replace-ment of the institution of parental custody with “parental responsibility” and the introduction of a new divorce premise are perceived by the authors of the article as clearly negative.
The authors of the article are also critical of the procedure of preparation of the discussed draft. In their opinion, the applicable Family and Guardianship Code is not an anachronistic legal act and can and should continue to play the role of a basic regulator of legal and family relations in our country. The proposal to replace it with a new code is not sufficiently justified, either legally or socially, and its adoption may prove to be dangerous for the stability of the legal and family regula-tions, shaped by the latest amendments to family law and contrary to the principle of protection of the best interests of the child.

References

 1. Fiedorczyk P., Unifikacja i kodyfikacja prawa rodzinnego w Polsce (1945–1964), Białystok 2014. [Google Scholar]
 2. Jaros P., Prawo dziecka do rodziców (odpowiedzialności rodzicielskiej) w kontekście polskich zobowiązań międzynarodowych, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 3. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, Zielona Księga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. Z. Radwańskiego, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 4. Kosek M., O odpowiedzialne i uzasadnione nowelizowanie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na przykładzie projektu Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Praw Dzieci do Obojga Rodziców z 10 marca 2016 roku, [w:] S. Godek, R. Kamińska (red.), Przyszłość rodziny w UE, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 5. Mik C., Międzynarodowe prawo rodzinne Unii Europejskiej na tle ewolucji współpracy sądowej w sprawach cywilnych, [w:] L. Ogiegła, W. Popiołek, M. Szpunar (red.), Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005, s. 209–224. [Google Scholar]
 6. Radwański Z. (red.), Zielona Księga. Optymalna wersja Kodeksu Cywilnego, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 7. Safjan M. (red.), Standardy prawne Rady Europy, t. 1, Prawo rodzinne, Warszawa 1994. [Google Scholar]
 8. Stojanowska W., Prawo dziecka do wychowywania się w środowisku rodzinnym przewidziane w Konwencji o prawach dziecka (artykuł recenzyjny), „Państwo i Prawo” 2019, 1. [Google Scholar]
 9. Stojanowska W., Rekomendacja Nr R(84)4 w sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej a stan prawny obowiązujący w Polsce, [w:] Safjan M. (red.), Standardy prawne Rady Europy, t. 1, Prawo rodzinne, Warszawa 1994. [Google Scholar]
 10. Stojanowska W., [w:] T. Smyczyński (red.), System Prawa Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. 2, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 11. Stojanowska W., Kosek M., O rzekomej potrzebie nowego Kodeksu rodzinnego, [w:] Anna Tarwacka (red.), Tempora mutantur cum legibus. Księga Jubileuszowa z okazji 20-lecia Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 12. Stojanowska W., Kosek M., Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza – Wykładnia – Komentarz, pod red. W. Stojanowskiej, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 13. Strzebińczyk J., Prawo rodzinne, wyd. 4, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 14. Swaczyna B., Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami de lege ferenda, [w:] P. Machnikowski, J. Gołaczyński (red.), Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 15. Winiarz J., Socjalistyczne prawo rodzinne PRL. Ewolucja – stan prawny – perspektywy, „Studia Prawnicze” 1974, 4(42). [Google Scholar]
 16. Fiedorczyk P., Unifikacja i kodyfikacja prawa rodzinnego w Polsce (1945–1964), Białystok 2014. [Google Scholar]
 17. Jaros P., Prawo dziecka do rodziców (odpowiedzialności rodzicielskiej) w kontekście polskich zobowiązań międzynarodowych, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 18. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, Zielona Księga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. Z. Radwańskiego, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 19. Kosek M., O odpowiedzialne i uzasadnione nowelizowanie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na przykładzie projektu Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Praw Dzieci do Obojga Rodziców z 10 marca 2016 roku, [w:] S. Godek, R. Kamińska (red.), Przyszłość rodziny w UE, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 20. Mik C., Międzynarodowe prawo rodzinne Unii Europejskiej na tle ewolucji współpracy sądowej w sprawach cywilnych, [w:] L. Ogiegła, W. Popiołek, M. Szpunar (red.), Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005, s. 209–224. [Google Scholar]
 21. Radwański Z. (red.), Zielona Księga. Optymalna wersja Kodeksu Cywilnego, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 22. Safjan M. (red.), Standardy prawne Rady Europy, t. 1, Prawo rodzinne, Warszawa 1994. [Google Scholar]
 23. Stojanowska W., Prawo dziecka do wychowywania się w środowisku rodzinnym przewidziane w Konwencji o prawach dziecka (artykuł recenzyjny), „Państwo i Prawo” 2019, 1. [Google Scholar]
 24. Stojanowska W., Rekomendacja Nr R(84)4 w sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej a stan prawny obowiązujący w Polsce, [w:] Safjan M. (red.), Standardy prawne Rady Europy, t. 1, Prawo rodzinne, Warszawa 1994. [Google Scholar]
 25. Stojanowska W., [w:] T. Smyczyński (red.), System Prawa Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. 2, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 26. Stojanowska W., Kosek M., O rzekomej potrzebie nowego Kodeksu rodzinnego, [w:] Anna Tarwacka (red.), Tempora mutantur cum legibus. Księga Jubileuszowa z okazji 20-lecia Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 27. Stojanowska W., Kosek M., Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza – Wykładnia – Komentarz, pod red. W. Stojanowskiej, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 28. Strzebińczyk J., Prawo rodzinne, wyd. 4, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 29. Swaczyna B., Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami de lege ferenda, [w:] P. Machnikowski, J. Gołaczyński (red.), Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 30. Winiarz J., Socjalistyczne prawo rodzinne PRL. Ewolucja – stan prawny – perspektywy, „Studia Prawnicze” 1974, 4(42). [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Stojanowska, Wanda & Kosek, Mirosław (2019). Stojanowska, W. , & Kosek, M. . (2019). Zagrożenie dobra dziecka przez nieprofesjonalne próby tworzenia nowego Kodeksu rodzinnego. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(4), 144-163. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.347 (Original work published 2019)

MLA style

Stojanowska, Wanda and Kosek, Mirosław. Stojanowska, W. , and M. Kosek. “Zagrożenie Dobra Dziecka Przez Nieprofesjonalne Próby Tworzenia Nowego Kodeksu Rodzinnego”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 11, no. 4, 2019, pp. 144-163.

Chicago style

Stojanowska, Wanda and Kosek, Mirosław. Stojanowska, Wanda , and Mirosław Kosek. “Zagrożenie Dobra Dziecka Przez Nieprofesjonalne Próby Tworzenia Nowego Kodeksu Rodzinnego”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, no. 4 (2019): 144-163. doi:10.7206/kp.2080-1084.347.