en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2019 
Volume 11 
Issue 3

Asesor sądowy w polskim porządku prawnym a realizacja konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Wybrane zagadnienia

Monika Chmielewska-Dzikiewicz
Akademia Leona Koźmińskiego

2019 11 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.326

Abstract

The article presents the status of an assessor in the court of law in accordance with applicable legal provisions. For the needs of the study, the most important competences of the assessor were chosen in relation to the principle of judicial independence and independence of the courts. Additionally, the most important stages of shaping the institution of the assessor from 1928 were also approximated.

References

 1. Bodio J., Instytucja asesora sądowego, „Studia Iuridica Lublinensia” 2010, nr 13. [Google Scholar]
 2. Bojańczyk A., O uprawnieniach asesorów sądowych do wykonania procesowych czynności sędziego de lege ferenda, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2015, nr 3. [Google Scholar]
 3. Dudek D., Ekspertyza prawna w sprawie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej założeń ustawy przywracającej instytucję asesora sadowego, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2013, nr 2. [Google Scholar]
 4. Gonera K., Propozycje Krajowej Rady Sądownictwa dotyczące przywrócenia instytucji asesora sadowego (założenia wstępne), „Krajowa Rada Sądownictwa” 2013, nr 2. [Google Scholar]
 5. Hayduk-Hawrylak I., Kołecki B., Wleklińska A., Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 6. Malec D., Asesor sądowy – udana reaktywacja historycznej instytucji czy nietrafna nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych? w: Nil nisi veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu, red. M. Głuszak, D. Wiśniewska-Jóźwiak, Łódź 2016. [Google Scholar]
 7. Malec D., Czy asesor był sędzią? Instytucja asesora sądowego w prawie o ustroju sadów powszechnych w Polsce od okresu dwudziestolecia międzywojennego. Wybrane zagadnienia, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2012, t. XXVII. [Google Scholar]
 8. Polański S., Glosa, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2008, nr 3. [Google Scholar]
 9. Szeroczyńska M., Lex Super omnia: Prokurator pyta – Co zrobić z asesorami sądowymi?, „Monitor Konstytucyjny” 2018, http://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/2471 [Google Scholar]
 10. Wąsek-Wiaderek M. (oprac.) Przegląd orzecznictwa europejskiego dotyczącego spraw karnych, nr 3–4, 2010, s. 13–15, http://www.sn.pl/orzecznictwo/Orzecz_Euro_Karne/Orzecz_Euro_Karne_03-04_2010.pdf [Google Scholar]
 11. Wielka Encyklopedia PWN, t. 14, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 12. Zembrzuski T., Status ustrojowy asesora sądowego przed powierzeniem mu czynności sędziego, „Monitor Prawniczy” 2018, nr 19, https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mjxw62zogi3damrqheytony#tabs-metrical-info [Google Scholar]
 13. Bodio J., Instytucja asesora sądowego, „Studia Iuridica Lublinensia” 2010, nr 13. [Google Scholar]
 14. Bojańczyk A., O uprawnieniach asesorów sądowych do wykonania procesowych czynności sędziego de lege ferenda, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2015, nr 3. [Google Scholar]
 15. Dudek D., Ekspertyza prawna w sprawie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej założeń ustawy przywracającej instytucję asesora sadowego, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2013, nr 2. [Google Scholar]
 16. Gonera K., Propozycje Krajowej Rady Sądownictwa dotyczące przywrócenia instytucji asesora sadowego (założenia wstępne), „Krajowa Rada Sądownictwa” 2013, nr 2. [Google Scholar]
 17. Hayduk-Hawrylak I., Kołecki B., Wleklińska A., Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 18. Malec D., Asesor sądowy – udana reaktywacja historycznej instytucji czy nietrafna nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych? w: Nil nisi veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu, red. M. Głuszak, D. Wiśniewska-Jóźwiak, Łódź 2016. [Google Scholar]
 19. Malec D., Czy asesor był sędzią? Instytucja asesora sądowego w prawie o ustroju sadów powszechnych w Polsce od okresu dwudziestolecia międzywojennego. Wybrane zagadnienia, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2012, t. XXVII. [Google Scholar]
 20. Polański S., Glosa, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2008, nr 3. [Google Scholar]
 21. Szeroczyńska M., Lex Super omnia: Prokurator pyta – Co zrobić z asesorami sądowymi?, „Monitor Konstytucyjny” 2018, http://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/2471 [Google Scholar]
 22. Wąsek-Wiaderek M. (oprac.) Przegląd orzecznictwa europejskiego dotyczącego spraw karnych, nr 3–4, 2010, s. 13–15, http://www.sn.pl/orzecznictwo/Orzecz_Euro_Karne/Orzecz_Euro_Karne_03-04_2010.pdf [Google Scholar]
 23. Wielka Encyklopedia PWN, t. 14, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 24. Zembrzuski T., Status ustrojowy asesora sądowego przed powierzeniem mu czynności sędziego, „Monitor Prawniczy” 2018, nr 19, https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mjxw62zogi3damrqheytony#tabs-metrical-info [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Chmielewska-Dzikiewicz, Monika (2019). Chmielewska-Dzikiewicz, M. . (2019). Asesor sądowy w polskim porządku prawnym a realizacja konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Wybrane zagadnienia. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(3), 171-185. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.326 (Original work published 2019)

MLA style

Chmielewska-Dzikiewicz, Monika. Chmielewska-Dzikiewicz, M. . “Asesor Sądowy W Polskim Porządku Prawnym A Realizacja Konstytucyjnej Zasady Niezawisłości Sędziów I Niezależności Sądów. Wybrane Zagadnienia”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 11, no. 3, 2019, pp. 171-185.

Chicago style

Chmielewska-Dzikiewicz, Monika. Chmielewska-Dzikiewicz, Monika . “Asesor Sądowy W Polskim Porządku Prawnym A Realizacja Konstytucyjnej Zasady Niezawisłości Sędziów I Niezależności Sądów. Wybrane Zagadnienia”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, no. 3 (2019): 171-185. doi:10.7206/kp.2080-1084.326.