en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2018 
Volume 10 
Issue 3

Wykorzystanie mechanizmu odliczenia podatku naliczonego w systemie VAT do oszustw w postaci „karuzeli podatkowych”

Artur Mudrecki
Akademia Leona Koźmińskiego

2018 10 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.241

Abstract

W artykule przedstawiono zjawisko „karuzeli podatkowej" w podatku od towarów, które jest swoistym nadużyciem prawa i służy wyłudzenia VATu. Po przedstawieniu doktryny orzeczniczej nadużycia prawa i dobrej wiary wypracowanej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dokonano analizy orzecznictwa w tym zakresie, z którego wynika, że podatnicy zajmujący się wyłudzaniem podatku od wartości dodanej nie mają prawa do zwrotu podatku. Natomiast podatnicy, którzy padli ofiarą oszust podatkowych mogą powoływać się na doktrynę dobrej wiary i mają prawo do odliczenia podatku. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w istotny sposób wpływa na orzecznictwo sądów administracyjnych w Polsce. NSA w uzasadnieniach rozstrzygnięć stara się zdefiniować pojęcie „karuzeli podatkowej", które jest bardzo zróżnicowane.

References

 1. Bącal A., Brach A., Nadużycie prawa w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 2. Gajda A., Mudrecki A., Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 kwietnia 2007 r. sygn. akt I SA/Wr 152/07, „Orzecznictwo Sądów Polskich" 2008, 6. [Google Scholar]
 3. Kotowski W., Karuzele podatkowe, [w:] I. Ożóg (red.), Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 4. Mudrecki A., The Influence of "Good Faith" on the Taxable Person's Right to Deduct the Value-added Tax in the Light of the Case Law of the Court of Justice of the European Union, [w:] M. Radvan (red.), System of Financial Law, System of Tax Law: Conference Proceedings, Brno 2015. [Google Scholar]
 5. Mudrecki A., Wykładnia prounijna w orzecznictwie sądów administracyjnych w podatkach obrotowych, [w:] H. Litwińczuk (red.), Prawo europejskie w polskim prawie finansowym, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 6. Olesińska A., Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania, Toruń 2013. [Google Scholar]
 7. Siennicki T., [w:] M. Militz, D. Dominik-Ogińska, M. Bącal, T. Siennicki, Zasady prawa unijnego w VAT, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 8. Bącal A., Brach A., Nadużycie prawa w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 9. Gajda A., Mudrecki A., Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 kwietnia 2007 r. sygn. akt I SA/Wr 152/07, „Orzecznictwo Sądów Polskich" 2008, 6. [Google Scholar]
 10. Kotowski W., Karuzele podatkowe, [w:] I. Ożóg (red.), Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 11. Mudrecki A., The Influence of "Good Faith" on the Taxable Person's Right to Deduct the Value-added Tax in the Light of the Case Law of the Court of Justice of the European Union, [w:] M. Radvan (red.), System of Financial Law, System of Tax Law: Conference Proceedings, Brno 2015. [Google Scholar]
 12. Mudrecki A., Wykładnia prounijna w orzecznictwie sądów administracyjnych w podatkach obrotowych, [w:] H. Litwińczuk (red.), Prawo europejskie w polskim prawie finansowym, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 13. Olesińska A., Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania, Toruń 2013. [Google Scholar]
 14. Siennicki T., [w:] M. Militz, D. Dominik-Ogińska, M. Bącal, T. Siennicki, Zasady prawa unijnego w VAT, Warszawa 2013. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Wykorzystanie mechanizmu odliczenia podatku naliczonego w systemie VAT do oszustw w postaci „karuzeli podatkowych”. (2018). Wykorzystanie mechanizmu odliczenia podatku naliczonego w systemie VAT do oszustw w postaci „karuzeli podatkowych”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(3), 262-277. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.241 (Original work published 2018)

MLA style

“Wykorzystanie Mechanizmu Odliczenia Podatku Naliczonego W Systemie Vat Do Oszustw W Postaci „Karuzeli Podatkowych””. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 10, no. 3, 2018, pp. 262-277.

Chicago style

“Wykorzystanie Mechanizmu Odliczenia Podatku Naliczonego W Systemie Vat Do Oszustw W Postaci „Karuzeli Podatkowych””. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, no. 3 (2018): 262-277. doi:10.7206/kp.2080-1084.241.