en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2018 
Volume 10 
Issue 3

Gwiezdne wojny. Fikcja czy bliska rzeczywistość?

Zdzisław Brodecki
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Małgorzata Polkowska
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

2018 10 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.237

Abstract

Niniejszy artykuł dotyczy pojęcia gwiezdnych wojen, w celu pokazania, że jest to tematyka opisująca rzeczywistość, a nie tylko historia (choć z nią często kojarzona). Aktualna polityka prowadzona przez państwa w Kosmosie pokazuje, że konflikty kosmiczne są nadal możliwe. Stąd bezpieczeństwo prowadzonej przez państwa działalności kosmicznej jest zagrożone - i to nie tylko w przestrzeni kosmicznej, ale i na Ziemi. I choć aktywną działalność w kosmosie prowadzą tylko niektóre państwa, to skutki tych działań (czy to cywilnych, czy militarnych) od- czuwa cała społeczność międzynarodowa. Militaryzacja Kosmosu zaczyna powoli wkraczać w nową fazę: użycia satelitów aktywnych, przeznaczonych do niszczenia wyznaczonych celów. Taki stan rzeczy świadczy o tym, iż gwiezdne wojny to nie jest fikcja, gdyż być może w przyszłości państwa ponownie będą rozwiązywać swoje konflikty z użyciem kosmosu.

References

 1. Al-Ekabi C., Baranes B., Hulsroj P., Lahcen A. (red.), Yearbook on Space Policy 2014. The Governance of Space, Vienna-New York 2016. [Google Scholar]
 2. Apollo Program Summary Report by L.B. Johnson Space Center, NASA, April 1975. Barcz J., Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 3. Bielicki D., Militaryzacja i zbrojenia Kosmosu. Studium prawnomiędzynarodowe, Katowice 2014. [Google Scholar]
 4. Brodecki Z., Kosmos a morze. Prawo eksterytorialnych przestrzeni (w opracowaniu). [Google Scholar]
 5. Brodecki Z., Brodecka A., Koncepcja Human Security, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku" 2014, 31, s. 233-243. [Google Scholar]
 6. Caselli L., Space demilitarization treaties in a new era of manned nuclear spaceflights, „Journal of Air Law and Commerce" 2012, 77. [Google Scholar]
 7. Chanock A., The problems and potential solutions related to the emergence of Space Weapons in the 21st Century, „Journal of Air Law and Commerce" 2013, 78(4). [Google Scholar]
 8. Chołaj H., Powrót olbrzyma w zglobalizowanym świecie, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 9. Durando F., Grecja. Ludzie, myśl, sztuka. Warszawa 1997 [Google Scholar]
 10. Durys P., Zapobieganie wyścigowi zbrojeń w przestrzeni kosmicznej, [w:] Z. Galicki, T. Kamiński, K. Myszona-Kostrzewa (red.), Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej. Świat--Europa-Polska, Warszawa 2010, s. 41-50. [Google Scholar]
 11. Ferguson N., Cywilizacja. Zachód i Reszta Świata, Kraków 2013. [Google Scholar]
 12. Hart B.L., Anti-satellite weapons: threats, laws and the uncertain future of space, Institute of Air & Space Law - McGill University, Montreal 2007 (maszynopis w Bibliotece IASL w Montrealu) [Google Scholar]
 13. Israel S., France, Europe and Russia - two decades of space launch cooperation, „Room, The Space Journal" 2016, nr 2(8) [Google Scholar]
 14. Kaiser S.A., Satellite Navigation System, „AASL" 2012 [Google Scholar]
 15. Keegan J., Historia wojen, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 16. King M.T., Sovereignty's gray area: The delimitation of Air and Space in the context of Aerospace vehicles and the use of force, „Journal of Air Law and Commerce" 2016, 81 [Google Scholar]
 17. Klein J.J., Space Warfare: Strategy, Principles and Policy, Routledge 2006. [Google Scholar]
 18. Kranz J., Między wojną a pokojem: świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej, [w:] J. Kranz (red.), Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki, Warszawa 2009, s. 163-185. [Google Scholar]
 19. Krzyżanowska A., Biała Księga Obronności Chin - pokojowe deklaracje i realia, „Bezpieczeństwo Narodowe" 2011, 20(4), s. 55-75. [Google Scholar]
 20. Lee R., Steele S.L., Military use of satellite communications, remote sensing and global positioning systems in the war on terror, „Journal of Air Law and Commerce" 2014, 79, s. 69-112. [Google Scholar]
 21. Liberati A.M., Bourbon F., Rzym. Imperium trzech kontynentów, Warszawa 1996. [Google Scholar]
 22. Moltz J.C., The Crowded Orbits. Conflict and Cooperation in Space, Columbia 2014. [Google Scholar]
 23. Niedźwiedź M., Uwagi do tytułu V TFUE „Umowy międzynarodowe", [w:] A. Wróbel (red.), Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, t. 2, pod redakcją K. Kowalik-Bańczyk i M. Szwarc-Kuczer, Warszawa 2012, s. 1558-1638. [Google Scholar]
 24. Nowacki G., Militaryzacja Kosmosu. Studium teoretyczne, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 25. Nowacki G., Krzeszowski W., Możliwości wykorzystania przestrzeni kosmicznej, studium teoretyczne, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 26. Nowacki M., Uwagi do art. 189 ust. 2 TFUE, [w:] A. Wróbel (red.), Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, t. 2, pod redakcją K. Kowalik-Bańczyk i M. Szwarc-Kuczer, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 27. Onley R.D., Death from above? The weaponization of space and the threat to international humanitarian law, „Journal of Air Law Commerce" 2013, 78. [Google Scholar]
 28. Ostrogorski G., Dzieje Bizancjum, Warszawa 2007 [Google Scholar]
 29. Paradise N.M., Civil-military synergies in European Earth observation missions, „The Aviation and Space Journal" 2012, 11(4) [Google Scholar]
 30. Polkowska M., Prawo kosmiczne w obliczu nowych problemów współczesności, Warszawa 2011 [Google Scholar]
 31. Simms B., Taniec mocarstw. Walka o dominację w Europie od XV do XXI wieku, Poznań 2015 [Google Scholar]
 32. Spradling K.K., Military use of International Space Station, Institute of Air & Space Law McGill University, Montreal 1988 (maszynopis w Bibliotece IASL w Montrealu). [Google Scholar]
 33. Świątnicki W., Świątnicki Z., Wojna w Kosmosie?, Warszawa 1990 [Google Scholar]
 34. Tate L., The status of the outer space treaty at international law during „war" and „those measures short of war", „Journal of Space Law" 2006, 32(1) [Google Scholar]
 35. Trogeler M., A global legislation for space applications in the field of civil protection, „The Aviation and Space Journal" 2011, 10(4) [Google Scholar]
 36. Unehara Y.T., Matsuda S., Fuji T., Kaneoka M., State Responsibility and Liability for Air-Launch over the High Seas, [w:] C.M. Jorgenson (red.), Proceedings of the International Institute of Space Law 2013, Leiden 2014, t. 56 [Google Scholar]
 37. Vlasic I.A., Space law and the military applications of space technology, [w:] R.S. Jakhu (red.), Space Law - General Principles, Montreal 2007, t. 1, s. 483-495 [Google Scholar]
 38. Wong W.W.S., Fergusson J., Military Space Power a Guide to the Issues, Santa Barbara 2010 [Google Scholar]
 39. Zajadło J., Prawo międzynarodowe wobec problemu „państwa upadłego", „Państwo i Prawo" 2005, 2, s. 3-20 [Google Scholar]
 40. Al-Ekabi C., Baranes B., Hulsroj P., Lahcen A. (red.), Yearbook on Space Policy 2014. The Governance of Space, Vienna-New York 2016. [Google Scholar]
 41. Apollo Program Summary Report by L.B. Johnson Space Center, NASA, April 1975. Barcz J., Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 42. Bielicki D., Militaryzacja i zbrojenia Kosmosu. Studium prawnomiędzynarodowe, Katowice 2014. [Google Scholar]
 43. Brodecki Z., Kosmos a morze. Prawo eksterytorialnych przestrzeni (w opracowaniu). [Google Scholar]
 44. Brodecki Z., Brodecka A., Koncepcja Human Security, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku" 2014, 31, s. 233-243. [Google Scholar]
 45. Caselli L., Space demilitarization treaties in a new era of manned nuclear spaceflights, „Journal of Air Law and Commerce" 2012, 77. [Google Scholar]
 46. Chanock A., The problems and potential solutions related to the emergence of Space Weapons in the 21st Century, „Journal of Air Law and Commerce" 2013, 78(4). [Google Scholar]
 47. Chołaj H., Powrót olbrzyma w zglobalizowanym świecie, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 48. Durando F., Grecja. Ludzie, myśl, sztuka. Warszawa 1997 [Google Scholar]
 49. Durys P., Zapobieganie wyścigowi zbrojeń w przestrzeni kosmicznej, [w:] Z. Galicki, T. Kamiński, K. Myszona-Kostrzewa (red.), Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej. Świat--Europa-Polska, Warszawa 2010, s. 41-50. [Google Scholar]
 50. Ferguson N., Cywilizacja. Zachód i Reszta Świata, Kraków 2013. [Google Scholar]
 51. Hart B.L., Anti-satellite weapons: threats, laws and the uncertain future of space, Institute of Air & Space Law - McGill University, Montreal 2007 (maszynopis w Bibliotece IASL w Montrealu) [Google Scholar]
 52. Israel S., France, Europe and Russia - two decades of space launch cooperation, „Room, The Space Journal" 2016, nr 2(8) [Google Scholar]
 53. Kaiser S.A., Satellite Navigation System, „AASL" 2012 [Google Scholar]
 54. Keegan J., Historia wojen, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 55. King M.T., Sovereignty's gray area: The delimitation of Air and Space in the context of Aerospace vehicles and the use of force, „Journal of Air Law and Commerce" 2016, 81 [Google Scholar]
 56. Klein J.J., Space Warfare: Strategy, Principles and Policy, Routledge 2006. [Google Scholar]
 57. Kranz J., Między wojną a pokojem: świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej, [w:] J. Kranz (red.), Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki, Warszawa 2009, s. 163-185. [Google Scholar]
 58. Krzyżanowska A., Biała Księga Obronności Chin - pokojowe deklaracje i realia, „Bezpieczeństwo Narodowe" 2011, 20(4), s. 55-75. [Google Scholar]
 59. Lee R., Steele S.L., Military use of satellite communications, remote sensing and global positioning systems in the war on terror, „Journal of Air Law and Commerce" 2014, 79, s. 69-112. [Google Scholar]
 60. Liberati A.M., Bourbon F., Rzym. Imperium trzech kontynentów, Warszawa 1996. [Google Scholar]
 61. Moltz J.C., The Crowded Orbits. Conflict and Cooperation in Space, Columbia 2014. [Google Scholar]
 62. Niedźwiedź M., Uwagi do tytułu V TFUE „Umowy międzynarodowe", [w:] A. Wróbel (red.), Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, t. 2, pod redakcją K. Kowalik-Bańczyk i M. Szwarc-Kuczer, Warszawa 2012, s. 1558-1638. [Google Scholar]
 63. Nowacki G., Militaryzacja Kosmosu. Studium teoretyczne, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 64. Nowacki G., Krzeszowski W., Możliwości wykorzystania przestrzeni kosmicznej, studium teoretyczne, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 65. Nowacki M., Uwagi do art. 189 ust. 2 TFUE, [w:] A. Wróbel (red.), Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, t. 2, pod redakcją K. Kowalik-Bańczyk i M. Szwarc-Kuczer, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 66. Onley R.D., Death from above? The weaponization of space and the threat to international humanitarian law, „Journal of Air Law Commerce" 2013, 78. [Google Scholar]
 67. Ostrogorski G., Dzieje Bizancjum, Warszawa 2007 [Google Scholar]
 68. Paradise N.M., Civil-military synergies in European Earth observation missions, „The Aviation and Space Journal" 2012, 11(4) [Google Scholar]
 69. Polkowska M., Prawo kosmiczne w obliczu nowych problemów współczesności, Warszawa 2011 [Google Scholar]
 70. Simms B., Taniec mocarstw. Walka o dominację w Europie od XV do XXI wieku, Poznań 2015 [Google Scholar]
 71. Spradling K.K., Military use of International Space Station, Institute of Air & Space Law McGill University, Montreal 1988 (maszynopis w Bibliotece IASL w Montrealu). [Google Scholar]
 72. Świątnicki W., Świątnicki Z., Wojna w Kosmosie?, Warszawa 1990 [Google Scholar]
 73. Tate L., The status of the outer space treaty at international law during „war" and „those measures short of war", „Journal of Space Law" 2006, 32(1) [Google Scholar]
 74. Trogeler M., A global legislation for space applications in the field of civil protection, „The Aviation and Space Journal" 2011, 10(4) [Google Scholar]
 75. Unehara Y.T., Matsuda S., Fuji T., Kaneoka M., State Responsibility and Liability for Air-Launch over the High Seas, [w:] C.M. Jorgenson (red.), Proceedings of the International Institute of Space Law 2013, Leiden 2014, t. 56 [Google Scholar]
 76. Vlasic I.A., Space law and the military applications of space technology, [w:] R.S. Jakhu (red.), Space Law - General Principles, Montreal 2007, t. 1, s. 483-495 [Google Scholar]
 77. Wong W.W.S., Fergusson J., Military Space Power a Guide to the Issues, Santa Barbara 2010 [Google Scholar]
 78. Zajadło J., Prawo międzynarodowe wobec problemu „państwa upadłego", „Państwo i Prawo" 2005, 2, s. 3-20 [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Brodecki, Zdzisław & Polkowska, Małgorzata (2018). Gwiezdne wojny. Fikcja czy bliska rzeczywistość?. (2018). Gwiezdne wojny. Fikcja czy bliska rzeczywistość?. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(3), 193-210. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.237 (Original work published 2018)

MLA style

Brodecki, Zdzisław and Polkowska, Małgorzata. “Gwiezdne Wojny. Fikcja Czy Bliska Rzeczywistość?”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 10, no. 3, 2018, pp. 193-210.

Chicago style

Brodecki, Zdzisław and Polkowska, Małgorzata. “Gwiezdne Wojny. Fikcja Czy Bliska Rzeczywistość?”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, no. 3 (2018): 193-210. doi:10.7206/kp.2080-1084.237.