en pl
en pl

Coaching Review

Show issue
Year 2018 
Issue 10

Efekt motyla, jednostka jako system i metody pracy z systemami klienta w coachingu

Aleksandra Szewczyk
Uniwersytet Gdański

2018 (10) Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.67

Abstract

W części teoretycznej zostaną przedstawione: paradygmat systemowy i zmiana paradygmatu, teoria systemów według L. von Bertalanffy’ego, teoria chaosu oraz zasada nieliniowości. Autorka pokazuje jednostkę jako system, związki teorii systemów z coachingiem oraz zastosowania podejścia systemowego w coachingu, które zachęcają klienta do wykorzystania własnej zdolności do generowania opcji i dokonywania wyborów, których celem jest wzrost potencjału. W części praktycznej zostaną pokazane metody pracy z systemami klienta przez zastosowanie autorskiego modelu: efekt motyla do pracy w coachingu stworzonego na podstawie teorii naukowych oraz podejścia systemowego w coachingu.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Szewczyk, Aleksandra (2018). Efekt motyla, jednostka jako system i metody pracy z systemami klienta w coachingu. (2018). Efekt motyla, jednostka jako system i metody pracy z systemami klienta w coachingu. Coaching Review, (10), 210–236. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.67 (Original work published 2018)

MLA style

Szewczyk, Aleksandra. “Efekt Motyla, Jednostka Jako System I Metody Pracy Z Systemami Klienta W Coachingu”. 2018. Coaching Review, no. 10, 2018, pp. 210–236.

Chicago style

Szewczyk, Aleksandra. “Efekt Motyla, Jednostka Jako System I Metody Pracy Z Systemami Klienta W Coachingu”. Coaching Review, Coaching Review, no. 10 (2018): 210–236. doi:10.7206/cr.2081-7029.67.