en pl
en pl

Coaching Review

Show issue
Year 2018 
Issue 10

Od zasobów jednostki do zasobów systemu – a może odwrotnie?

Maria Turosz
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

2018 (10) Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.57

Abstract

W artykule przedstawiono interakcje między zasobami człowieka, w tym osobowymi, a środowiskiem, w którym żyje, rozumianym jako system. W charakterystyce zasobów uwzględniono ich klasyfikację oraz rodzaje. Opisano znaczenie systemu, w kształtowaniu przekonań o posiadaniu potencjalnych lub faktycznych zasobów oraz dostępności do nich. Wskazano na możliwości, jakie daje proces coachingowy w pracy nad odkrywaniem, pomnażaniem i efektywnym wykorzystaniem zasobów człowieka na rzecz dobrostanu jednostki i systemu społecznego, w którym funkcjonuje.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Turosz, Maria Anna (2018). Od zasobów jednostki do zasobów systemu – a może odwrotnie?. (2018). Od zasobów jednostki do zasobów systemu – a może odwrotnie?. Coaching Review, (10), 31–45. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.57 (Original work published 2018)

MLA style

Turosz, Maria Anna. “Od Zasobów Jednostki Do Zasobów Systemu – A Może Odwrotnie?”. 2018. Coaching Review, no. 10, 2018, pp. 31–45.

Chicago style

Turosz, Maria Anna. “Od Zasobów Jednostki Do Zasobów Systemu – A Może Odwrotnie?”. Coaching Review, Coaching Review, no. 10 (2018): 31–45. doi:10.7206/cr.2081-7029.57.