en pl
en pl

Coaching Review

Show issue
Year 2017 
Volume 1/2017 
Issue 9

Siła woli – modele teoretyczne i ich zastosowanie w coachingu

Jan Jędrzejczyk
Uniwersytet Warszawski

Mirosława Huflejt-Łukasik
Uniwersytet Warszawski

2017 1/2017 (9) Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.45

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie stanu wiedzy psychologicznej dotyczącego siły woli (samokontroli) i wynikających z niego zastosowań praktycznych, które można przenieść na grunt coachingu. Omówiono dominujący w psychologii przez ostatnie 20 lat siłowy model samokontroli oraz jego ograniczenia, wskazując na krytyczne badania z ostatnich lat. Autorzy przytaczają nowszą koncepcję siły woli – model zmiany priorytetów. Dyskusji poddano wnioski dla praktyki coachingowej płynące z nowej propozycji teoretycznej oraz wskazano konkretne metody, które coach może zastosować w pracy z klientem w kontekście wzmacniania siły woli.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Jędrzejczyk, Jan & Huflejt-Łukasik, Mirosława (2017). Siła woli – modele teoretyczne i ich zastosowanie w coachingu. (2017). Siła woli – modele teoretyczne i ich zastosowanie w coachingu. Coaching Review, 1/2017(9), 8–23. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.45 (Original work published 2017)

MLA style

Jędrzejczyk, Jan and Huflejt-Łukasik, Mirosława. “Siła Woli – Modele Teoretyczne I Ich Zastosowanie W Coachingu”. 2017. Coaching Review, vol. 1/2017, no. 9, 2017, pp. 8–23.

Chicago style

Jędrzejczyk, Jan and Huflejt-Łukasik, Mirosława. “Siła Woli – Modele Teoretyczne I Ich Zastosowanie W Coachingu”. Coaching Review, Coaching Review, 1/2017, no. 9 (2017): 8–23. doi:10.7206/cr.2081-7029.45 .