en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2017 
Volume 9 
Issue 2

Co zrobić, aby zmieniać Unię Europejską?

Stanisław Kaźmierczyk
Dolnośląskiej Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

2017 9 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.151

Abstract

Autor podejmuje refleksję dotycząca problemów Unii Europejskiej na gruncie teorii prawa. Traktując UE z punktu widzenia problematyki metodologicznej, wskazuje na problemy poznawcze w przyjętej procedurze badawczej i postuluje stworzenie metodologii badawczej uwzględniającej m.in. kwestie przemian ustrojowych w państwach członkowskich i odpowiadające temu procesy aktualizowania UE – w tym działań i ewentualnej zmiany koncepcji Unii czy kwestie z zakresu Unii i jej państw członkowskich pozostające poza uregulowaniami prawa.

References

 1. Brożek B., Granice interpretacji, Kraków 2014. [Google Scholar]
 2. Jabłońska-Bonca J., Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 3. Kaźmierczyk S., In search of the European Union research, „Studia z Polityki Publicznej”2016, 2(10). [Google Scholar]
 4. Kaźmierczyk S., Z rozważań nad rozumieniem tożsamości prawa, [w:] M. Grzybkowski(red.), Państwo demokratyczne, prawne i socjalne, t. 4, Kraków 2014. [Google Scholar]
 5. Kaźmierczyk S., Wertykalność Unii Europejskiej w związku z horyzontalnością Rady Europyjako zagadnienie metodologiczne, [w:] J. Jaskiernia (red.), Rada Europy a przemianydemokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989–2009, Toruń2010: 108–124. [Google Scholar]
 6. Leszczyński L., Zasady prawa – założenia podstawowe, „Studia Iuridica Lublinensia” 2016,25(1): 11–16. [Google Scholar]
 7. Nowak L., O interpretacji adaptacyjnej, [w:] J. Kmita (red.), Wartość, dzieło, sens. Warszawa1975. [Google Scholar]
 8. Pietrzykowski T., Ujarzmianie Lewiatana. Szkice z idei rządów prawa, Katowice 2014. [Google Scholar]
 9. Załuski W., Ewolucyjna filozofia prawa, Warszawa–Kraków 2009. [Google Scholar]
 10. Zirk-Sadowski M., Prawo a uczestnictwo w kulturze, Łódź 1998. [Google Scholar]
 11. Zirk-Sadowski M., Problemy wyboru pomiędzy konkurującymi modelami wykładni prawa,„Przegląd Prawa i Administracji” 2016, 104: 155–170. [Google Scholar]
 12. Brożek B., Granice interpretacji, Kraków 2014. [Google Scholar]
 13. Jabłońska-Bonca J., Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 14. Kaźmierczyk S., In search of the European Union research, „Studia z Polityki Publicznej”2016, 2(10). [Google Scholar]
 15. Kaźmierczyk S., Z rozważań nad rozumieniem tożsamości prawa, [w:] M. Grzybkowski(red.), Państwo demokratyczne, prawne i socjalne, t. 4, Kraków 2014. [Google Scholar]
 16. Kaźmierczyk S., Wertykalność Unii Europejskiej w związku z horyzontalnością Rady Europyjako zagadnienie metodologiczne, [w:] J. Jaskiernia (red.), Rada Europy a przemianydemokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989–2009, Toruń2010: 108–124. [Google Scholar]
 17. Leszczyński L., Zasady prawa – założenia podstawowe, „Studia Iuridica Lublinensia” 2016,25(1): 11–16. [Google Scholar]
 18. Nowak L., O interpretacji adaptacyjnej, [w:] J. Kmita (red.), Wartość, dzieło, sens. Warszawa1975. [Google Scholar]
 19. Pietrzykowski T., Ujarzmianie Lewiatana. Szkice z idei rządów prawa, Katowice 2014. [Google Scholar]
 20. Załuski W., Ewolucyjna filozofia prawa, Warszawa–Kraków 2009. [Google Scholar]
 21. Zirk-Sadowski M., Prawo a uczestnictwo w kulturze, Łódź 1998. [Google Scholar]
 22. Zirk-Sadowski M., Problemy wyboru pomiędzy konkurującymi modelami wykładni prawa,„Przegląd Prawa i Administracji” 2016, 104: 155–170. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Kaźmierczyk, S.. (2017). Co zrobić, aby zmieniać Unię Europejską?. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 9(2), 70-81. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.151 (Original work published 2017)

MLA style

Kaźmierczyk, S.. “Co Zrobić, Aby Zmieniać Unię Europejską?”. 2017. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 9, no. 2, 2017, pp. 70-81.

Chicago style

Kaźmierczyk, Stanisław . “Co Zrobić, Aby Zmieniać Unię Europejską?”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 9, no. 2 (2017): 70-81. doi:10.7206/kp.2080-1084.151.