en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2018 
Volume 10 
Issue 4

Swobody traktatowe a zasady prawa

Michał Bonczkowski
Instytut Nauk Prawnych PAN

2018 10 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.249

Abstract

Niniejszy artykuł ma za zadanie ukazać podobieństwo pomiędzy rozumowaniami wypracowanymi odnośnie swobód traktatowych a ujęciem zasad prawa zaproponowanym przez R. Alexego. Swobody traktatowe z traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wypracowane w toku wieloletniej działalności orzeczniczej Trybunału, posiadają szereg podobieństw do koncepcji zasad prawa zaproponowanej przez prof. Roberta Alexego. Świadczą o tym – pozycja zasad prawa w systemie prawa, możliwość stopniowalności ich wykonywania czy też odrębna metoda wychodzenia z konfliktu dwóch przeciwstawnych zasad prawa. Artykuł analizuje wybrane swobody traktatowe w odniesieniu do materii podatkowej oraz porównuje je ze schematami teoretycznymi, które zaproponował prof. Robert Alexy.

References

 1. Alexy R., A Theory of Constitutional Rights, Oxford 2002. [Google Scholar]
 2. Baran M., Stosowanie z urzędu prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 3. Dworkin R., Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 4. Forsthoff U., Randelzhofer A. (red.), Swobody wspólnotowe w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Swoboda przepływu towarów, usług i przedsiębiorczości. Komentarz, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 5. Jamroży M., Komentarz do wyroku TS z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie C-279/93 FinanzamtKoln-Altstadt v. Roland Schumacker, ECR 1995, [w:] W. Nykiel, A. Zalasiński (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych, Warszawa 2014, s. 106–115. [Google Scholar]
 6. Jerzykowski A., Komentarz do wyroku TS z dnia 28 stycznia 1992 r. w sprawie C-204/90 Hans Martin Bachmann v. Państwo Belgijskie, ECR 1992, [w:] W. Nykiel, A. Zalasiński (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych, Warszawa 2014, s. 80–94. [Google Scholar]
 7. Kordela M., Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, Poznań 2012. [Google Scholar]
 8. Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1979. [Google Scholar]
 9. Marcisz P., Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 10. Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 11. Tkacz S., O zintegrowaniu koncepcji zasad prawa w polskim prawoznawstwie, Toruń 2014. [Google Scholar]
 12. Uss M., Komentarz do wyroku TS z dnia 11 sierpnia 1995 r. w sprawie C-80/94 G.H.E. J. [Google Scholar]
 13. Wielockx v. Inspecteur der Directe Belastinger, ECR 1995, [w:] W. Nykiel, A. Zalasiński (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych, Warszawa 2014, s. 115–123. [Google Scholar]
 14. Zalasiński A., Test podatkowej dyskryminacji sprzecznej z prawem w postępowaniu sądowo-administracyjnym WE, „Monitor Podatkowy” 2007, 8. [Google Scholar]
 15. Zieliński M., Ziembiński Z., Wronkowska S., Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1977. [Google Scholar]
 16. Alexy R., A Theory of Constitutional Rights, Oxford 2002. [Google Scholar]
 17. Baran M., Stosowanie z urzędu prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 18. Dworkin R., Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 19. Forsthoff U., Randelzhofer A. (red.), Swobody wspólnotowe w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Swoboda przepływu towarów, usług i przedsiębiorczości. Komentarz, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 20. Jamroży M., Komentarz do wyroku TS z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie C-279/93 FinanzamtKoln-Altstadt v. Roland Schumacker, ECR 1995, [w:] W. Nykiel, A. Zalasiński (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych, Warszawa 2014, s. 106–115. [Google Scholar]
 21. Jerzykowski A., Komentarz do wyroku TS z dnia 28 stycznia 1992 r. w sprawie C-204/90 Hans Martin Bachmann v. Państwo Belgijskie, ECR 1992, [w:] W. Nykiel, A. Zalasiński (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych, Warszawa 2014, s. 80–94. [Google Scholar]
 22. Kordela M., Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, Poznań 2012. [Google Scholar]
 23. Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1979. [Google Scholar]
 24. Marcisz P., Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 25. Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 26. Tkacz S., O zintegrowaniu koncepcji zasad prawa w polskim prawoznawstwie, Toruń 2014. [Google Scholar]
 27. Uss M., Komentarz do wyroku TS z dnia 11 sierpnia 1995 r. w sprawie C-80/94 G.H.E. J. [Google Scholar]
 28. Wielockx v. Inspecteur der Directe Belastinger, ECR 1995, [w:] W. Nykiel, A. Zalasiński (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych, Warszawa 2014, s. 115–123. [Google Scholar]
 29. Zalasiński A., Test podatkowej dyskryminacji sprzecznej z prawem w postępowaniu sądowo-administracyjnym WE, „Monitor Podatkowy” 2007, 8. [Google Scholar]
 30. Zieliński M., Ziembiński Z., Wronkowska S., Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1977. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Bonczkowski, Michał (2018). Swobody traktatowe a zasady prawa. (2018). Swobody traktatowe a zasady prawa. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(4), 7-28. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.249 (Original work published 2018)

MLA style

Bonczkowski, Michał. “Swobody Traktatowe A Zasady Prawa”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 10, no. 4, 2018, pp. 7-28.

Chicago style

Bonczkowski, Michał. “Swobody Traktatowe A Zasady Prawa”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, no. 4 (2018): 7-28. doi:10.7206/kp.2080-1084.249.