en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 12/2022 
Tom 14 
Numer 4

Judges’ Freedom of Expression and the Reasonable Observer Test in International Soft Law: Relevant Documents, the Operationalization of the Test and the Scale of Expectations Placed on It

Mateusz Wojtanowski
Uniwersytet Wrocławski

12/2022 14 (4) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.563

Abstrakt

Cel artykułu stanowi ekspozycja testu rozsądnego obserwatora jako instrumentu służącego ocenie sędziowskiej ekspresji. Autor zaczyna od analizy relewantnych regulacji międzynarodowego soft law, przedstawiając dokumenty Rady Europy oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych. Następnie proponuje operacjonalizację testu poprzez wskazanie czynników, na które winna zwrócić uwagę przeprowadzająca go osoba. W końcu praca podejmuje wątek statusu roszczeń wiązanych z testem rozsądnego obserwatora. W tym kontekście autor przedstawia dwa stanowiska: juryscentryczne („mocne”) oraz postanalityczne („słabe”). Pierwsze z nich odwołuje się do koncepcji filozoficznoprawnej Artura Kozaka, z kolei jako ilustracja drugiego zostaje przedstawiona topografia władzy prawniczej Pawła Jabłońskiego oraz Przemysława Kaczmarka. Praca zmierza do przekonania o słuszności podejścia postanalitycznego. Składa ono umiarkowane roszczenia pod adresem testu rozsądnego obserwatora, przypisując mu raczej funkcję strukturyzowania rozmowy
aniżeli dostarczania niezawodnych wyników.

Powiązania

 1. Aust A., Handbook of International Law, Cambridge 2010. [Google Scholar]
 2. Barcik J., Standardy udziału sędziów w sferze publicznej w dokumentach międzynarodowych, “Krajowa Rada Sądownictwa” 2017, 1. [Google Scholar]
 3. Bator A., Pulka Z. (eds.), A Post-Analytical Approach to Philosophy and Theory of Law, Berlin 2019. [Google Scholar]
 4. Berger P.L., Luckmann T., The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge, Penguin 1991. [Google Scholar]
 5. Gehlen A., W kręgu antropologii i psychologii społecznej. Studia, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 6. Hart H.L.A., The concept of law, Oxford 1997. [Google Scholar]
 7. Jabłoński P., Kaczmarek P., The Limits of Juristic Power from the Perspective of the Polish Sociological Tradition, Berlin 2019. [Google Scholar]
 8. Jabłoński P., Kaczmarek P., O grze interpretatora z tekstem prawnym i czynnikami pozatekstowymi w derywacyjnej koncepcji wykładni prawa, “Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2020, 2. [Google Scholar]
 9. Jabłoński P., Kaczmarek P., Wojtanowski M., Wolność ekspresji sędziego. Próba konceptualizacji, (forthcoming in the journal “Państwo i Prawo”). [Google Scholar]
 10. Jasiński W., Uwagi o interpretacji zasady bezstronności sądu, [in:] H. Izdebski, P. Skuczyński (eds.), Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy 3, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 11. Kaczmarek P., Tożsamość prawnika jako wykonawcy roli zawodowej, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 12. Kaczmarek P., Zwrot etyczny, [in:] P. Skuczyński, S. Sykuna (eds.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 13. Kakhidze T., Jimsheleishvili M., Chitashvili I., Limits of Freedom of Expression of Judges, (Transparency International Georgia), Tiblisi 2021. [Google Scholar]
 14. Khotynska-Nor O., Moskvych L., Limits of a Judge’s Freedom of Expressing his/her own Opinion: The Ukrainian Context and ECTHR Practice, “Acces to Justice in Eastern Europe” 2021, 3(11). [Google Scholar]
 15. Koczanowicz L., Niekonsensualna koncepcja demokracji a perspektywa juryscentryczna. Refleksje nad tekstem Artura Kozaka “Dylematy prawniczej dyskrecjonalności, między ideologią polityki [Google Scholar]
 16. a teorią prawa”, [in:] P. Jabłoński, P. Kaczmarek, M. Paździora, M. Pichlak (eds.), Perspektywy juryscentryzmu, Wrocław 2011. [Google Scholar]
 17. Kozak A., Granice prawniczej władzy dyskrecjonalnej, Wrocław 2002. [Google Scholar]
 18. Kozak A., Myślenie analityczne w nauce prawa i praktyce prawniczej, Wrocław 2010. [Google Scholar]
 19. Laskowski M., Uchybienie godności urzędu sędziego jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 20. Mańko R., A. Kozak’s Juriscentrist Concept of Law: a Central European Innovation in Legal Theory, “Review of Central and East European Law” 2020, 45. [Google Scholar]
 21. Mańko R., W stronę krytycznej filozofii orzekania. Polityczność, etyka, legitymizacja, Łódź 2018. [Google Scholar]
 22. Paździora M., Racjonalność praktyki prawniczej w projekcie juryscentryzmu Artura Kozaka, [in:] P. Jabłoński, P. Kaczmarek, M. Paździora, M. Pichlak (eds.), Perspektywy juryscentryzmu, Wrocław 2011. [Google Scholar]
 23. Pichlak M., Tożsamość prawa w juryscentrycznej wizji praktyki prawniczej, [in:] P. Jabłoński, P. Kaczmarek, M. Paździora, M. Pichlak (eds.), Perspektywy juryscentryzmu, Wrocław 2011. [Google Scholar]
 24. Seibert-Fohr A., Judges’ Freedom of Expression and Their Independence: An Ambivalent Relationship, [in:] M. Elósegui, A. Miron, I. Motoc (eds.), The Rule of Law in Europe. Recent Challenges and Judicial Responses, Cham 2021. [Google Scholar]
 25. Stambulski M., Wiadomość od cesarza. Pojęcie prawa w teorii analitycznej i postanalitycznej,7 Warszawa 2020. [Google Scholar]
 26. Wojtczak S., Wpływ konceptu „racjonalnego prawodawcy” na polską kulturę prawną, [in:] J. Czapska, M. Dudek, M. Stępień (eds.), Wielowymiarowość prawa, Toruń 2014. [Google Scholar]
 27. Wróblewski M., Granice ekspresji i wypowiedzi sędziego – zarys problemu, “Krajowa Rada Sądownictwa” 2017, 1 [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Wojtanowski, Mateusz (2022). Judges’ Freedom of Expression and the Reasonable Observer Test in International Soft Law: Relevant Documents, the Operationalization of the Test and the Scale of Expectations Placed on It. (2022). Judges’ Freedom of Expression and the Reasonable Observer Test in International Soft Law: Relevant Documents, the Operationalization of the Test and the Scale of Expectations Placed on It. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(4), 167–183. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.563 (Original work published 12/2022n.e.)

MLA style

Wojtanowski, Mateusz. „Judges’ Freedom Of Expression And The Reasonable Observer Test In International Soft Law: Relevant Documents, The Operationalization Of The Test And The Scale Of Expectations Placed On It”. 12/2022n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 14, nr 4, 2022, ss. 167–183.

Chicago style

Wojtanowski, Mateusz. „Judges’ Freedom Of Expression And The Reasonable Observer Test In International Soft Law: Relevant Documents, The Operationalization Of The Test And The Scale Of Expectations Placed On It”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, nr 4 (2022): 167–183. doi:10.7206/kp.2080-1084.563.