en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Tom 14 
Numer 4

Three Models of Judicial Free Speech and Technological Challenges

Paweł Skuczyński
Uniwersytet Warszawski

14 (4) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.560

Abstrakt

Artykuł dotyczy normatywnych wzorców komunikowania się sędziów w ujęciu
teoretycznym. Ich identyfikacja jest zatem traktowana jako problem uniwersalny,
występujący we wszystkich kulturach prawnych i niezależnie od toczących się
wokół nich sporów. Przyjmuje się, że normatywne wzorce komunikacji sędziów
nadbudowane są na rozumieniu roli sędziego i miejsca władzy sądowniczej w ramach
podziału władzy. Wychodząc z założenia, że rola sędziów i status sądownictwa
ewoluowały, zaproponowano trzy kolejne historyczne modele komunikacji sędziowskiej, tj. pierwszy model – bezosobowości, drugi – powściągliwości i trzeci – trafności. Postawiono również tezę, że ostatni z modeli może okazać się nieadekwatny w obliczu współczesnych wyzwań, wynikających przede wszystkim ze zmian kulturowych napędzanych rozwojem nowych technologii komunikacyjnych. Oparto się na ich interpretacji jako przejścia z epoki pisma do tzw. oralności wtórnej.

Powiązania

 1. Burdziej S., Sprawiedliwość i prawomocność. O społecznej legitymizacji władzy sądowniczej, Toruń 2017. [Google Scholar]
 2. Goody J., The Logic of Writing and the Organization of Society, Cambridge 1983. [Google Scholar]
 3. Green L., Law and the Role of a Judge, [in:] K.K. Ferzan, S.J. Morse (eds.), Legal, Moral, and Metaphysical Truths, Oxford 2016. [Google Scholar]
 4. Keane J., Monitory Democracy? [in:] S. Alonso, J. Keane, W. Merkel (eds.), The Future of Representative Democracy, Cambridge 2011. [Google Scholar]
 5. Kurkchiyan M., Comparing Legal Cultures: Three Models of Court for Small Civil Cases, “Journal of Comparative Law” 2010, 5(2). [Google Scholar]
 6. Laskowski M., Uchybienie godności urzędu sędziego jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 7. Ławnikowicz G., Idea niezawisłości sędziowskiej w porządku prawnym i myśli prawniczej II Rzeczypospolitej, Toruń 2009. [Google Scholar]
 8. Machnikowska A., O niezawisłości sędziów i niezależności sądów w trudnych czasach. Wymiar sprawiedliwości w pułapce sprawności, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 9. Małajny R., Trzy teorie podzielonej władzy, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 10. M. McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man, Cambridge Mass. 1994. [Google Scholar]
 11. Mencwel A., Wyobraźnia antropologiczna, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 12. Möllers Ch., The Three Branches: A Comparative Model of Separation of Powers, Oxford 2012. [Google Scholar]
 13. Monteskiusz, O duchu praw, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 14. Napiórkowski M., Władza wyobraźni. Kto wymyśla co zdarzyło się wczoraj?, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 15. Ong W.J., Orality and Literacy: The Technologizing of the Word, Routledge 2012. [Google Scholar]
 16. Posner R.A., The Meaning of Judicial Self-Restraint, “Indiana Law Journal” 1983, 59. [Google Scholar]
 17. Romer T., Najda M., Etyka dla sędziów. Rozważania, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 18. Safjan M., Etyka zawodu sędziowskiego, [in:] E. Łojko (ed.), Etyka prawnika. Etyka nauczyciela zawodu prawniczego, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 19. Skuczyński P., Zirk Sadowski M., Dwa wymiary etyki zawodowej sędziów, “Krajowa Rada Sądownictwa” 2012, 1. [Google Scholar]
 20. Tobor Z., Pietrzykowski T., Roszczenie do bezstronności, [in:] J. Stelmach (ed.), Filozofia prawa wobec globalizmu, Kraków 2003. [Google Scholar]
 21. Zirk Sadowski M., Prawo a uczestniczenie w kulturze, Łódź 1998. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Skuczyński, Paweł (2022). Three Models of Judicial Free Speech and Technological Challenges. (2022). Three Models of Judicial Free Speech and Technological Challenges. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(4). https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.560

MLA style

Skuczyński, Paweł. „Three Models Of Judicial Free Speech And Technological Challenges”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 14, nr 4, 2022.

Chicago style

Skuczyński, Paweł. „Three Models Of Judicial Free Speech And Technological Challenges”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, nr 4 (2022). doi:10.7206/kp.2080-1084.560.