en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 12/2022 
Tom 14 
Numer 4

Wolność wypowiedzi sędziego w perspektywie pełnionych obowiązków

Przemysław Kaczmarek
Uniwersytet Wrocławski

12/2022 14 (4) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.558

Abstrakt

Celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie sędziowskiej wolności wypo-
wiedzi w perspektywie obowiązków, które wiążą się z pełnioną rolą. Realizacji
tak postawionego zadania podyktowane jest w pierwszej kolejności przedstawienie
epistemicznego i egalitarnego ujęcia sędziowskiej pokory. Na ich podstawie przyj-
muję hipotezę o dwóch kierunkach myślenia o sędziowskiej wolności wypowiedzi.
Wariant epistemiczny, koncentrując się na aspekcie związanym z rolą, przedstawia
sędziego jako szczególną kategorię obywatela ze względu na zobowiązania zawo-
dowe. Natomiast wariant egalitarny prezentuje obraz sędziego jako obywatela.
Całość opracowania dopełnia uzasadnienie wyboru tematu badawczego. Pośród
przyczyn na szczególną uwagę zasługują zmiany technologiczne i wiążący się z nimi
rozwój mediów społecznościowych. Realizacja wymienionych zadań pozwala na wyprowadzenie kilku wniosków. Jeden z nich dotyczy wspomnianej hipotezy, która jest podana korekcie. Inny z wniosków dotyczy z kolei zmiennych, ze względu na które można badać zakres sędziowskiej wolności wypowiedzi. Pierwszą z nich jest sfera, w której dochodzi do wypowiedzi sędziego, drugą – przedmiot tej wypowiedzi, a trzecią zmienną jest aspekt kulturowy.

Powiązania

 1. Amaya A., Humility in Law, https://www.academia.edu/41586170/HUMILITY_IN_LAW (dostęp: 7.06.2022). [Google Scholar]
 2. Amaya A., The Virtue of Judicial Humility, „Jurisprudence. An International Journal of Legal and Political Thought” 2018, 9. [Google Scholar]
 3. Barak A., Freedom of Expression and its Limitations, „Qesher” 1990, 8. [Google Scholar]
 4. Berger B.L., What Humility Isn’t: Responsibility and the Judicial Role, https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/scholarly_works/2749/ (dostęp: 7.06.2022). [Google Scholar]
 5. German Z.K., Burton R.J., Constitutional Humility: The Contested Meaning of a Judicial Virtue, „American Political Thought” 2021, 10(2). [Google Scholar]
 6. Green L., Law and The Role of a Judge, „Oxford Legal Studies Research Paper” 2014, 47. [Google Scholar]
 7. Guarnieri C., Judicial Independence in Europe: Threat or Resource for Democracy?, „Representation” 2013, 49(3). [Google Scholar]
 8. https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/sedziowie-maja-prawo-do-wyrazania-opinii-ale-z-umiarem,67644.html (dostęp: 6.06.2022). [Google Scholar]
 9. Jahn J., Social Media Communication by Judges: Assessing Guidelines and New Challenges for Free Speech and Judicial Duties in the Light of the Convention, [w:] M. Elósegui, A. Miron, [Google Scholar]
 10. I. Motoc (red.), The Rule of Law in Europe. Recent Challenges and Judicial Responses, Springer 2021. [Google Scholar]
 11. Johnston J., Three phases of court’s publicity: reconfiguring Bentham’s open justice in the twenty-first century, “International Journal of Law in Context” 2018, 14(4). [Google Scholar]
 12. Kapuściński R., To nie jest zawód dla cyników, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 13. Komunikacja i wizerunek sądów. Zbiór dobrych praktyk dla sądów powszechnych. Dokument opracowany przez zespół Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Sądownictwa, przyjęty uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa z 19.06.2015 r., https:// [Google Scholar]
 14. www.arch.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/strategia/komunikacja/download,2955,0.html (dostęp: 27.04.2022). [Google Scholar]
 15. Laskowski M., Uchybienie godności urzędu jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 16. Maroń G., Sędziowie jako „arbitrzy moralni” i „moraliści” na przykładzie wybranych orzeczeń sądów karnych, „Prokuratura i Prawo” 2010, 10–11. [Google Scholar]
 17. Mikosz R., Granice wolności wypowiedzi sędziego, [w:] A. Biłgorajski (red.), Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 18. Miller K., Intellectual Humility: A Necessary Precondition to Building Trust in Courts, „International Journal for Court Administration” 2021, 12(3). [Google Scholar]
 19. Mosenke D., The courtroom as TV studio: the case of the Oscar Pistorius trial, „International Journal of Law in Context” 2018, 14(4). [Google Scholar]
 20. Scharffs B.G., The Role of Humility in Exercising Practical Wisdom, „University of California. Davis Law Review” 1998, 127. [Google Scholar]
 21. Seibert-Fohr A., Judges’ Freedom of Expression and Their Independence: An Ambivalent Relationship, [w:] M. Elósegui, A. Miron, I. Motoc (red.), The Rule of Law in Europe. Recent Challenges and Judicial Responses, Springer 2021. [Google Scholar]
 22. Skuczyński P., Powściągliwość sędziowska jako zasada etyki sędziowskiej, [w:] W. Staśkiewicz, T. Stawecki (red.), Dyskrecjonalność w prawie. Materiały XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 23. Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z 18.11.2010 r. w sprawie organizacji pracy biur prasowych, krspl.home.pl/admin/files/200612.pdf (dostęp: 27.04.2022). [Google Scholar]
 24. Stawecki T., Powściągliwość sędziowska, [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej: 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 25. Świerczyńska-Głownia W., Komunikowanie z perspektywy sali sądowej, Kraków 2019. [Google Scholar]
 26. Tischner J., Etyka wartości i nadziei, [w:] D. von Hildebrand, J.A. Kłoczowski, J. Paściak, J. Tischner, Wobec wartości, Poznań 1982. [Google Scholar]
 27. Tobor Z., Kobyliński K., Dialogiczna koncepcja interpretacji prawa, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2020, 2. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kaczmarek, Przemysław (2022). Wolność wypowiedzi sędziego w perspektywie pełnionych obowiązków. (2022). Wolność wypowiedzi sędziego w perspektywie pełnionych obowiązków. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(4), 90-104. https://doi.org/ 10.7206/kp.2080-1084.558 (Original work published 12/2022n.e.)

MLA style

Kaczmarek, Przemysław. „Wolność Wypowiedzi Sędziego W Perspektywie Pełnionych Obowiązków”. 12/2022n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 14, nr 4, 2022, ss. 90-104.

Chicago style

Kaczmarek, Przemysław. „Wolność Wypowiedzi Sędziego W Perspektywie Pełnionych Obowiązków”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, nr 4 (2022): 90-104. doi: 10.7206/kp.2080-1084.558.