en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 4/2022 
Tom 14 
Numer 1

Zasady wpisu na listę stałych mediatorów w Polsce – w kontekście dyskusji nad profesjonalizacją zawodu mediatora

Agata Przylepa-Lewak
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Marzena Myślińska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

4/2022 14 (1) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.509

Abstrakt

Wraz z popularyzacją mediacji w Polsce wzrosło zainteresowanie zawodem media-tora. W artykule podejmujemy problematykę związaną z zasadami wpisu na listę stałych mediatorów w Polsce. Przedstawiamy obecnie obowiązujące regulacje prawne oraz dokonujemy ich analizy, skupiając się na wymogu posiadania wiedzy i umiejętności prowadzenia mediacji. Wymóg ten jest różnie interpretowany przez poszczególne organy dokonujące wpisu na listę stałych mediatorów (prezesi Sądów Okręgowych), a jego interpretacja jest również różnie oceniana zarówno w polskiej literaturze i orzecznictwie.
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie obszarów regulacji prawnych, które wymagają zmian i ujednolicenia, na podstawie analizy wyników badań statystycz-nych przeprowadzonych przez autorki. Jest to szczególnie istotne z punktu widze-nia toczącej się dyskusji o profesjonalizacji zawodu mediatora w Polsce, zwłaszcza w kontekście planowanych zmian i wprowadzeniu Krajowego Rejestru Mediato-rów. Realizacji zadania podjętego przez autorki służy przede wszystkim metoda formalno-dogmatyczna jak również wykorzystana w ramach badań statystycznych technika porównawcza, która miała na celu ukazanie rozbieżności w interpreto-waniu uregulowań dotyczących mediacji.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Przylepa-Lewak, Agata & Myślińska, Marzena (2022). Zasady wpisu na listę stałych mediatorów w Polsce – w kontekście dyskusji nad profesjonalizacją zawodu mediatora. (2022). Zasady wpisu na listę stałych mediatorów w Polsce – w kontekście dyskusji nad profesjonalizacją zawodu mediatora. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(1), 74-91. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.509 (Original work published 4/2022n.e.)

MLA style

Przylepa-Lewak, Agata and Myślińska, Marzena. „Zasady Wpisu Na Listę Stałych Mediatorów W Polsce – W Kontekście Dyskusji Nad Profesjonalizacją Zawodu Mediatora”. 4/2022n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 14, nr 1, 2022, ss. 74-91.

Chicago style

Przylepa-Lewak, Agata and Myślińska, Marzena. „Zasady Wpisu Na Listę Stałych Mediatorów W Polsce – W Kontekście Dyskusji Nad Profesjonalizacją Zawodu Mediatora”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, nr 1 (2022): 74-91. doi:10.7206/kp.2080-1084.509.