en pl
en pl

Coaching Review

Zobacz wydanie
Rok 2010 
Tom 2/2010 
Numer 2

Coaching, refleksja nad teorią, a obszary praktycznych zastosowań w biznesie

2010 2/2010 (2) Coaching Review

Abstrakt

Artykuł jest autorską refleksją coacha na temat miejsca coachingu we współczesnym świecie, znajdującego się w przestrzeni zmian wynikających z postępu technologicznego, rozwoju myśli i systemów społeczno-politycznych. Punktem wyjścia jest istota coachingu. Refleksja, czy coaching stanowi proces wyizolowany z całości, którego celem jest uzyskanie zmiany w obszarze konkretnego celu (zadania, działania), czy też proces całościowy (holistyczny, systemowy), którego celem jest zmiana jakościowa. Autor, przez opis elementów składających się na coaching, wskazuje możliwe obszary praktycznych zastosowań. Stawia również pytanie: „Czy coaching ma służyć człowiekowi jako autonomicznej jednostce, czy też organizacji realizującej cele ekonomiczne, społeczne lub polityczne?”.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Pilipczuk, Piotr (2010). Coaching, refleksja nad teorią, a obszary praktycznych zastosowań w biznesie. (2010). Coaching, refleksja nad teorią, a obszary praktycznych zastosowań w biznesie. Coaching Review, 2/2010(2), 101-112. (Original work published 2010)

MLA style

Pilipczuk, Piotr. „Coaching, Refleksja Nad Teorią, A Obszary Praktycznych Zastosowań W Biznesie”. 2010. Coaching Review, t. 2/2010, nr 2, 2010, ss. 101-112.

Chicago style

Pilipczuk, Piotr. „Coaching, Refleksja Nad Teorią, A Obszary Praktycznych Zastosowań W Biznesie”. Coaching Review, Coaching Review, 2/2010, nr 2 (2010): 101-112.