en pl
en pl

Coaching Review

Zobacz wydanie
Rok 2010 
Tom 2/2010 
Numer 2

Coaching relacji międzykulturowych

2010 2/2010 (2) Coaching Review

Abstrakt

Głównym celem tego artykułu jest przybliżenie Czytelnikom pojęcia coachingu kulturowego: koncepcji i modeli, które mogą być przydatne w wielokulturowej praktyce biznesowej. Najpierw zostały podane powody, dla których autorka porusza ten temat. Następnie zostały zdefiniowane podstawowe pojęcia, a po nich zaprezentowane najbardziej użyteczne modele coachingu kulturowego w praktyce biznesowej. Na końcu, w formie studium przypadku, zostały opisane doświadczenia autorki jako coacha na styku kultur europejskiej i azjatyckiej.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Wujec, Bożena (2010). Coaching relacji międzykulturowych. (2010). Coaching relacji międzykulturowych. Coaching Review, 2/2010(2), 35-48. (Original work published 2010)

MLA style

Wujec, Bożena. „Coaching Relacji Międzykulturowych”. 2010. Coaching Review, t. 2/2010, nr 2, 2010, ss. 35-48.

Chicago style

Wujec, Bożena. „Coaching Relacji Międzykulturowych”. Coaching Review, Coaching Review, 2/2010, nr 2 (2010): 35-48.