en pl
en pl

Coaching Review

Zobacz wydanie
Rok 2011 
Tom 1/2011 
Numer 3

Mentalność ofiary w biznesie

2011 1/2011 (3) Coaching Review

Abstrakt

Mentalność ofiary wiąże się z bezradnością, poczuciem krzywdy, unikaniem odpowiedzialności i narzekaniem. W artykule scharakteryzowano przypadki występowania tego zjawiska w biznesie i coachingu, przedstawiając tzw. strukturę bezradności. Pokazano podstawowe kierunki zmian umożliwiających odejście od mentalności ofiary oraz coachingową strategię przezwyciężania trudności związanych z wycofaniem i poczuciem stałego niezadowolenia i frustracji (strategia Victorii). W wyniku tych rozważań możemy łatwiej rozpoznawać zachowania składające się na mentalność ofiary, skuteczniej zamieniać mentalność ofiary w działanie oraz uzyskać użyteczne strategie postępowania z narzekaniem i bezradnością możliwe do zastosowania w treningu, coachingu i samorozwoju.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Włodarski, Włodzimierz (2011). Mentalność ofiary w biznesie. (2011). Mentalność ofiary w biznesie. Coaching Review, 1/2011(3), 75-88. (Original work published 2011)

MLA style

Włodarski, Włodzimierz. „Mentalność Ofiary W Biznesie”. 2011. Coaching Review, t. 1/2011, nr 3, 2011, ss. 75-88.

Chicago style

Włodarski, Włodzimierz. „Mentalność Ofiary W Biznesie”. Coaching Review, Coaching Review, 1/2011, nr 3 (2011): 75-88.