en pl
en pl

Coaching Review

Zobacz wydanie
Rok 2013 
Tom 1/2013 
Numer 5

Zaufanie w procesie coachingu systemowego

Lech Górniak
Katedra Psychologii i Dydaktyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

2013 1/2013 (5) Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.6

Abstrakt

Artykuł ukazuje rolę zaufania w trakcie coachingu traktowanego jako interwencja systemowa w organizacji. Autor przywołuje systemową tezę, że wszystkie organizacje są dynamicznymi systemami, dążącymi do równowagi pomiędzy stabilnością a zmianą. Zdaniem autora taka równowaga w systemach ludzkich jest utrzymywana dzięki specyficznej „energii”, która w tym przypadku przybiera informacyjno-emocjonalną formę. Usługi coachingowe pełnią funkcję „przenośnika” takiej energii. To staje się możliwe, gdy relacja „przenośnik energii–system organizacji” jest zbudowana na fundamencie zaufania, rozumianego jako przekonanie, że po interwencji system osiągnie korzystniejszą równowagę.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Górniak, Lech (2013). Zaufanie w procesie coachingu systemowego. (2013). Zaufanie w procesie coachingu systemowego. Coaching Review, 1/2013(5), 71-81. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.6 (Original work published 2013)

MLA style

Górniak, Lech. „Zaufanie W Procesie Coachingu Systemowego”. 2013. Coaching Review, t. 1/2013, nr 5, 2013, ss. 71-81.

Chicago style

Górniak, Lech. „Zaufanie W Procesie Coachingu Systemowego”. Coaching Review, Coaching Review, 1/2013, nr 5 (2013): 71-81. doi:10.7206/cr.2081-7029.6.