en pl
en pl

Coaching Review

Zobacz wydanie
Rok 2013 
Tom 1/2013 
Numer 5

Jak coaching pomaga definiować tożsamość?

2013 1/2013 (5) Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.2

Abstrakt

W centrum zainteresowania autorki artykułu znalazły się zagadnienia związane z procesem definiowania i budowania tożsamości przez jednostkę w procesie coachingu. Punkt wyjścia do rozważań stanowi założenie, że w świecie ponowoczesnym to wiedza i doświadczenia zapośredniczone przez media kształtują tożsamość jednostek ludzkich, a także porządek relacji społecznych. Autorka weryfikuje wiele definicji psychologicznych oraz socjologicznych dotyczących tożsamości jednostki i budowania przez nią stylu życia. Pytanie o to, czy jednostka zna siebie i potrafi refleksyjnie budować swoje „ja”, jest kwestią, która splata w artykule wielowątkowe analizy dotyczące tożsamości człowieka z zagadnieniami dnia codziennego poruszanymi przez coachów w procesie coachingu jednostki. Zdaniem autorki coaching jest procesem, który przygotowuje jednostkę do funkcjonowania w świecie zgodnie z tożsamością zdefiniowaną i wypracowaną w trakcie sesji coachingowych.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Nowak-Kawalec, Weronika (2013). Jak coaching pomaga definiować tożsamość?. (2013). Jak coaching pomaga definiować tożsamość?. Coaching Review, 1/2013(5), 6-21. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.2 (Original work published 2013)

MLA style

Nowak-Kawalec, Weronika. „Jak Coaching Pomaga Definiować Tożsamość?”. 2013. Coaching Review, t. 1/2013, nr 5, 2013, ss. 6-21.

Chicago style

Nowak-Kawalec, Weronika. „Jak Coaching Pomaga Definiować Tożsamość?”. Coaching Review, Coaching Review, 1/2013, nr 5 (2013): 6-21. doi:10.7206/cr.2081-7029.2.