en pl
en pl

Coaching Review

Zobacz wydanie
Rok 2016 
Tom 1/2016 
Numer 8

Podróż ku wewnętrznej motywacji w coachingu

Aleksandra Szewczyk
Uniwersytet Gdański

Michał Kułakowski
Leadership & Team Coach PCC ICF

2016 1/2016 (8) Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.37

Abstrakt

Celem autorów niniejszego artykułu jest ukazanie sposobów na odnalezienie wewnętrznej motywacji potrzebnej do osiągnięcia celu u klienta, który jest wspierany przez coacha będącego w stanie dostępu do swoich zasobów. Artykuł jest napisany w formule metafory, gdzie proces coachingu jest porównany do po­dróży, którą odbywa klient z miejsca, w którym się znajduje, do miejsca, w któ­rym pragnie być po osiągnięciu swego celu. Słowo „podróż” łączy się również z etymologicznym znaczeniem słowa motywacja – od movere – poruszać się.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Szewczyk, Aleksandra & Kułakowski, Michał (2016). Podróż ku wewnętrznej motywacji w coachingu. (2016). Podróż ku wewnętrznej motywacji w coachingu. Coaching Review, 1/2016(8), 105-131. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.37 (Original work published 2016)

MLA style

Szewczyk, Aleksandra and Kułakowski, Michał. „Podróż Ku Wewnętrznej Motywacji W Coachingu”. 2016. Coaching Review, t. 1/2016, nr 8, 2016, ss. 105-131.

Chicago style

Szewczyk, Aleksandra and Kułakowski, Michał. „Podróż Ku Wewnętrznej Motywacji W Coachingu”. Coaching Review, Coaching Review, 1/2016, nr 8 (2016): 105-131. doi:10.7206/cr.2081-7029.37.