en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 10/2021 
Tom 13 
Numer 3

Determinants of the Object of Protection of the Crime of Desecration of a Corpse and a Grave and Defamation of a Deceased Person

Michał Najman
University of Lodz

10/2021 13 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.483

Abstrakt

W artykule poruszona została kwestia istoty przedmiotu ochrony, jej genezy i uwarunkowań na przykładzie przestępstw przeciwko czci osób zmarłych w wybranych
krajach. Postawiono hipotezę, że czynniki takie jak religia, ustrój polityczny, uwarunkowania historyczno-kulturowe, położenie geograficzne, ustrój społeczny (rozwój społeczny) oraz zamożność społeczeństwa wpływają na określenie przedmiotu
badanych przestępstw. Celem pracy jest również wskazanie, w jaki sposób ustawodawca kreuje dobro prawnie chronione na przez wprowadzenie przestępstwa do porządku prawnego. Rozważania te mają czysto językową i logiczną podstawę, tj. podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego tworzymy nazwy w odniesieniu do obiektów abstrakcyjnych, czyli nieposiadających rzeczywistego oznaczenia. Hipoteza badawcza jest taka, że przedmiotem ochrony pozostaje jedynie byt językowy stworzony w celu uzasadnienia karania pewnych zachowań (lub innych potrzeb), podczas gdy można tę samą wartość lub zjawisko nazywać na różne sposoby.

Powiązania

 1. Ariès P., Człowiek i śmierć, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 2. Berger P.L., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 3. Eliade M., Sacrum a profanum, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 4. Elsie R., A Dictionary of Albanian Religion, Mythology and Folk Culture, New York 2001. [Google Scholar]
 5. Fischer A., Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego, Lviv 1921. [Google Scholar]
 6. Gelder E. van, The Two Reformations in the 16th Century: A Study of the Religious Aspects and Consequences of Renaissance and Humanism, “Revue belge de Philologie et d'Histoire” 1963, 41(4), pp. 1304–1307. [Google Scholar]
 7. Habermas J., Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej? Warszawa 2003. [Google Scholar]
 8. Huxley A., Nowy wspaniały świat, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 9. Kamiński S., Uwagi o języku teorii bytu, „Roczniki Filozoficzne” 1969, XVII, 01, pp. 41–54. [Google Scholar]
 10. Kerrigan M., Historia śmierci. Zwyczaje i rytuały pogrzebowe od starożytności do czasów współczesnych, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 11. Kolankiewicz L., Dziady: Teatr Święta Zmarłych, Gdańsk 1999. [Google Scholar]
 12. Lemaitre P., Do zobaczenia w zaświatach, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 13. Le Goff J., Truong N., Historia ciała w średniowieczu, Aletheia 2018. [Google Scholar]
 14. Macready J.D., Hannah Arendt and the fragility of human dignity, Lanham 2018. [Google Scholar]
 15. Makarewicz J., Wstęp do filozofii prawa karnego, Lublin 2009. [Google Scholar]
 16. Partridge E., Posthumous Interests and Posthumous Respect, “Ethics” 1981, 91(2), pp. 243–264. [Google Scholar]
 17. Tarapata S. Dobro prawne w strukturze przestępstwa. Analiza konstytucyjna i dogmatyczna, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 18. Tochman W., Pianie kogutów, płacz psów, Kraków 2019. [Google Scholar]
 19. Zhao B., Posthumous Reputation and Posthumous Privacy in China: The Dead, the Law, and Social Transition, “Brooklyn Journal of International Law” 2014, 39/1, pp. 268–352. [Google Scholar]
 20. Legal acts [Google Scholar]
 21. Criminal Code of Brazil, https://wipolex.wipo.int/en/text/503824 (accessed: 28.04.2019). [Google Scholar]
 22. Criminal Code of Algieria, https://wipolex.wipo.int/en/text/228301 (accessed: 28.04.2019). [Google Scholar]
 23. Criminal Code of Angola, https://wipolex.wipo.int/en/text/490243 (accessed: 28.04.2019). [Google Scholar]
 24. Criminal Code of Austria, http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/93674/109612/F467747936/AUT93674%20Ger.pdf (accessed: 28.04.2019). [Google Scholar]
 25. Criminal Code of Azerbaijan, https://www.legislationline.org/download/action/download/id/1658/file/4b3ff87c005675cfd74058077132.htm/preview (accessed: 30.06 2019). [Google Scholar]
 26. Criminal Code of Bahrain, https://www.unodc.org/res/cld/document/bhr/1976/bahrain_penal_code_html/Bahrain_Penal_Code_1976.pdf (accessed: 28.04.2019). [Google Scholar]
 27. Criminal Code of Bangladesh, https://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/46812525.pdf (accessed: 28.04.2019). [Google Scholar]
 28. Criminal Code of Belize, http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/68422/66703/F1776464508/BLZ68422.pdf (accessed: 28.04.2019). [Google Scholar]
 29. Criminal Code of Botswana, https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/bw/bw012en.pdf (accessed: 28.04.2019). [Google Scholar]
 30. Criminal Code of Cambodia, http://ngocedaw.org/wp-content/uploads/2015/05/Criminal_Code_EN-KH_Jan_2014.pdf (accessed: 28.04.2019). [Google Scholar]
 31. Criminal Code of China, https://www.fmprc.gov.cn/ce/cgvienna/eng/dbtyw/jdwt/crimelaw/t209043.htm (accessed: 28.04.2019). [Google Scholar]
 32. Criminal Code of Cuba, https://www.warnathgroup.com/wp-content/uploads/2015/03/Cuba-Penal-Code-Lawyers-Without-Borders-2009.pdf (accessed: 28.04.2019). [Google Scholar]
 33. Criminal Code of Germany, https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/index.html (accessed: 28.04.2019). [Google Scholar]
 34. Criminal Code of India, http://lawyerchandigarh.com/wp-content/uploads/The-Indian-Penal-Code-1860.pdf (accessed: 28.04.2019). [Google Scholar]
 35. Criminal Code of Japan http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=1960&vm=04&re=02 (accessed: 30.06.2019). [Google Scholar]
 36. Criminal Code of Lithuania, (http://www.uwm.edu.pl/kpkm/uploads/files/litewski-kodeks-karny.pdf (accessed: 28.04.2019). [Google Scholar]
 37. Criminal Code of Mexico, https://wipolex.wipo.int/en/text/199697 (accessed : 28.04.2019). [Google Scholar]
 38. Criminal Code of Nikaragua, https://wipolex.wipo.int/en/text/478153 (accessed: 28.04.2019). [Google Scholar]
 39. Criminal Code of Poland, https://supertrans2014.files.wordpress.com/2014/06/the-criminal-code.pdf (accessed: 28.04.2019). [Google Scholar]
 40. Criminal Code of Somalia, https://www.refworld.org/docid/4bc5906e2.html (accessed: : 29.04.2019). [Google Scholar]
 41. Criminal Code of South Korea, http://www.moleg.go.kr/english/korLawEng?pstSeq=52670 (accessed: 28.04.2019). [Google Scholar]
 42. Criminal Code of Spain, https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/2/Spain/show (accessed: 28.04.2019). [Google Scholar]
 43. Criminal Code of Sri Lanka, http://www.commonlii.org/lk/legis/consol_act/pc25130.pdf (accessed: 28.04.2019). [Google Scholar]
 44. Criminal Code of Uganda, https://ulii.org/ug/legislation/consolidated-act/120 (accessed: 28.04.2019). [Google Scholar]
 45. Criminal Code of Uruguay, https://wipolex.wipo.int/en/text/196342 (accessed: 30.06.2019). [Google Scholar]
 46. Criminal Code of Venezuela , https://wipolex.wipo.int/en/text/235415 (accessed: 30.06.2019). [Google Scholar]
 47. French Codè Penal, https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719 (accessed: : 28.04.2019). [Google Scholar]
 48. Criminal Code of Rwanda, https://sherloc.unodc.org/res/cld/document/rwa/1999/penal-code-of-rwanda_html/Penal_Code_of_Rwanda.pdf (accessed: 30.06.2019). [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Najman, Michał Tadeusz (2021). Determinants of the Object of Protection of the Crime of Desecration of a Corpse and a Grave and Defamation of a Deceased Person. (2021). Determinants of the Object of Protection of the Crime of Desecration of a Corpse and a Grave and Defamation of a Deceased Person. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(3), 241–254. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.483 (Original work published 10/2021n.e.)

MLA style

Najman, Michał Tadeusz. „Determinants Of The Object Of Protection Of The Crime Of Desecration Of A Corpse And A Grave And Defamation Of A Deceased Person”. 10/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 3, 2021, ss. 241–254.

Chicago style

Najman, Michał Tadeusz. „Determinants Of The Object Of Protection Of The Crime Of Desecration Of A Corpse And A Grave And Defamation Of A Deceased Person”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 3 (2021): 241–254. doi:10.7206/kp.2080-1084.483.