en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 10/2021 
Tom 13 
Numer 3

Imposybilizm prawny a rozliczalność administracji

Mariusz Maciejewski
Akademia Leona Koźmińskiego

10/2021 13 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.480

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów zagadnienia imposybilizmu prawnego (administracyjnoprawnego) oraz zaproponowanie rozwiązań ustrojowych mogących przyczynić się do zmniejszenia skali występowania tego negatywnego zjawiska. W artykule w pierwszym rzędzie odniesiono się do przyczyn imposybilizmu prawnego oraz jego postaci. Następnie przedstawiono stosowane i sprawdzone w rozwiniętych administracjach rozwiązanie ustrojowe, jakim jest rozliczalność administracji, oraz zaproponowano jego zastosowanie w polskim prawie administracyjnym. W opracowaniu posłużono się m.in. metodą przenoszenia rozwiązań z zakresu zarządzania do prawa administracyjnego. W opracowaniu postawiono tezę, że systemowe i prawidłowe wprowadzenie instytucji rozliczalności administracji do polskiego systemu prawa administracyjnego (w postaci odpowiednich norm ustrojowych) może istotnie przyczynić się do zmniejszenia zakresu imposybilizmu prawnego. Rozważania przedstawione w artykule prowadzone są w dwóch płaszczyznach – formalno-dogmatycznej oraz realizmu prawnego.

Powiązania

 1. Barberis P., The New Public Management And A New Accountability, “Public Administration” 1998, 76(3). [Google Scholar]
 2. Chalmers D., Tomkins A., European Union Public Law, Cambridge 2007. [Google Scholar]
 3. Chmielewski J., Hoff W., Regulatory Impact Assessment (RIA) and Rationality of Law – Legal Aspects, “Management and Business Administration. Central Europe” 2015, 23(2). [Google Scholar]
 4. Góralczyk W., Imposybilizm prawny, referat przedstawiony na zebraniu naukowym katedr Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, 27.01.2020. [Google Scholar]
 5. Izdebski H., III.6. Samorząd terytorialny a współczesne koncepcje zarządzania publicznego, [w:] Samorząd terytorialny. Pionowy podział władzy, Warszawa 2020, https://sip.lex.pl (dostęp: 21.05.2021). [Google Scholar]
 6. Izdebski J., Metody badawcze nauk administracyjnych, [w:] S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski (red.), Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, Warszawa 2010 [Google Scholar]
 7. Korczak J., Prakseologiczna interpretacja zjawiska administracji publicznej z perspektywy relatywizmu granic organizacji, „Przegląd Prawa i Administracji”, t. CXI; J. Korczak (red.), Otoczenie administracji publicznej, Wrocław 2017. [Google Scholar]
 8. Martin J., Changing Accountability Relations: Politics, Consumers and the Market, Public Management Service, OECD, 1997. [Google Scholar]
 9. Maciejewski M., Skuteczność i efektywność administracji w prawie administracyjnym. W kierunku recepcji zarządzania publicznego w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 10. Małecka-Łyszczek M., 6.2. Zakres odpowiedzialności, [w:] B. Dolnicki (red.), Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, Warszawa 2019, https://sip.lex.pl (dostęp: 21.05.2021). [Google Scholar]
 11. McGarvey N., Accountability in Public Administration: A Multi-Perspective Framework of Analysis, “Public Policy and Administration” 2001, 6(2). [Google Scholar]
 12. Przybysz P., 5.2.3.3. Rozliczalność [w:] Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2020; https://sip.lex.pl (dostęp: 21.05.2021). [Google Scholar]
 13. Rogowski W., Szpringer W. (red.), Ocena skutków regulacji, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 14. Stone B., Administrative Accountability in the „Westminster” Democracies: Towards a New Conceptual Framework, “Governance” 2005, 8(4). [Google Scholar]
 15. Supernat J., Administracja Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane, Wrocław 2013. [Google Scholar]
 16. Supernat J., O pojęciu rozliczalności (accountability) administracji, [w:] Z. Duniewska, M. Stahl (red.), Odpowiedzialność administracji i w administracji, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 17. Wronkowska S., Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 1997. [Google Scholar]
 18. Zirk-Sadowski M., Metodologia nauk administracyjnych na tle metodologii prawoznawstwa, [w:] J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Kraków 2007. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Maciejewski, Mariusz (2021). Imposybilizm prawny a rozliczalność administracji . (2021). Imposybilizm prawny a rozliczalność administracji . Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(3), 195–210. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.480 (Original work published 10/2021n.e.)

MLA style

Maciejewski, Mariusz. „Imposybilizm Prawny A Rozliczalność Administracji ”. 10/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 3, 2021, ss. 195–210.

Chicago style

Maciejewski, Mariusz. „Imposybilizm Prawny A Rozliczalność Administracji ”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 3 (2021): 195–210. doi:10.7206/kp.2080-1084.480.