en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 6/2021 
Tom 13 
Numer 2

Regulatory Governance for the Gig Economy

Waldemar Hoff
Akademia Leona Koźmińskiego

6/2021 13 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.448

Abstrakt

Niniejszy artykuł bada możliwość zastąpienia tradycyjnego nadzoru administracyjnego nad gospodarką typu gig economy, w której wykonawcy usług komunikują się z konsumentem przez platformy elektroniczne. Podczas gdy w krajach anglosaskich regulacja sektorowa występuje także poza sektorami infrastrukturalnymi, w Europie kontynentalnej nadal dominuje typowy nadzór administracyjny. Obecny stosunek państwa, w tym administracji, organów legislacyjnych i sądów, do gig economy można przypisać błędnemu przekonaniu, wyrażanemu w wyrokach sądowych – i to zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym – że firmy takie jak Uber, oferujące platformę online, tworzą jeden podmiot skupiający tysiące bezpośrednich wykonawców usług, takich jak kierowcy Ubera. Organy regulacyjne z ich kompetencjami do korygowania zaburzeń rynku lepiej odpowiadają wymogom usług platformowych. Państwa powinny wykorzystać swoje uprawnienia do liberalizacji gospodarki, zamiast ograniczać nowe organizacyjne formy biznesu ze szkodą dla konsumentów.

Powiązania

 1. Barglind K., Innovation, Technology, and Transportation: The Need to Address On-Demand, Ridesharing and Modernize Outdated Taxi Regulation in the US, “Wisconsin International Law Journal” 2015, 33. [Google Scholar]
 2. Cunnigham-Parmeter K., Gig-Dependence: Finding the Real Independent-Contractors of Platform Work, “Northern Illinois University Law Review” 2019, 39. [Google Scholar]
 3. Dominicé A.M., Haux D.H., The Decision of the German Federal Court against Facebook: Opportunity to Define Digital Heritage?, “Santander Art and Culture Law Review” 2020, 2. [Google Scholar]
 4. Hoff W., The Guardians of Market Equality, “The Critique of Law” 2010, 3. [Google Scholar]
 5. Kotkin M.J., Uberizing Discrimination: Equal Employment and Gig Workers, “Tennessee Law Review” 2019, 87. [Google Scholar]
 6. Kuś A., The Importance of Innovation in the Development of Polish Business Gazelles, “Central European Management Journal” 2020, 1. [Google Scholar]
 7. Łuszczyński A., Value of Law in Political Thinking, “Studia Iuridica Lublinensia” 2020, 4. [Google Scholar]
 8. Matherne B.P., O’Toole J., Uber: Aggressive Management for Growth, “The Case Journal” 2017, 6. [Google Scholar]
 9. Means B., Seiner J.A., Navigating the Uber Economy, “UC Davis Law Review” 2016, 49. [Google Scholar]
 10. Mélypataki G.L., Dematerialisation of Workplace in Non-Classical Labour Law Relations, “Zbornik Radova” 2019, 53. [Google Scholar]
 11. Morston M., Only Employees: Ending the Misclassification of Digital Sex Workers in the Shared and Gig Economy, “American University Journal of Gender, Social Policy & the Law” 2020, 29. [Google Scholar]
 12. Ostoj I., Rozwój gig economy jako wyzwanie dla sfery regulacji rynku pracy, “Studia Prawno--Ekonomiczne” 2019, 110. [Google Scholar]
 13. Zietlow R.E., The New Peonage: Liberty and Precarity for Workers in the Gig Economy, “Wake Forest Law Review” 2020, 55. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Hoff, Waldemar (2021). Regulatory Governance for the Gig Economy. (2021). Regulatory Governance for the Gig Economy. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(2), 45-55. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.448 (Original work published 6/2021n.e.)

MLA style

Hoff, Waldemar. „Regulatory Governance For The Gig Economy”. 6/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 2, 2021, ss. 45-55.

Chicago style

Hoff, Waldemar. „Regulatory Governance For The Gig Economy”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 2 (2021): 45-55. doi:10.7206/kp.2080-1084.448.