en pl
en pl

Zeszyty Programu Top 15

Zobacz wydanie
Rok 12/2021 
Tom 12 
Numer 1

Równowaga pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym w życiu przedsiębiorczych kobiet

Sara Sosnowska
Akademia Leona Koźmińskiego

12/2021 12 (1) Zeszyty Programu Top 15

DOI 10.7206/978-83-66502-07-9.top4

Abstrakt

Artykuł został poświęcony problemowi równowagi pomiędzy życiem zawodowym, a
prywatnym, w kontekście przedsiębiorczości kobiet. Znalezienie balansu między pracą, a życiem prywatnym jest wyzwaniem dla ambitnych i wykształconych osób. Celem autorki jest identyfikacja mechanizmów osiągania równowagi między życiem zawodowym a życiem prywatnym przez kobiety prowadzące przedsięwzięcia biznesowe. Zrealizowano go na podstawie analizy przeprowadzonych słabo ustrukturyzowanych pogłębionych wywiadów z kobietami, które prowadzą własne przedsiębiorstwa. Zaprezentowane w artykule wnioski oparte na analizie danych empirycznych pozwoliły na identyfikację czynników osiągania balansu. Należą do nich: wsparcie i pomoc najbliższych, elastyczność w zarządzaniu czasem, praca sprawiająca przyjemność, docenienie czasu dla samej siebie, organizacja strefy pracy w domu, swoboda w doborze współpracowników.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Sosnowska, Sara (2021). Równowaga pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym w życiu przedsiębiorczych kobiet. (2021). Równowaga pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym w życiu przedsiębiorczych kobiet. Zeszyty Programu Top 15, 12(1), 84-105. https://doi.org/ 10.7206/978-83-66502-07-9.top4 (Original work published 12/2021n.e.)

MLA style

Sosnowska, Sara. „Równowaga Pomiędzy Życiem Zawodowym I Prywatnym W Życiu Przedsiębiorczych Kobiet”. 12/2021n.e. Zeszyty Programu Top 15, t. 12, nr 1, 2021, ss. 84-105.

Chicago style

Sosnowska, Sara. „Równowaga Pomiędzy Życiem Zawodowym I Prywatnym W Życiu Przedsiębiorczych Kobiet”. Zeszyty Programu Top 15, Zeszyty Programu Top 15, 12, nr 1 (2021): 84-105. doi: 10.7206/978-83-66502-07-9.top4.