en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 6/2021 
Tom 13 
Numer 2

Compliance in the Public Sector in the Light of the Guidelines of the Central Anti-Corruption Bureau as a Means to Overcome Impossibility in Preventing Corruption

Celina Nowak
Kozminski University

6/2021 13 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.446

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest analizie wydanych w 2020 r. Wytycznych CBA w Zakresie Tworzenia i Wdrażania Efektywnych Programów Zgodności (Compliance) w Sektorze Publicznym. Jest to pierwszy polski oficjalny dokument odnoszący się do problematyki compliance w sektorze publicznym. Jego szczegółowa analiza krytyczna jest zatem potrzebna dla budowy polityk zgodności (compliance policy) przez instytucje publiczne w celu zapobiegania i ewentualnego wykrywania nieprawidłowości, w tym korupcji, w ramach tych organizacji.

Powiązania

  1. Bojarski J., Korupcja gospodarcza. Studium z dziedziny polityki kryminalnej, Toruń 2015. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, Warszawa 2016. Gruner R.S., Corporate Criminal Liability and Prevention, “Law Journal Press” 2017. [Google Scholar]
  2. Central Anti-Corruption Bureau, Guidelines on the establishment and implementation of effective compliance programmes in the public sector, https://cba.gov.pl/pl/aktualnosci/4477,CBA-promotorem-zgodnosci.html (access: 22.02.2021). [Google Scholar]
  3. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (eds.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 2006. [Google Scholar]
  4. Kurczewski J., Czy socjologia korupcji jest możliwa?, [in:] J. Kurczewski, B. Łaciak (eds.), Korupcja w życiu społecznym, Warszawa 2000. [Google Scholar]
  5. Nowak C., Compliance Policy as a Manifestation of Legal Pluralism, “Studia Prawnicze” 2018, 3, p. 91 ff., http://doi.org/10.5281/zenodo.2544984 (access: 08.02.2021). [Google Scholar]
  6. Pope J., Rzetelność życia publicznego. Metody zapobiegania korupcji, Warszawa 1999. Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., adopted on 8 October 2018, https://www.gpw.pl/dobre-praktyki (access: 24.02.2021). U.S. Department of Justice Criminal Division. Evaluation of Corporate Compliance Programs (Updated June 2020), p. 2 [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Nowak, Celina (2021). Compliance in the Public Sector in the Light of the Guidelines of the Central Anti-Corruption Bureau as a Means to Overcome Impossibility in Preventing Corruption. (2021). Compliance in the Public Sector in the Light of the Guidelines of the Central Anti-Corruption Bureau as a Means to Overcome Impossibility in Preventing Corruption. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(2), 18-28. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.446 (Original work published 6/2021n.e.)

MLA style

Nowak, Celina. „Compliance In The Public Sector In The Light Of The Guidelines Of The Central Anti-Corruption Bureau As A Means To Overcome Impossibility In Preventing Corruption”. 6/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 2, 2021, ss. 18-28.

Chicago style

Nowak, Celina. „Compliance In The Public Sector In The Light Of The Guidelines Of The Central Anti-Corruption Bureau As A Means To Overcome Impossibility In Preventing Corruption”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 2 (2021): 18-28. doi:10.7206/kp.2080-1084.446.