en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 9/2016 
Tom 8 
Numer 3

Kwestionowanie ważności umowy o pracę przez ZUS w aspekcie prawidłowości ustalania obowiązku ubezpieczenia społecznego

Michał Czarnecki
Akademia Leona Koźmińskiego

9/2016 8 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.117

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest kwestionowanie ważności umowy o pracę przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z kontrolą podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, który wynika z posiadania statusu pracownika. W pierwszej kolejności omówione są kwestie pozorności umowy o pracę, a także czynności sprzecznej z ustawą albo mającej na celu obejście prawa, czy też sprzecznej z zasadami współżycia społecznego. Wskazane są również dokumenty i informacje, o które najczęściej zwraca się organ rentowy, a także identyfikowane sytuacje szczególnie dokładnie rozpatrywane w ramach postępowań wyjaśniających. W dalszej części artykułu analizowane są kwestie: istnienia stosunku pracy, zatrudniania osób bliskich, problemu wysokości wynagrodzenia, umowy zawartej w celu zgłoszenia do ubezpieczenia, a także pracowników w ciąży lub przed emeryturą
W końcowej części artykułu formułowane są konkluzje dotyczące m.in. najczęściej
przytaczanych w postępowaniu argumentów przemawiających za lub przeciw
istnieniu stosunku pracy, a także wskazanie praktyk korzystnych dla spierających
się z organem.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Czarnecki, Michał (2016). Kwestionowanie ważności umowy o pracę przez ZUS w aspekcie prawidłowości ustalania obowiązku ubezpieczenia społecznego. (2016). Kwestionowanie ważności umowy o pracę przez ZUS w aspekcie prawidłowości ustalania obowiązku ubezpieczenia społecznego. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 8(3), 20-40. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.117 (Original work published 9/2016n.e.)

MLA style

Czarnecki, Michał. „Kwestionowanie Ważności Umowy O Pracę Przez Zus W Aspekcie Prawidłowości Ustalania Obowiązku Ubezpieczenia Społecznego”. 9/2016n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 8, nr 3, 2016, ss. 20-40.

Chicago style

Czarnecki, Michał. „Kwestionowanie Ważności Umowy O Pracę Przez Zus W Aspekcie Prawidłowości Ustalania Obowiązku Ubezpieczenia Społecznego”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 8, nr 3 (2016): 20-40. doi:10.7206/kp.2080-1084.117.