en pl
en pl

Prakseologia

Zobacz wydanie
Tom 2019 
Numer 161

Niezniszczalna siła stereotypu. Obraz związków zawodowych w mediach na przykładzie relacji z demonstracji 22 września 2018 roku

Karolina Zioło-Pużuk
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

2019 (161) Prakseologia

DOI 10.7206/prak.0079-4872_2015_160_23

Abstrakt

Artykuł przedstawia analizę 24 publikacji oraz 310 komentarzy, jakie pojawiły się pod analizowanymi tekstami, dotyczącymi demonstracji OPZZ i ZNP z dnia 22 września 2018 roku w Warszawie. Teksty i komentarze pokazują, jak media kształtują obraz związków i jakie elementy tego obrazu spotykają się z największym odzewem pośród czytelników. Analiza wykazała, iż obraz związków zawodowych ukształtowany w latach 80. i 90. pozostaje niezmienny. Zmiana zaszła jednak w definiowaniu przez odbiorców mediów konfliktu, w którym udział biorą związki: w latach dziewięćdziesiątych stroną było państwo, które chciało się zmieniać, reformować, związki zaś prezentowały postawę antyreformatorką, dziś jest to niezrzeszony pracownik, który musi, w odróżnieniu od związkowców ciężko pracować. Odbiorcy mediów nawet po konfrontacji z niepolitycznymi postulatami związków nie zmieniają swoich przekonań na ich temat. Wnioski dotyczą sposobu, w jaki związki zawodowe mogłyby przedstawiać swoje postulaty, aby starać się przełamać negatywne stereotypy i docierać z pozytywnym przekazem do odbiorów.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Zioło-Pużuk, Karolina (2019). Niezniszczalna siła stereotypu. Obraz związków zawodowych w mediach na przykładzie relacji z demonstracji 22 września 2018 roku . (2019). Niezniszczalna siła stereotypu. Obraz związków zawodowych w mediach na przykładzie relacji z demonstracji 22 września 2018 roku . Prakseologia, 2019(161). https://doi.org/10.7206/prak.0079-4872_2015_160_23

MLA style

Zioło-Pużuk, Karolina. „Niezniszczalna Siła Stereotypu. Obraz Związków Zawodowych W Mediach Na Przykładzie Relacji Z Demonstracji 22 Września 2018 Roku ”. Prakseologia, t. 2019, nr 161, 2019.

Chicago style

Zioło-Pużuk, Karolina. „Niezniszczalna Siła Stereotypu. Obraz Związków Zawodowych W Mediach Na Przykładzie Relacji Z Demonstracji 22 Września 2018 Roku ”. Prakseologia, Prakseologia, 2019, nr 161 (2019). doi:10.7206/prak.0079-4872_2015_160_23.