en pl
en pl

Zeszyty Programu TOP 15

Zobacz wydanie
Rok 2018 
Tom 10 

Determinanty i sposoby interakcji młodych konsumentów z markami w mediach spolecznościowych

2018 10 () Zeszyty Programu TOP 15

Abstrakt

W dobie Internetu media społecznościowe są nieodłącznym elementem życia codziennego dla ludzi
z różnych grup wiekowych, ale szczególnie tych między 18. a 24. rokiem życia. Badania poświęcane
zjawiskom związanym z mediami społecznościowymi skupiają się głównie na sposobach promocji
marek na tego typu portalach, a rzadko na interakcji konsumentów z markami przez portale społecznościowe, co w świetle budowania relacji z klientem jest równie ważne. Celem badania przeprowadzonego
na użytek niniejszego opracowania jest określenie sposobów i determinant wchodzenia
młodych ludzi w interakcję z markami w mediach społecznościowych. Badania zostały przeprowadzone
przy użyciu metody ilościowej, za pomocą ankiety online w listopadzie 2018 r. na grupie
125 respondentów, którzy wypełnili kwestionariusz, dobranych na zasadzie doboru nielosowego
wygodnego. W opracowywaniu wyników brano pod uwagę 115 z badanych spełniających warunki
badania – młodzi ludzie w wieku 18–24, korzystający z mediów społecznościowych. Wyniki badania
pokazują najchętniej wykorzystywane sposoby wchodzenia w interakcję z markami przez konsumentów
na poszczególnych portalach społecznościowych, a także cechy profili marek zniechęcające
konsumentów do takich interakcji. Dodatkowo badanie wskazuje na motywy obserwowania marek
przez użytkowników portali społecznościowych.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Pankowska, Martyna (2018). Determinanty i sposoby interakcji młodych konsumentów z markami w mediach spolecznościowych. (2018). Determinanty i sposoby interakcji młodych konsumentów z markami w mediach spolecznościowych. Zeszyty Programu Top 15, 10, 83-104. (Original work published 2018)

MLA style

Pankowska, Martyna. „Determinanty I Sposoby Interakcji Młodych Konsumentów Z Markami W Mediach Spolecznościowych”. 2018. Zeszyty Programu Top 15, t. 10, 2018, ss. 83-104.

Chicago style

Pankowska, Martyna. „Determinanty I Sposoby Interakcji Młodych Konsumentów Z Markami W Mediach Spolecznościowych”. Zeszyty Programu Top 15, Zeszyty Programu TOP 15, 10 (2018): 83-104.