en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 12/2019 
Tom 11 
Numer 4

Zagrożenie dobra dziecka przez nieprofesjonalne próby tworzenia nowego Kodeksu rodzinnego

Wanda Stojanowska
Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw

Mirosław Kosek
Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw

12/2019 11 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.348

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena projektu nowego Kodeksu rodzinnego opracowanego przez społeczną Komisję Kodyfikacyjną Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego przy Rzeczniku Praw Dziecka w zakresie celowości i zasadności projektowanych w nim zmian, a także analiza jego wybranych szczegółowych rozwiązań w kontekście ich wpływu na ochronę dobra dziecka. Wspomniane kwestie szczegółowe dotyczą m.in. problematyki władzy rodzicielskiej oraz materialno-prawnych przesłanek rozwodu. Projektowane w tym zakresie zmiany, tj. zastąpienie instytucji władzy rodzicielskiej „odpowiedzialnością rodzicielską” oraz wprowadzenie nowej prze-słanki rozwodowej w postaci sprzeczności rozwodu z zasadami prawa rodzinnego autorzy artykułu oceniają jednoznacznie negatywnie. Autorzy artykułu krytycznie oceniają również procedurę przygotowania omawianego projektu. Ich zdaniem obowiązujący Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie jest anachronicznym aktem prawnym i nadal może i powinien pełnić rolę podstawowego regulatora stosunków prawnorodzinnych w naszym kraju. Propozycja zastąpienia go nowym kodeksem nie znajduje wystarczającego uzasadnienia ani prawnego, ani społecznego, a jego uchwalenie może okazać się niebezpieczne dla stabilności regulacji prawnoro-dzinnych, ukształtowanej ostatnimi nowelizacjami prawa rodzinnego oraz sprzeczne z zasadą ochrony dobra dziecka.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Stojanowska, Wanda & Kosek, Mirosław (2019). Zagrożenie dobra dziecka przez nieprofesjonalne próby tworzenia nowego Kodeksu rodzinnego. (2019). Zagrożenie dobra dziecka przez nieprofesjonalne próby tworzenia nowego Kodeksu rodzinnego. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(4), 164–181. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.348 (Original work published 12/2019n.e.)

MLA style

Stojanowska, Wanda and Kosek, Mirosław. „Zagrożenie Dobra Dziecka Przez Nieprofesjonalne Próby Tworzenia Nowego Kodeksu Rodzinnego”. 12/2019n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 11, nr 4, 2019, ss. 164–181.

Chicago style

Stojanowska, Wanda and Kosek, Mirosław. „Zagrożenie Dobra Dziecka Przez Nieprofesjonalne Próby Tworzenia Nowego Kodeksu Rodzinnego”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, nr 4 (2019): 164–181. doi:10.7206/kp.2080-1084.348.