en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2019 
Tom 11 
Numer 1

Organization of Public Administration of the Czech Republic and the Role of the Municipal Police in the Protectionof Citizens’ Security

Petr Rožňák
Private College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, Praha, Department of Security and Law

2019 11 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.285

Abstrakt

W niniejszej pracy podjęto kwestię funkcjonowania administracji publicznej w Republice Czeskiej. Praca przedstawia analizę struktury i mechanizmów działania instytucji czeskiej administracji publicznej i czeskich samorządów. Nie tak dawno okazało się, że osoby, które podjęły szereg niewłaściwych decyzji – o charakterze i technicznym, i politycznym – zostały pociągnięte do odpowiedzialności.
W pewnych przypadkach decyzje te zastosowano także wobec osób pełniących
funkcje publiczne na wszystkich szczeblach. Badanie zawarte w pracy obejmuje
przegląd norm obowiązujących obecnie w Republice Czeskiej oraz analizę ich zastosowania
w praktyce decyzyjnej jednostek administracji terenowej.

Powiązania

 1. Filip J., Svatoň J., Šimáčková K., Státověda: učební text pro bakalářské studium, Brno 2015. [Google Scholar]
 2. Koudelka Z., Obecní samospráva: zákon o obcích v komentovaném znění, Brno 2006. [Google Scholar]
 3. Koudelka Z., Prezident republiky, Praha 2018. [Google Scholar]
 4. Koudelka Z., Samospráva, Praha 2007. [Google Scholar]
 5. Rožňák P., Kubečka K. et al., Země Visegrádu a migrace, Fenomén procesu migrace, integrace a reintegrace v kontextu bezpečnosti zemí, Ostrava 2018. [Google Scholar]
 6. Rožňák P., Kubečka K., Činnost veřejné správy České republiky hodnocena metodou analizy rizika, “Politické Vedy” 2018, 21(3). [Google Scholar]
 7. Zákon ze dne 18. července 2018, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Zákon o obcích / obecní zřízení 2018 – aktuální úplné znění (zákon č. 128/2000). [Google Scholar]
 8. Filip J., Svatoň J., Šimáčková K., Státověda: učební text pro bakalářské studium, Brno 2015. [Google Scholar]
 9. Koudelka Z., Obecní samospráva: zákon o obcích v komentovaném znění, Brno 2006. [Google Scholar]
 10. Koudelka Z., Prezident republiky, Praha 2018. [Google Scholar]
 11. Koudelka Z., Samospráva, Praha 2007. [Google Scholar]
 12. Rožňák P., Kubečka K. et al., Země Visegrádu a migrace, Fenomén procesu migrace, integrace a reintegrace v kontextu bezpečnosti zemí, Ostrava 2018. [Google Scholar]
 13. Rožňák P., Kubečka K., Činnost veřejné správy České republiky hodnocena metodou analizy rizika, “Politické Vedy” 2018, 21(3). [Google Scholar]
 14. Zákon ze dne 18. července 2018, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Zákon o obcích / obecní zřízení 2018 – aktuální úplné znění (zákon č. 128/2000). [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Rožňák, Petr (2019). Rožňák, P. . (2019). Organization of Public Administration of the Czech Republic and the Role of the Municipal Police in the Protectionof Citizens’ Security. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(1), 252-271. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.285 (Original work published 2019)

MLA style

Rožňák, Petr. Rožňák, P. . „Organization Of Public Administration Of The Czech Republic And The Role Of The Municipal Police In The Protectionof Citizens’ Security”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 11, nr 1, 2019, ss. 252-271.

Chicago style

Rožňák, Petr. Rožňák, Petr . „Organization Of Public Administration Of The Czech Republic And The Role Of The Municipal Police In The Protectionof Citizens’ Security”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, nr 1 (2019): 252-271. doi:10.7206/kp.2080-1084.285.