en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2019 
Tom 11 
Numer 3

Kontrola celno-skarbowa w obrocie między Unią Europejską a krajami trzecimi

Anna Reiwer-Kaliszewska
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Tomasz D. Nowak
Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu

2019 11 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.329

Abstrakt

W wyniku przeprowadzonej w 2017 roku reformy w miejsce dotychczas funkcjonujących administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej powołano Krajową Administrację Skarbową, konsolidując w ten sposób administrację skarbową. Chociaż skuteczność poboru podatku VAT, akcyzy oraz opłaty paliwowej wzrosła, istnieją jeszcze obszary wymagające analizy zakresu definicyjnego, statystycznego, prawnego oraz zwiększenia skuteczności egzekwowania przepisów celno-podatkowych zarówno Unii Europejskiej, jak i polskich. Celem artykułu jest analiza funkcjonowania obowiązujących od 1 marca 2017 r. regulacji dotyczących kontroli celno-skarbowej pod kątem wymiaru i poboru przez nowe organy należności związanych z przywozem i wywozem towarów na
obszar celny Unii Europejskiej.

Powiązania

 1. Lasiński-Sulecki K., Opłata paliwowa – próba oceny zgodności z prawem Unii Europejskiej, w: Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń i zmian, red. P. Stanisławiszyn, T. Nowak, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 2. Lasiński-Sulecki K., Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania a prawo celne. Wybrane zagadnienia, w: Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Doświadczenia i perspektywy, red. P. Stanisławiszyn, T. Nowak, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 3. Melezini A., w: Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, red. A. Melezini, K. Teszner, Wolters Kluwer, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 4. Nadolska A., Administracja skarbowa, w: Podstawy prawa finansowego, red. A. Drwiłło, Wolters Kluwer, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 5. Nowak T., w: Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, red. A. Melezini, K. Teszner, Wolters Kluwer, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 6. Piech K., Procedura tranzytu jako pierwowzór procedury zawieszenia poboru akcyzy. O związkach prawa akcyzowego z prawem celnym na podstawie doświadczeń niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej, w: Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń i zmian, red. P. Stanisławiszyn, T. Nowak, Warszawa 2014. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN), Raport roczny 2017, [Google Scholar]
 7. Przemysł i handel naftowy, Warszawa 2018, http://www.popihn.pl/raporty2.php (dostęp: 16.10.2018). [Google Scholar]
 8. PwC, Walka z szarą strefą. Wpływ regulacji na branżę paliw płynnych, http://ungc.org.pl/strefa-wiedzy/22202/ [Google Scholar]
 9. Reiwer-Kaliszewska A., Nowak T., Właściwość organów Krajowej Administracji Skarbowej w postępowaniu z tytułu importu towarów oraz w sprawach opłaty paliwowej, w: Prawo celne, podatek akcyzowy oraz kary pieniężne w ustawie o grach hazardowych. Doświadczenia i wyzwania, red. T. Nowak, P. Stanisławiszyn, Szczecin 2018. [Google Scholar]
 10. Sobczyk I., Ochrona i bezpieczeństwo obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej w zadaniach i kompetencjach Służby Celnej, w: Bezpieczeństwo w administracji i biznesie we współczesnym świecie, red. M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2011 [Google Scholar]
 11. Lasiński-Sulecki K., Opłata paliwowa – próba oceny zgodności z prawem Unii Europejskiej, w: Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń i zmian, red. P. Stanisławiszyn, T. Nowak, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 12. Lasiński-Sulecki K., Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania a prawo celne. Wybrane zagadnienia, w: Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Doświadczenia i perspektywy, red. P. Stanisławiszyn, T. Nowak, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 13. Melezini A., w: Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, red. A. Melezini, K. Teszner, Wolters Kluwer, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 14. Nadolska A., Administracja skarbowa, w: Podstawy prawa finansowego, red. A. Drwiłło, Wolters Kluwer, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 15. Nowak T., w: Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, red. A. Melezini, K. Teszner, Wolters Kluwer, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 16. Piech K., Procedura tranzytu jako pierwowzór procedury zawieszenia poboru akcyzy. O związkach prawa akcyzowego z prawem celnym na podstawie doświadczeń niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej, w: Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń i zmian, red. P. Stanisławiszyn, T. Nowak, Warszawa 2014. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN), Raport roczny 2017, [Google Scholar]
 17. Przemysł i handel naftowy, Warszawa 2018, http://www.popihn.pl/raporty2.php (dostęp: 16.10.2018). [Google Scholar]
 18. PwC, Walka z szarą strefą. Wpływ regulacji na branżę paliw płynnych, http://ungc.org.pl/strefa-wiedzy/22202/ [Google Scholar]
 19. Reiwer-Kaliszewska A., Nowak T., Właściwość organów Krajowej Administracji Skarbowej w postępowaniu z tytułu importu towarów oraz w sprawach opłaty paliwowej, w: Prawo celne, podatek akcyzowy oraz kary pieniężne w ustawie o grach hazardowych. Doświadczenia i wyzwania, red. T. Nowak, P. Stanisławiszyn, Szczecin 2018. [Google Scholar]
 20. Sobczyk I., Ochrona i bezpieczeństwo obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej w zadaniach i kompetencjach Służby Celnej, w: Bezpieczeństwo w administracji i biznesie we współczesnym świecie, red. M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2011 [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Reiwer-Kaliszewska, Anna & Nowak, Tomasz D. (2019). Reiwer-Kaliszewska, A. , & Nowak, T. D. . (2019). Kontrola celno-skarbowa w obrocie między Unią Europejską a krajami trzecimi. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(3), 226-241. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.329 (Original work published 2019)

MLA style

Reiwer-Kaliszewska, Anna and Nowak, Tomasz D.. Reiwer-Kaliszewska, A. , i T. D. Nowak. „Kontrola Celno-Skarbowa W Obrocie Między Unią Europejską A Krajami Trzecimi”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 11, nr 3, 2019, ss. 226-241.

Chicago style

Reiwer-Kaliszewska, Anna and Nowak, Tomasz D.. Reiwer-Kaliszewska, Anna , i Tomasz D. Nowak. „Kontrola Celno-Skarbowa W Obrocie Między Unią Europejską A Krajami Trzecimi”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, nr 3 (2019): 226-241. doi:10.7206/kp.2080-1084.329.