en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2019 
Tom 11 
Numer 2

Wpływ Brexitu na podatki graniczne w Polsce

Andrzej Gorgol
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego

2019 11 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.307

Abstrakt

Opracowanie ma na celu zdiagnozowanie oddziaływania Brexitu na opodatkowanie polsko-brytyjskiej wymiany towarowej. Tak określony problem badawczy jest rozpatrywany zarówno z punktu widzenia możliwych następstw legislacyjnych, jak i stosowania przepisów regulujących elementy strukturalne podatków granicznych. Autor sformułował tezę, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie zdarzeniem, które w istotnym stopniu wpłynie na zmiany podatkowej i celnej kwalifikacji wymiany towarowej Polski z tym państwem.

Powiązania

 1. Cape J., Schofield M., VAT and Brexit: The Past, Present and Future, „EC Tax Review” 2018, 27(6), s. 290–302. [Google Scholar]
 2. Daly S., The Taxing Consequences of Brexit, „King’s Law Journal” 2016, 27(3), s. 463–472. [Google Scholar]
 3. Dauses M.A, Wprowadzenie, [w:] M.A. Dauses (red.), Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 4. Freedman J., Tax and Brexit, „Oxford Review of Economic Policy (Supplement)” 2017, 33, s. 79–90. [Google Scholar]
 5. Gorgol A., Pojęcie obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego, [w:] W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, 8. wyd., Warszawa 2017. [Google Scholar]
 6. Gorgol A., Podatek akcyzowy, [w:] W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, 8. wyd., Warszawa 2017. [Google Scholar]
 7. Gorgol A., Podatek akcyzowy, [w:] P. Smoleń, W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe, 2. wyd., Warszawa 2015. [Google Scholar]
 8. Gorgol A., Ustalenie podstawy opodatkowania akcyzą – wybrane zagadnienia, [w:] T. Nowak, P. Stanisławiszyn (red.), Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń i zmian, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 9. Głuchowski J., Integracja podatkowa i celna, [w:] B. Brzeziński, J. Głuchowski, C. Kosikowski, Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 10. Kucia-Guściora B., Harmonizacja podatków pośrednich, [w:] P. Smoleń, W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe, 2. wyd., Warszawa 2015. [Google Scholar]
 11. Olszewska M., Brexit – skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych, „Monitor Podatkowy” 2016, 10. [Google Scholar]
 12. Oxford English Dictionary, http://www.oed.com/Sawicka K., Cło jako danina publiczna, [w:] R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo finansowe, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 13. Sawicka K., Podatki graniczne w świetle regulacji Kodeksu celnego, [w:] B. Brzeziński, J. Głuchowski, C. Kosikowski (red.), R. Mastalski, Księga pamiątkowa ku czci profesora Apoloniusza Kosteckiego. Studia z dziedziny prawa podatkowego, Toruń 1998. [Google Scholar]
 14. Wójtowicz W., Pojęcie, charakter i rodzaje ceł, [w:] W. Wójtowicz (red.), Prawo finansowe, Warszawa 1996 [Google Scholar]
 15. Cape J., Schofield M., VAT and Brexit: The Past, Present and Future, „EC Tax Review” 2018, 27(6), s. 290–302. [Google Scholar]
 16. Daly S., The Taxing Consequences of Brexit, „King’s Law Journal” 2016, 27(3), s. 463–472. [Google Scholar]
 17. Dauses M.A, Wprowadzenie, [w:] M.A. Dauses (red.), Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 18. Freedman J., Tax and Brexit, „Oxford Review of Economic Policy (Supplement)” 2017, 33, s. 79–90. [Google Scholar]
 19. Gorgol A., Pojęcie obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego, [w:] W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, 8. wyd., Warszawa 2017. [Google Scholar]
 20. Gorgol A., Podatek akcyzowy, [w:] W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, 8. wyd., Warszawa 2017. [Google Scholar]
 21. Gorgol A., Podatek akcyzowy, [w:] P. Smoleń, W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe, 2. wyd., Warszawa 2015. [Google Scholar]
 22. Gorgol A., Ustalenie podstawy opodatkowania akcyzą – wybrane zagadnienia, [w:] T. Nowak, P. Stanisławiszyn (red.), Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń i zmian, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 23. Głuchowski J., Integracja podatkowa i celna, [w:] B. Brzeziński, J. Głuchowski, C. Kosikowski, Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 24. Kucia-Guściora B., Harmonizacja podatków pośrednich, [w:] P. Smoleń, W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe, 2. wyd., Warszawa 2015. [Google Scholar]
 25. Olszewska M., Brexit – skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych, „Monitor Podatkowy” 2016, 10. [Google Scholar]
 26. Oxford English Dictionary, http://www.oed.com/Sawicka K., Cło jako danina publiczna, [w:] R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo finansowe, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 27. Sawicka K., Podatki graniczne w świetle regulacji Kodeksu celnego, [w:] B. Brzeziński, J. Głuchowski, C. Kosikowski (red.), R. Mastalski, Księga pamiątkowa ku czci profesora Apoloniusza Kosteckiego. Studia z dziedziny prawa podatkowego, Toruń 1998. [Google Scholar]
 28. Wójtowicz W., Pojęcie, charakter i rodzaje ceł, [w:] W. Wójtowicz (red.), Prawo finansowe, Warszawa 1996 [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Gorgol, Andrzej (2019). Gorgol, A. . (2019). Wpływ Brexitu na podatki graniczne w Polsce. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(2), 225-239. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.307 (Original work published 2019)

MLA style

Gorgol, Andrzej. Gorgol, A. . „Wpływ Brexitu Na Podatki Graniczne W Polsce”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 11, nr 2, 2019, ss. 225-239.

Chicago style

Gorgol, Andrzej. Gorgol, Andrzej . „Wpływ Brexitu Na Podatki Graniczne W Polsce”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, nr 2 (2019): 225-239. doi:10.7206/kp.2080-1084.307.