en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2019 
Tom 11 
Numer 3

Asesor sądowy w polskim porządku prawnym a realizacja konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Wybrane zagadnienia

Monika Chmielewska-Dzikiewicz
Akademia Leona Koźmińskiego

2019 11 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.326

Abstrakt

W artykule przedstawiono status asesora sądowego w sądownictwie powszechnym na mocy obowiązujących przepisów prawnych. Na potrzeby opracowania wybrane zostały najważniejsze uprawnienia asesora w odniesieniu do zasady niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów. Przybliżone zostały także najważniejsze etapy kształtowania się instytucji asesora sądowego od 1928 roku.

Powiązania

 1. Bodio J., Instytucja asesora sądowego, „Studia Iuridica Lublinensia” 2010, nr 13. [Google Scholar]
 2. Bojańczyk A., O uprawnieniach asesorów sądowych do wykonania procesowych czynności sędziego de lege ferenda, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2015, nr 3. [Google Scholar]
 3. Dudek D., Ekspertyza prawna w sprawie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej założeń ustawy przywracającej instytucję asesora sadowego, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2013, nr 2. [Google Scholar]
 4. Gonera K., Propozycje Krajowej Rady Sądownictwa dotyczące przywrócenia instytucji asesora sadowego (założenia wstępne), „Krajowa Rada Sądownictwa” 2013, nr 2. [Google Scholar]
 5. Hayduk-Hawrylak I., Kołecki B., Wleklińska A., Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 6. Malec D., Asesor sądowy – udana reaktywacja historycznej instytucji czy nietrafna nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych? w: Nil nisi veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu, red. M. Głuszak, D. Wiśniewska-Jóźwiak, Łódź 2016. [Google Scholar]
 7. Malec D., Czy asesor był sędzią? Instytucja asesora sądowego w prawie o ustroju sadów powszechnych w Polsce od okresu dwudziestolecia międzywojennego. Wybrane zagadnienia, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2012, t. XXVII. [Google Scholar]
 8. Polański S., Glosa, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2008, nr 3. [Google Scholar]
 9. Szeroczyńska M., Lex Super omnia: Prokurator pyta – Co zrobić z asesorami sądowymi?, „Monitor Konstytucyjny” 2018, http://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/2471 [Google Scholar]
 10. Wąsek-Wiaderek M. (oprac.) Przegląd orzecznictwa europejskiego dotyczącego spraw karnych, nr 3–4, 2010, s. 13–15, http://www.sn.pl/orzecznictwo/Orzecz_Euro_Karne/Orzecz_Euro_Karne_03-04_2010.pdf [Google Scholar]
 11. Wielka Encyklopedia PWN, t. 14, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 12. Zembrzuski T., Status ustrojowy asesora sądowego przed powierzeniem mu czynności sędziego, „Monitor Prawniczy” 2018, nr 19, https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mjxw62zogi3damrqheytony#tabs-metrical-info [Google Scholar]
 13. Bodio J., Instytucja asesora sądowego, „Studia Iuridica Lublinensia” 2010, nr 13. [Google Scholar]
 14. Bojańczyk A., O uprawnieniach asesorów sądowych do wykonania procesowych czynności sędziego de lege ferenda, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2015, nr 3. [Google Scholar]
 15. Dudek D., Ekspertyza prawna w sprawie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej założeń ustawy przywracającej instytucję asesora sadowego, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2013, nr 2. [Google Scholar]
 16. Gonera K., Propozycje Krajowej Rady Sądownictwa dotyczące przywrócenia instytucji asesora sadowego (założenia wstępne), „Krajowa Rada Sądownictwa” 2013, nr 2. [Google Scholar]
 17. Hayduk-Hawrylak I., Kołecki B., Wleklińska A., Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 18. Malec D., Asesor sądowy – udana reaktywacja historycznej instytucji czy nietrafna nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych? w: Nil nisi veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu, red. M. Głuszak, D. Wiśniewska-Jóźwiak, Łódź 2016. [Google Scholar]
 19. Malec D., Czy asesor był sędzią? Instytucja asesora sądowego w prawie o ustroju sadów powszechnych w Polsce od okresu dwudziestolecia międzywojennego. Wybrane zagadnienia, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2012, t. XXVII. [Google Scholar]
 20. Polański S., Glosa, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2008, nr 3. [Google Scholar]
 21. Szeroczyńska M., Lex Super omnia: Prokurator pyta – Co zrobić z asesorami sądowymi?, „Monitor Konstytucyjny” 2018, http://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/2471 [Google Scholar]
 22. Wąsek-Wiaderek M. (oprac.) Przegląd orzecznictwa europejskiego dotyczącego spraw karnych, nr 3–4, 2010, s. 13–15, http://www.sn.pl/orzecznictwo/Orzecz_Euro_Karne/Orzecz_Euro_Karne_03-04_2010.pdf [Google Scholar]
 23. Wielka Encyklopedia PWN, t. 14, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 24. Zembrzuski T., Status ustrojowy asesora sądowego przed powierzeniem mu czynności sędziego, „Monitor Prawniczy” 2018, nr 19, https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mjxw62zogi3damrqheytony#tabs-metrical-info [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Chmielewska-Dzikiewicz, Monika (2019). Chmielewska-Dzikiewicz, M. . (2019). Asesor sądowy w polskim porządku prawnym a realizacja konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Wybrane zagadnienia. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(3), 171-185. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.326 (Original work published 2019)

MLA style

Chmielewska-Dzikiewicz, Monika. Chmielewska-Dzikiewicz, M. . „Asesor Sądowy W Polskim Porządku Prawnym A Realizacja Konstytucyjnej Zasady Niezawisłości Sędziów I Niezależności Sądów. Wybrane Zagadnienia”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 11, nr 3, 2019, ss. 171-185.

Chicago style

Chmielewska-Dzikiewicz, Monika. Chmielewska-Dzikiewicz, Monika . „Asesor Sądowy W Polskim Porządku Prawnym A Realizacja Konstytucyjnej Zasady Niezawisłości Sędziów I Niezależności Sądów. Wybrane Zagadnienia”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, nr 3 (2019): 171-185. doi:10.7206/kp.2080-1084.326.