en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2018 
Tom 10 
Numer 3

Gwiezdne wojny. Fikcja czy bliska rzeczywistość?

Zdzisław Brodecki
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Małgorzata Polkowska
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

2018 10 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.237

Abstrakt

Niniejszy artykuł dotyczy pojęcia gwiezdnych wojen, w celu pokazania, że jest to tematyka opisująca rzeczywistość, a nie tylko historia (choć z nią często kojarzona). Aktualna polityka prowadzona przez państwa w Kosmosie pokazuje, że konflikty kosmiczne są nadal możliwe. Stąd bezpieczeństwo prowadzonej przez państwa działalności kosmicznej jest zagrożone - i to nie tylko w przestrzeni kosmicznej, ale i na Ziemi. I choć aktywną działalność w kosmosie prowadzą tylko niektóre państwa, to skutki tych działań (czy to cywilnych, czy militarnych) od- czuwa cała społeczność międzynarodowa. Militaryzacja Kosmosu zaczyna powoli wkraczać w nową fazę: użycia satelitów aktywnych, przeznaczonych do niszczenia wyznaczonych celów. Taki stan rzeczy świadczy o tym, iż gwiezdne wojny to nie jest fikcja, gdyż być może w przyszłości państwa ponownie będą rozwiązywać swoje konflikty z użyciem kosmosu.

Powiązania

 1. Al-Ekabi C., Baranes B., Hulsroj P., Lahcen A. (red.), Yearbook on Space Policy 2014. The Governance of Space, Vienna-New York 2016. [Google Scholar]
 2. Apollo Program Summary Report by L.B. Johnson Space Center, NASA, April 1975. Barcz J., Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 3. Bielicki D., Militaryzacja i zbrojenia Kosmosu. Studium prawnomiędzynarodowe, Katowice 2014. [Google Scholar]
 4. Brodecki Z., Kosmos a morze. Prawo eksterytorialnych przestrzeni (w opracowaniu). [Google Scholar]
 5. Brodecki Z., Brodecka A., Koncepcja Human Security, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku" 2014, 31, s. 233-243. [Google Scholar]
 6. Caselli L., Space demilitarization treaties in a new era of manned nuclear spaceflights, „Journal of Air Law and Commerce" 2012, 77. [Google Scholar]
 7. Chanock A., The problems and potential solutions related to the emergence of Space Weapons in the 21st Century, „Journal of Air Law and Commerce" 2013, 78(4). [Google Scholar]
 8. Chołaj H., Powrót olbrzyma w zglobalizowanym świecie, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 9. Durando F., Grecja. Ludzie, myśl, sztuka. Warszawa 1997 [Google Scholar]
 10. Durys P., Zapobieganie wyścigowi zbrojeń w przestrzeni kosmicznej, [w:] Z. Galicki, T. Kamiński, K. Myszona-Kostrzewa (red.), Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej. Świat--Europa-Polska, Warszawa 2010, s. 41-50. [Google Scholar]
 11. Ferguson N., Cywilizacja. Zachód i Reszta Świata, Kraków 2013. [Google Scholar]
 12. Hart B.L., Anti-satellite weapons: threats, laws and the uncertain future of space, Institute of Air & Space Law - McGill University, Montreal 2007 (maszynopis w Bibliotece IASL w Montrealu) [Google Scholar]
 13. Israel S., France, Europe and Russia - two decades of space launch cooperation, „Room, The Space Journal" 2016, nr 2(8) [Google Scholar]
 14. Kaiser S.A., Satellite Navigation System, „AASL" 2012 [Google Scholar]
 15. Keegan J., Historia wojen, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 16. King M.T., Sovereignty's gray area: The delimitation of Air and Space in the context of Aerospace vehicles and the use of force, „Journal of Air Law and Commerce" 2016, 81 [Google Scholar]
 17. Klein J.J., Space Warfare: Strategy, Principles and Policy, Routledge 2006. [Google Scholar]
 18. Kranz J., Między wojną a pokojem: świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej, [w:] J. Kranz (red.), Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki, Warszawa 2009, s. 163-185. [Google Scholar]
 19. Krzyżanowska A., Biała Księga Obronności Chin - pokojowe deklaracje i realia, „Bezpieczeństwo Narodowe" 2011, 20(4), s. 55-75. [Google Scholar]
 20. Lee R., Steele S.L., Military use of satellite communications, remote sensing and global positioning systems in the war on terror, „Journal of Air Law and Commerce" 2014, 79, s. 69-112. [Google Scholar]
 21. Liberati A.M., Bourbon F., Rzym. Imperium trzech kontynentów, Warszawa 1996. [Google Scholar]
 22. Moltz J.C., The Crowded Orbits. Conflict and Cooperation in Space, Columbia 2014. [Google Scholar]
 23. Niedźwiedź M., Uwagi do tytułu V TFUE „Umowy międzynarodowe", [w:] A. Wróbel (red.), Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, t. 2, pod redakcją K. Kowalik-Bańczyk i M. Szwarc-Kuczer, Warszawa 2012, s. 1558-1638. [Google Scholar]
 24. Nowacki G., Militaryzacja Kosmosu. Studium teoretyczne, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 25. Nowacki G., Krzeszowski W., Możliwości wykorzystania przestrzeni kosmicznej, studium teoretyczne, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 26. Nowacki M., Uwagi do art. 189 ust. 2 TFUE, [w:] A. Wróbel (red.), Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, t. 2, pod redakcją K. Kowalik-Bańczyk i M. Szwarc-Kuczer, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 27. Onley R.D., Death from above? The weaponization of space and the threat to international humanitarian law, „Journal of Air Law Commerce" 2013, 78. [Google Scholar]
 28. Ostrogorski G., Dzieje Bizancjum, Warszawa 2007 [Google Scholar]
 29. Paradise N.M., Civil-military synergies in European Earth observation missions, „The Aviation and Space Journal" 2012, 11(4) [Google Scholar]
 30. Polkowska M., Prawo kosmiczne w obliczu nowych problemów współczesności, Warszawa 2011 [Google Scholar]
 31. Simms B., Taniec mocarstw. Walka o dominację w Europie od XV do XXI wieku, Poznań 2015 [Google Scholar]
 32. Spradling K.K., Military use of International Space Station, Institute of Air & Space Law McGill University, Montreal 1988 (maszynopis w Bibliotece IASL w Montrealu). [Google Scholar]
 33. Świątnicki W., Świątnicki Z., Wojna w Kosmosie?, Warszawa 1990 [Google Scholar]
 34. Tate L., The status of the outer space treaty at international law during „war" and „those measures short of war", „Journal of Space Law" 2006, 32(1) [Google Scholar]
 35. Trogeler M., A global legislation for space applications in the field of civil protection, „The Aviation and Space Journal" 2011, 10(4) [Google Scholar]
 36. Unehara Y.T., Matsuda S., Fuji T., Kaneoka M., State Responsibility and Liability for Air-Launch over the High Seas, [w:] C.M. Jorgenson (red.), Proceedings of the International Institute of Space Law 2013, Leiden 2014, t. 56 [Google Scholar]
 37. Vlasic I.A., Space law and the military applications of space technology, [w:] R.S. Jakhu (red.), Space Law - General Principles, Montreal 2007, t. 1, s. 483-495 [Google Scholar]
 38. Wong W.W.S., Fergusson J., Military Space Power a Guide to the Issues, Santa Barbara 2010 [Google Scholar]
 39. Zajadło J., Prawo międzynarodowe wobec problemu „państwa upadłego", „Państwo i Prawo" 2005, 2, s. 3-20 [Google Scholar]
 40. Al-Ekabi C., Baranes B., Hulsroj P., Lahcen A. (red.), Yearbook on Space Policy 2014. The Governance of Space, Vienna-New York 2016. [Google Scholar]
 41. Apollo Program Summary Report by L.B. Johnson Space Center, NASA, April 1975. Barcz J., Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 42. Bielicki D., Militaryzacja i zbrojenia Kosmosu. Studium prawnomiędzynarodowe, Katowice 2014. [Google Scholar]
 43. Brodecki Z., Kosmos a morze. Prawo eksterytorialnych przestrzeni (w opracowaniu). [Google Scholar]
 44. Brodecki Z., Brodecka A., Koncepcja Human Security, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku" 2014, 31, s. 233-243. [Google Scholar]
 45. Caselli L., Space demilitarization treaties in a new era of manned nuclear spaceflights, „Journal of Air Law and Commerce" 2012, 77. [Google Scholar]
 46. Chanock A., The problems and potential solutions related to the emergence of Space Weapons in the 21st Century, „Journal of Air Law and Commerce" 2013, 78(4). [Google Scholar]
 47. Chołaj H., Powrót olbrzyma w zglobalizowanym świecie, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 48. Durando F., Grecja. Ludzie, myśl, sztuka. Warszawa 1997 [Google Scholar]
 49. Durys P., Zapobieganie wyścigowi zbrojeń w przestrzeni kosmicznej, [w:] Z. Galicki, T. Kamiński, K. Myszona-Kostrzewa (red.), Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej. Świat--Europa-Polska, Warszawa 2010, s. 41-50. [Google Scholar]
 50. Ferguson N., Cywilizacja. Zachód i Reszta Świata, Kraków 2013. [Google Scholar]
 51. Hart B.L., Anti-satellite weapons: threats, laws and the uncertain future of space, Institute of Air & Space Law - McGill University, Montreal 2007 (maszynopis w Bibliotece IASL w Montrealu) [Google Scholar]
 52. Israel S., France, Europe and Russia - two decades of space launch cooperation, „Room, The Space Journal" 2016, nr 2(8) [Google Scholar]
 53. Kaiser S.A., Satellite Navigation System, „AASL" 2012 [Google Scholar]
 54. Keegan J., Historia wojen, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 55. King M.T., Sovereignty's gray area: The delimitation of Air and Space in the context of Aerospace vehicles and the use of force, „Journal of Air Law and Commerce" 2016, 81 [Google Scholar]
 56. Klein J.J., Space Warfare: Strategy, Principles and Policy, Routledge 2006. [Google Scholar]
 57. Kranz J., Między wojną a pokojem: świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej, [w:] J. Kranz (red.), Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki, Warszawa 2009, s. 163-185. [Google Scholar]
 58. Krzyżanowska A., Biała Księga Obronności Chin - pokojowe deklaracje i realia, „Bezpieczeństwo Narodowe" 2011, 20(4), s. 55-75. [Google Scholar]
 59. Lee R., Steele S.L., Military use of satellite communications, remote sensing and global positioning systems in the war on terror, „Journal of Air Law and Commerce" 2014, 79, s. 69-112. [Google Scholar]
 60. Liberati A.M., Bourbon F., Rzym. Imperium trzech kontynentów, Warszawa 1996. [Google Scholar]
 61. Moltz J.C., The Crowded Orbits. Conflict and Cooperation in Space, Columbia 2014. [Google Scholar]
 62. Niedźwiedź M., Uwagi do tytułu V TFUE „Umowy międzynarodowe", [w:] A. Wróbel (red.), Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, t. 2, pod redakcją K. Kowalik-Bańczyk i M. Szwarc-Kuczer, Warszawa 2012, s. 1558-1638. [Google Scholar]
 63. Nowacki G., Militaryzacja Kosmosu. Studium teoretyczne, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 64. Nowacki G., Krzeszowski W., Możliwości wykorzystania przestrzeni kosmicznej, studium teoretyczne, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 65. Nowacki M., Uwagi do art. 189 ust. 2 TFUE, [w:] A. Wróbel (red.), Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, t. 2, pod redakcją K. Kowalik-Bańczyk i M. Szwarc-Kuczer, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 66. Onley R.D., Death from above? The weaponization of space and the threat to international humanitarian law, „Journal of Air Law Commerce" 2013, 78. [Google Scholar]
 67. Ostrogorski G., Dzieje Bizancjum, Warszawa 2007 [Google Scholar]
 68. Paradise N.M., Civil-military synergies in European Earth observation missions, „The Aviation and Space Journal" 2012, 11(4) [Google Scholar]
 69. Polkowska M., Prawo kosmiczne w obliczu nowych problemów współczesności, Warszawa 2011 [Google Scholar]
 70. Simms B., Taniec mocarstw. Walka o dominację w Europie od XV do XXI wieku, Poznań 2015 [Google Scholar]
 71. Spradling K.K., Military use of International Space Station, Institute of Air & Space Law McGill University, Montreal 1988 (maszynopis w Bibliotece IASL w Montrealu). [Google Scholar]
 72. Świątnicki W., Świątnicki Z., Wojna w Kosmosie?, Warszawa 1990 [Google Scholar]
 73. Tate L., The status of the outer space treaty at international law during „war" and „those measures short of war", „Journal of Space Law" 2006, 32(1) [Google Scholar]
 74. Trogeler M., A global legislation for space applications in the field of civil protection, „The Aviation and Space Journal" 2011, 10(4) [Google Scholar]
 75. Unehara Y.T., Matsuda S., Fuji T., Kaneoka M., State Responsibility and Liability for Air-Launch over the High Seas, [w:] C.M. Jorgenson (red.), Proceedings of the International Institute of Space Law 2013, Leiden 2014, t. 56 [Google Scholar]
 76. Vlasic I.A., Space law and the military applications of space technology, [w:] R.S. Jakhu (red.), Space Law - General Principles, Montreal 2007, t. 1, s. 483-495 [Google Scholar]
 77. Wong W.W.S., Fergusson J., Military Space Power a Guide to the Issues, Santa Barbara 2010 [Google Scholar]
 78. Zajadło J., Prawo międzynarodowe wobec problemu „państwa upadłego", „Państwo i Prawo" 2005, 2, s. 3-20 [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Gwiezdne wojny. Fikcja czy bliska rzeczywistość?. (2018). Gwiezdne wojny. Fikcja czy bliska rzeczywistość?. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(3), 193-210. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.237 (Original work published 2018)

MLA style

„Gwiezdne Wojny. Fikcja Czy Bliska Rzeczywistość?”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 10, nr 3, 2018, ss. 193-210.

Chicago style

„Gwiezdne Wojny. Fikcja Czy Bliska Rzeczywistość?”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, nr 3 (2018): 193-210. doi:10.7206/kp.2080-1084.237.