en pl
en pl

Coaching Review

Zobacz wydanie
Rok 2018 
Numer 10

Coaching jako narzędzie rozwoju przywództwa. Perspektywa menedżerów

Dorota Wnuk-Lipińska
d.a.wnuklipinska@gmail.com

2018 (10) Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.62

Abstrakt

W artykule zaprezentowano teorie dotyczące procesu oraz zjawiska coachingu i przywództwa, a także coachingu jako narzędzia rozwoju przywództwa. Przedstawiono historię i złożoność procesu przywództwa oraz zbieżność między wymaganiami współczesnych organizacji a wzmacnianymi cechami i umiejętnościami jednostki w procesie coachingu. Zaprezentowano, na podstawie badań, metody stosowane w procesie rozwoju przywództwa w polskich organizacjach, i pokazano, które z tych metod są postrzegane przez menedżerów wyższego szczebla jako najbardziej skuteczne.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Wnuk-Lipińska, Dorota (2018). Coaching jako narzędzie rozwoju przywództwa. Perspektywa menedżerów. (2018). Coaching jako narzędzie rozwoju przywództwa. Perspektywa menedżerów. Coaching Review, (10), 121–142. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.62 (Original work published 2018)

MLA style

Wnuk-Lipińska, Dorota. „Coaching Jako Narzędzie Rozwoju Przywództwa. Perspektywa Menedżerów”. 2018. Coaching Review, nr 10, 2018, ss. 121–142.

Chicago style

Wnuk-Lipińska, Dorota. „Coaching Jako Narzędzie Rozwoju Przywództwa. Perspektywa Menedżerów”. Coaching Review, Coaching Review, nr 10 (2018): 121–142. doi:10.7206/cr.2081-7029.62.