en pl
en pl

Coaching Review

Zobacz wydanie
Rok 2017 
Tom 1/2017 
Numer 9

Toward Neuroscience in Coaching

Marta Czerwiec
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Bożena Wujec
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

2017 1/2017 (9) Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.46

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki wstępnych badań przeprowadzonych przez autorki w obszarze neuronauki i coachingu. Zgodnie z odkryciami neuronaukowców każdy człowiek postrzega świat w unikalny sposób i inaczej reaguje na otoczenie. Reakcje te tworzą wzorce, określane jako preferencje behawioralne. Z tego względu autorki zbadały wzorce zachowań prezentowane przez coachów podczas ich pracy z klientami, aby określić, jakie zachowania przynoszą sukces w tym obszarze. Dla celów badania autorki korzystały z modelu PRISM Brain Mapping, który ma swoje podstawy w neuronauce. Wyniki badania będą pomocne w procesie wspierania rozwoju zawodowego coachów, umożliwiając im oszacowanie możliwej luki kompetencyjnej i uzupełnienie jej.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Czerwiec, Marta & Wujec, Bożena (2017). Toward Neuroscience in Coaching. (2017). Toward Neuroscience in Coaching. Coaching Review, 1/2017(9), 24–41. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.46 (Original work published 2017)

MLA style

Czerwiec, Marta and Wujec, Bożena. „Toward Neuroscience In Coaching”. 2017. Coaching Review, t. 1/2017, nr 9, 2017, ss. 24–41.

Chicago style

Czerwiec, Marta and Wujec, Bożena. „Toward Neuroscience In Coaching”. Coaching Review, Coaching Review, 1/2017, nr 9 (2017): 24–41. doi:10.7206/cr.2081-7029.46.