en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2018 
Tom 10 
Numer 2

Potrzeby polskiego sektora administracji publicznej a kształcenie prawnicze. Kilka uwag na tle zmian związanych z projektami „ustawy 2.0” oraz tzw. aplikacji uniwersyteckiej

Artur Kokoszkiewicz
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

2018 10 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.194

Abstrakt

W artykule podjęto próbę zaprezentowania zmian legislacyjnych związanych z tzw. ustawą 2.0, tj. ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z rozporządzeniem wykonawczym w sprawie studiów, jak i projektem tzw. aplikacji uniwersyteckiej, która aktualnie nie została jeszcze ujęta w jakiekolwiek ramy normatywne. Zmiany te mogą mieć wymierny wpływ na kształcenie prawnicze w Polsce, a co za tym idzie, także na sektor administracji publicznej w kontekście jego potrzeb. Wydaje się bowiem zasadne przyjęcie, że te dwa obszary badawcze, tj. sektor administracji publicznej i kształcenie prawnicze, są ze sobą wzajemnie powiązane jak i wzajemnie wpływające na siebie; administracja publiczna dla funkcjonowania potrzebuje bowiem kadr prawniczych, a te z kolei w wymierny sposób kształtują jej praktykę – przykładowo poprzez działalność naukową i wykładnię doktrynalną czy też sprawowanie nadzoru sądowego. Unikając przy tym odpowiedzi na pytania badawcze o charakterze generalnym, jak np. „jakie powinno być »dobre« kształcenie prawnicze?” czy też o optymalny model funkcjonalny administracji publicznej w Polsce, w tekście skupiono się w pierwszej kolejności na zarysowaniu postulatu tzw. dobrej administracji. W dalszej kolejności zaprezentowano wybrane zagadnienia z zakresu kształcenia prawniczego, które z taką administracją są związane i mogą służyć realizacji postulatu albo ją osłabiać. Zaprezentowano też założenia projektu aplikacji uniwersyteckiej oraz projekt ustawy wraz z rozporządzeniem wykonawczym. Zwrócono także uwagę na zjawisko mitologizowania kształcenia praktycznego, prezentując w tym zakresie pożądany kierunek działalności prawodawczej.

Powiązania

 1. Gdulewicz E. (red.), Konstytucyjny system organów państwowych, Lublin 2015. [Google Scholar]
 2. Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 3. Jabłońska-Bonca J., Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 4. Kijowski D., Pozwolenia w administracji publicznej, Białystok 2000. [Google Scholar]
 5. Krzyżanowska A., Aplikacja akademicka – znamy założenia projektu, „Rzeczpospolita” 5.02.2018. [Google Scholar]
 6. Krzyżanowska A., Aplikacja akademicka: szumne zapowiedzi, działań brak, „Rzeczpospolita” 21.05.2018. [Google Scholar]
 7. Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013. [Google Scholar]
 8. Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/slowniki/mitologizowanie.html (dostęp: 16.07.2018). [Google Scholar]
 9. Tur Z., Aplikacja uniwersytecka: poczuć się radcą, czyli doświadczenie nie dla każdego, „Rzeczpospolita” 16.07.2018. [Google Scholar]
 10. Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999. [Google Scholar]
 11. Wrzosek S., Kruszewska-Gagoś M. (red.), Prawo administracyjne, Lublin 2016. [Google Scholar]
 12. Żuradzki P., Prawo do dobrej administracji w polskim porządku prawnym na tle Europejskiego kodeksu dobrej administracji, [w:] M. Kępa. M. Marszał (red.), Duch praw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Wrocław 2016. [Google Scholar]
 13. Gdulewicz E. (red.), Konstytucyjny system organów państwowych, Lublin 2015. [Google Scholar]
 14. Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 15. Jabłońska-Bonca J., Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 16. Kijowski D., Pozwolenia w administracji publicznej, Białystok 2000. [Google Scholar]
 17. Krzyżanowska A., Aplikacja akademicka – znamy założenia projektu, „Rzeczpospolita” 5.02.2018. [Google Scholar]
 18. Krzyżanowska A., Aplikacja akademicka: szumne zapowiedzi, działań brak, „Rzeczpospolita” 21.05.2018. [Google Scholar]
 19. Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013. [Google Scholar]
 20. Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/slowniki/mitologizowanie.html (dostęp: 16.07.2018). [Google Scholar]
 21. Tur Z., Aplikacja uniwersytecka: poczuć się radcą, czyli doświadczenie nie dla każdego, „Rzeczpospolita” 16.07.2018. [Google Scholar]
 22. Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999. [Google Scholar]
 23. Wrzosek S., Kruszewska-Gagoś M. (red.), Prawo administracyjne, Lublin 2016. [Google Scholar]
 24. Żuradzki P., Prawo do dobrej administracji w polskim porządku prawnym na tle Europejskiego kodeksu dobrej administracji, [w:] M. Kępa. M. Marszał (red.), Duch praw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Wrocław 2016. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kokoszkiewicz, Artur (2018). Potrzeby polskiego sektora administracji publicznej a kształcenie prawnicze. Kilka uwag na tle zmian związanych z projektami „ustawy 2.0” oraz tzw. aplikacji uniwersyteckiej. (2018). Potrzeby polskiego sektora administracji publicznej a kształcenie prawnicze. Kilka uwag na tle zmian związanych z projektami „ustawy 2.0” oraz tzw. aplikacji uniwersyteckiej. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(2), 130-139. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.194 (Original work published 2018)

MLA style

Kokoszkiewicz, Artur. „Potrzeby Polskiego Sektora Administracji Publicznej A Kształcenie Prawnicze. Kilka Uwag Na Tle Zmian Związanych Z Projektami „Ustawy 2.0” Oraz Tzw. Aplikacji Uniwersyteckiej”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 10, nr 2, 2018, ss. 130-139.

Chicago style

Kokoszkiewicz, Artur. „Potrzeby Polskiego Sektora Administracji Publicznej A Kształcenie Prawnicze. Kilka Uwag Na Tle Zmian Związanych Z Projektami „Ustawy 2.0” Oraz Tzw. Aplikacji Uniwersyteckiej”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, nr 2 (2018): 130-139. doi:10.7206/kp.2080-1084.194.