en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2017 
Tom 9 
Numer 2

Co zrobić, aby zmieniać Unię Europejską?

Stanisław Kaźmierczyk
Dolnośląskiej Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

2017 9 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.151

Abstrakt

Autor podejmuje refleksję dotycząca problemów Unii Europejskiej na gruncie teorii prawa. Traktując UE z punktu widzenia problematyki metodologicznej, wskazuje na problemy poznawcze w przyjętej procedurze badawczej i postuluje stworzenie metodologii badawczej uwzględniającej m.in. kwestie przemian ustrojowych w państwach członkowskich i odpowiadające temu procesy aktualizowania UE – w tym działań i ewentualnej zmiany koncepcji Unii czy kwestie z zakresu Unii i jej państw członkowskich pozostające poza uregulowaniami prawa.

Powiązania

 1. Brożek B., Granice interpretacji, Kraków 2014. [Google Scholar]
 2. Jabłońska-Bonca J., Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 3. Kaźmierczyk S., In search of the European Union research, „Studia z Polityki Publicznej”2016, 2(10). [Google Scholar]
 4. Kaźmierczyk S., Z rozważań nad rozumieniem tożsamości prawa, [w:] M. Grzybkowski(red.), Państwo demokratyczne, prawne i socjalne, t. 4, Kraków 2014. [Google Scholar]
 5. Kaźmierczyk S., Wertykalność Unii Europejskiej w związku z horyzontalnością Rady Europyjako zagadnienie metodologiczne, [w:] J. Jaskiernia (red.), Rada Europy a przemianydemokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989–2009, Toruń2010: 108–124. [Google Scholar]
 6. Leszczyński L., Zasady prawa – założenia podstawowe, „Studia Iuridica Lublinensia” 2016,25(1): 11–16. [Google Scholar]
 7. Nowak L., O interpretacji adaptacyjnej, [w:] J. Kmita (red.), Wartość, dzieło, sens. Warszawa1975. [Google Scholar]
 8. Pietrzykowski T., Ujarzmianie Lewiatana. Szkice z idei rządów prawa, Katowice 2014. [Google Scholar]
 9. Załuski W., Ewolucyjna filozofia prawa, Warszawa–Kraków 2009. [Google Scholar]
 10. Zirk-Sadowski M., Prawo a uczestnictwo w kulturze, Łódź 1998. [Google Scholar]
 11. Zirk-Sadowski M., Problemy wyboru pomiędzy konkurującymi modelami wykładni prawa,„Przegląd Prawa i Administracji” 2016, 104: 155–170. [Google Scholar]
 12. Brożek B., Granice interpretacji, Kraków 2014. [Google Scholar]
 13. Jabłońska-Bonca J., Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 14. Kaźmierczyk S., In search of the European Union research, „Studia z Polityki Publicznej”2016, 2(10). [Google Scholar]
 15. Kaźmierczyk S., Z rozważań nad rozumieniem tożsamości prawa, [w:] M. Grzybkowski(red.), Państwo demokratyczne, prawne i socjalne, t. 4, Kraków 2014. [Google Scholar]
 16. Kaźmierczyk S., Wertykalność Unii Europejskiej w związku z horyzontalnością Rady Europyjako zagadnienie metodologiczne, [w:] J. Jaskiernia (red.), Rada Europy a przemianydemokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989–2009, Toruń2010: 108–124. [Google Scholar]
 17. Leszczyński L., Zasady prawa – założenia podstawowe, „Studia Iuridica Lublinensia” 2016,25(1): 11–16. [Google Scholar]
 18. Nowak L., O interpretacji adaptacyjnej, [w:] J. Kmita (red.), Wartość, dzieło, sens. Warszawa1975. [Google Scholar]
 19. Pietrzykowski T., Ujarzmianie Lewiatana. Szkice z idei rządów prawa, Katowice 2014. [Google Scholar]
 20. Załuski W., Ewolucyjna filozofia prawa, Warszawa–Kraków 2009. [Google Scholar]
 21. Zirk-Sadowski M., Prawo a uczestnictwo w kulturze, Łódź 1998. [Google Scholar]
 22. Zirk-Sadowski M., Problemy wyboru pomiędzy konkurującymi modelami wykładni prawa,„Przegląd Prawa i Administracji” 2016, 104: 155–170. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kaźmierczyk, Stanisław (2017). Kaźmierczyk, S.. (2017). Co zrobić, aby zmieniać Unię Europejską?. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 9(2), 70-81. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.151 (Original work published 2017)

MLA style

Kaźmierczyk, Stanisław. Kaźmierczyk, S.. „Co Zrobić, Aby Zmieniać Unię Europejską?”. 2017. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 9, nr 2, 2017, ss. 70-81.

Chicago style

Kaźmierczyk, Stanisław. Kaźmierczyk, Stanisław . „Co Zrobić, Aby Zmieniać Unię Europejską?”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 9, nr 2 (2017): 70-81. doi:10.7206/kp.2080-1084.151.