en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 6/2024 
Volume 16 
Issue 2

O instytucji wysłuchania publicznego – analiza z perspektywy teoretycznej oraz praktyki ustrojowej (V–IX kadencji Sejmu RP)

Bogusław Przywora
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie (Polska)

Małgorzata Wróblewska
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie (Polska)

6/2024 16 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.677

Abstract

Celem opracowania jest ocena instytucji wysłuchania publicznego w procesie stanowienia ustaw. W opracowaniu podjęto problem, czy instytucja wysłuchania publicznego stanowi realny czy iluzoryczny instrument w procesie stanowienia prawa? W rozważaniach uwzględniono z jednej strony zagadnienia teoretyczne dotyczące instytucji wysłuchania publicznego, z drugiej zaś – przedstawiono praktykę ustrojową wysłuchania publicznego (dane statystyczne dotyczące zastosowania tej instytucji w V–IX kadencji Sejmu RP). Praktyka ustrojowa w tym okresie pokazuje, że komisje sejmowe dość wstrzemięźliwie korzystają z tego uprawnienia. Od wejścia w życie regulacji dotyczącej tej instytucji obejmującej okres od V do końca IX kadencji Sejmu na 5855 projektów ustaw przeprowadzono zaledwie 34 wysłuchania publiczne obejmujące 46 projektów ustaw. Stanowiło to podstawę do sformułowania wniosków końcowych i postulatów de lege ferenda.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Przywora, Bogusław & Wróblewska, Małgorzata (2024). O instytucji wysłuchania publicznego – analiza z perspektywy teoretycznej oraz praktyki ustrojowej (V–IX kadencji Sejmu RP). (2024). O instytucji wysłuchania publicznego – analiza z perspektywy teoretycznej oraz praktyki ustrojowej (V–IX kadencji Sejmu RP). Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 16(2), 47-64. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.677 (Original work published 6/2024AD)

MLA style

Przywora, Bogusław and Wróblewska, Małgorzata. “O Instytucji Wysłuchania Publicznego – Analiza Z Perspektywy Teoretycznej Oraz Praktyki Ustrojowej (V–Ix Kadencji Sejmu Rp)”. 6/2024AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 16, no. 2, 2024, pp. 47-64.

Chicago style

Przywora, Bogusław and Wróblewska, Małgorzata. “O Instytucji Wysłuchania Publicznego – Analiza Z Perspektywy Teoretycznej Oraz Praktyki Ustrojowej (V–Ix Kadencji Sejmu Rp)”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 16, no. 2 (2024): 47-64. doi:10.7206/kp.2080-1084.677.