en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 3/2023 
Volume 15 
Issue 1

Zapis windykacyjny przedsiębiorstwa w spadku albo udziału w przedsiębiorstwie w spadku

Paweł Widerski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

3/2023 15 (1) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.580

Abstract

The present article discusses the problem of the enterprise in the inheritance as a subject of the specific bequest. Its aim was to defend the thesis according to which it is legally permissible to make the enterprise in the inheritance or the share in the enterprise in the inheritance the subject of the specific bequest. The article uses the logical-linguistic method and also the argumentative method (legal topic). The analysis conducted in the article shows that the subject of the specific bequest can be the enterprise in the inheritance or the share in the enterprise in the inheritance, for which an extensive argumentation has been presented.

References

 1. Antoszek T.P., [w:] M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Tom III. Komentarz. Art. 627–1088, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 2. Babiarz S, [w:] S. Babiarz (red.), Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz, Warszawa 2021. [Google Scholar]
 3. Bednarek M., Mienie. Komentarz do art. 44–553 Kodeksu cywilnego, Kraków 1997. [Google Scholar]
 4. Bieluk J., Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 5. Blajer P., Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism. Przepisy, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 6. Blajer P., Nabycie przedsiębiorstwa będącego przedmiotem zapisu windykacyjnego. Aspekty materialno-proceduralnoprawne, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 7. Blajer P., Gospodarstwo rolne jako przedmiot zapisu windykacyjnego – wybrane problemy, „Studia Iuridica Agraria” 2011, 9. [Google Scholar]
 8. Blicharz R., Ustanowienie zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej po jej śmierci, [w:] P. Pinior, P. Relidzyński, W. Wyrzykowski, E. Zielińska, M. Żaba (red.), Prawo handlowe. Między teorią, praktyką a orzecznictwem. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi A. Strzępce, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 9. Blicharz R., Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem w spadku, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 10. Borysiak W., Księżak P., O zapisie windykacyjnym udziału w przedmiocie należącym do majątku wspólnego małżonków, „Przegląd Sądowy” 2013, 7–8. [Google Scholar]
 11. Celiński D., Czynności notarialne związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, „Rejent” 2018, 10. [Google Scholar]
 12. Ciszewski J., Knabe J., [w:] J. Ciszewski, P. Nazaruk (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 13. Dyszlewska-Tarnawska A., [w:] M. Habdas, M. Fras (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom VI. Spadki (art. 922–1087), Warszawa 2019. [Google Scholar]
 14. Gawlik Z., [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 15. Gniewek E., [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 16. Gniewek E., O niedopuszczalności zapisu windykacyjnego przedmiotu majątku wspólnego małżonków, „Rejent” 2012, 1. [Google Scholar]
 17. Górecki J., Zapis windykacyjny – uwagi de lege ferenda, [w:] E. Drozd, A. Oleszko, M. Pazdan (red.), Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi, Kluczbork 2007. [Google Scholar]
 18. Górniak K., komentarz do art. 2 ZarzSukcU, [w:] K. Osajda (red.), Ustawa o zarządzie sukcesyjnymprzedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz, Legalis 2022. [Google Scholar]
 19. Habdas M., [w:] M. Habdas, M. Fras (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna (art. 1–125), Warszawa 2018. [Google Scholar]
 20. Jaśniewicz M., [w:] S. Babiarz (red.), Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz, Warszawa 2021. [Google Scholar]
 21. Kapkowski R., Pojęcie przedsiębiorstwa w spadku na gruncie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, [w:] P. Zakrzewski, D. Bierecki (red.), Prawo prywatne w służbie społeczeństwu. Księga poświęcona pamięci Profesora Adama Jedlińskiego, Sopot 2019. [Google Scholar]
 22. Kapkowski R., Kaufmann M., Charakter prawny zarządcy sukcesyjnego na tle pokrewnych instytucji zarządu masą spadkową, „Rejent” 2019, 7. [Google Scholar]
 23. Katner W.J., [w:] M. Pyziak-Szafnicka, P. Księżak (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 24. Kołodzińska M., Czy instytucja zapisu windykacyjnego może skutecznie zastąpić darowiznę na wypadek śmierci? Uwagi wynikające z praktyki notarialnej, „Przegląd Sądowy” 2012, 11–12. [Google Scholar]
 25. Komosa T., Tropaczyńska J., Charakter prawny przedsiębiorstwa, „Przegląd Prawa Handlowego” 1996, 6. [Google Scholar]
 26. Kosowska K., Status prawny, w tym podatkowy, przedsiębiorstwa w spadku oraz zarządcy sukcesyjnego. Wybrane problemy, „Przegląd Podatkowy” 2020, 8. [Google Scholar]
 27. Kowalewska M., Panek M., Przedmiot zapisu windykacyjnego w praktyce notarialnej – wybrane zagadnienia, „Rejent” 2012, 10. [Google Scholar]
 28. Księżak P., Prawo spadkowe, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 29. Księżak P., Zapis windykacyjny, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 30. Księżak P., Podstawowe problemy zapisu windykacyjnego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2011, 4. [Google Scholar]
 31. Kuźmicka-Sulikowska J., [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 32. Kwiatkowska E.M., Trela A., Instytucja zarządu sukcesyjnego – nowe otwarcie dla przedsiębiorstwa osoby fizycznej?, „Krytyka Prawa” 2019, 4. [Google Scholar]
 33. Litwińska-Werner M., Przedsiębiorstwo, [w:] S. Włodyka (red.), System Prawa Handlowego. Tom 1. Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 34. Makowiec A., Zapis windykacyjny gospodarstwa rolnego, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 35. Mariański A., Pardej A., Podatkowe konsekwencje zarządu sukcesyjnego, „Przegląd Podatkowy” 2018, 6. [Google Scholar]
 36. Masternak M., Pozycja prawna zarządcy sukcesyjnego w postępowaniu podatkowym, [w:] J. Głuchowski, M. Kalinowski, A. Nita, K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, A. Olesińska (red.), Współczesne problemy prawa podatkowego – teoria i praktyka. Tom I. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Bogumiłowi Brzezińskiemu, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 37. Morek M., Komentarz do art. 551 KC, [w:] K. Osajda, W. Borysiak (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis 2021. [Google Scholar]
 38. Niezbecka E., [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 39. Osajda K., Komentarz do art. 9811 KC, [w:] K. Osajda, W. Borysiak (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis 2021. [Google Scholar]
 40. Osajda K., Przedmiot zapisu windykacyjnego i odpowiedzialność zapisobierców windykacyjnych za długi spadkowe oraz zachowki, „Monitor Prawniczy” 2012, 3. [Google Scholar]
 41. Osajda K., Zapis windykacyjny – nowa instytucja polskiego prawa spadkowego, „Monitor Prawniczy” 2012, 2. [Google Scholar]
 42. Pardej A., Zmiany w zakresie prawa prywatnego (materialnego i procesowego), [w:] A. Mariański (red.), Planowanie sukcesyjne. Prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 43. Pazdan M., [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 44. Pełczyński P., Charakter prawny przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym, „Rejent” 1998, 1. [Google Scholar]
 45. Piątowski J.S., Kordasiewicz B., Prawo spadkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 46. Poźniak-Niedzielska M., Pojęcie przedsiębiorstwa a jego majątek, „Annales UMCS” 1982, 29. [Google Scholar]
 47. Rzewuski M., [w:] M. Załucki (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 48. Sidorska K., Zapis zwykły a zapis windykacyjny – rozrządzenia testamentowe w świetle nowelizacji prawa spadkowego z 18 marca 2011 r., [w:] D. Gil (red.), Problemy nowelizacji prawa sądowego, Lublin 2013. [Google Scholar]
 49. Sieradzka M., Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej – analiza i ocena nowych rozwiązań prawnych (cz. I), „Monitor Prawniczy” 2018, 22. [Google Scholar]
 50. Skowrońska-Bocian E., Prawo spadkowe, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 51. Skowrońska-Bocian E., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 52. Sławicki P., Wpływ ustanowienia zarządu sukcesyjnego na postępowanie klauzulowe i egzekucyjne, „Roczniki Nauk Prawnych” 2019, 2. [Google Scholar]
 53. Słotwiński S., Wpływ wadliwego zarządu przedsiębiorstwem w spadku na czynności zmierzające do zakończenia umownych stosunków zobowiązaniowych, [w:] K. Bilewska, W.J. Kocot, D. Krekora-Zając (red.), Wykonanie zobowiązań. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Brzozowskiemu, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 54. Sylwestrzak A., [w:] M. Balwicka-Szczyrba, A. Sylwestrzak (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2022. [Google Scholar]
 55. Szczurowski T., Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem w spadku, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2018, 11. [Google Scholar]
 56. Szereda A.J., Przedsiębiorstwo w spadku – odrębna jednostka organizacyjna, [w:] A. Marciniak (red.), Notarialne poświadczenie dziedziczenia, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 57. Świerczyński M., Fuchs D., Status prawny zarządcy sukcesyjnego, [w:] J. Pazdan, A. Bieranowski (red.), Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej, Warszawa 2021. [Google Scholar]
 58. Truszkiewicz Z., O niektórych skutkach zapisu windykacyjnego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, [w:] A. Dańko-Roesler, A. Oleszko, R. Pastuszko (red.), Rozprawy z prawa prywatnego oraz notarialnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 59. Trybka W., [w:] A.J. Szereda (red.), Prawo o notariacie. Komentarz, Warszawa 2022. [Google Scholar]
 60. Turłukowski J., Instytucja zapisu windykacyjnego w prawie polskim. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 61. Turłukowski J., Zapis windykacyjny. Komentarz, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 62. Waszczuk-Napiórkowska J., Zapis windykacyjny w polskim prawie spadkowym, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 63. Waszczuk-Napiórkowska J., Żarnowiec Ł., Wykonywanie zarządu sukcesyjnego, [w:] J. Pazdan, A. Bieranowski (red.), Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej, Warszawa 2021. [Google Scholar]
 64. Widło J., Rozporządzanie przedsiębiorstwem, Kraków 2002. [Google Scholar]
 65. Widło J., Pojęcie przedsiębiorstwa, „Przegląd Prawa Handlowego” 1997, 7. [Google Scholar]
 66. Wiśniewski K., Zmiany w zakresie prawa podatkowego, opłaty skarbowej i rachunkowości, [w:] A. Mariański (red.), Planowanie sukcesyjne. Prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnegoprzedsiębiorstwem osoby fizycznej, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 67. Witczak H., Zmiany w prawie spadkowym – zapis windykacyjny, „Monitor Prawniczy” 2011, 20. [Google Scholar]
 68. Wojarska-Aleksiejuk K., Aleksiejuk P., Ustawa o zarządzie sukcesyjnym w kontekście sukcesji [Google Scholar]
 69. firm rodzinnych w Polsce, „Nowy Przegląd Notarialny” 2019, 1. [Google Scholar]
 70. Wolak G., Przedmioty majątku wspólnego małżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej [Google Scholar]
 71. małżeńskiej a przedmiot zapisu windykacyjnego, „Nowy Przegląd Notarialny” 2012, 3. [Google Scholar]
 72. Wójcik S., Zoll F., Rozrządzenia testamentowe, [w:] B. Kordasiewicz (red.), System Prawa [Google Scholar]
 73. Prywatnego. Tom 10. Prawo spadkowe, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 74. Wrzecionek R., Zarządca sukcesyjny przedsiębiorstwa w spadku. Status i charakter prawny, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 75. Zakrzewski P., Zapis windykacyjny, „Przegląd Sądowy” 2012, 2. [Google Scholar]
 76. Zdanikowski P., Ograniczenie lub wyłączenie wstąpienia spadkobiercy wspólnika a zapis windykacyjny [Google Scholar]
 77. udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, „Przegląd Prawa Handlowego” 2016, 3. [Google Scholar]
 78. Zoll F., Projekt ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a sprawa kredytu realnego dla przedsiębiorców, [Google Scholar]
 79. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1927, 3. [Google Scholar]
 80. Żukowski W., Projektowane wprowadzenie zapisu windykacyjnego do polskiego prawa spadkowego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2010, 4. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Widerski, Paweł (2023). Zapis windykacyjny przedsiębiorstwa w spadku albo udziału w przedsiębiorstwie w spadku. (2023). Zapis windykacyjny przedsiębiorstwa w spadku albo udziału w przedsiębiorstwie w spadku. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(1), 233–248. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.580 (Original work published 3/2023AD)

MLA style

Widerski, Paweł. “Zapis Windykacyjny Przedsiębiorstwa W Spadku Albo Udziału W Przedsiębiorstwie W Spadku”. 3/2023AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 15, no. 1, 2023, pp. 233–248.

Chicago style

Widerski, Paweł. “Zapis Windykacyjny Przedsiębiorstwa W Spadku Albo Udziału W Przedsiębiorstwie W Spadku”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, no. 1 (2023): 233–248. doi:10.7206/kp.2080-1084.580.