en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2019 
Volume 11 
Issue 4

Instytucja zarządu sukcesyjnego – nowe otwarcie dla przedsiębiorstwa osoby fizycznej?

Ewa M. Kwiatkowska
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Arkadiusz Trela
ATR Consulting

2019 11 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.351

Abstract

A sole proprietorship is the most common form of running a business. The number of enterprises operated in Poland has been growing dynamically for over 30 years. At the same time, the population of Poland is the fastest ageing society in the EU. In the light of the above, many enterprises may soon face the problem of maintain-ing business continuity in the event of death of their owners. The article attempts to evaluate the implementation of the institution of succession management of a natural person’s enterprise into the Polish legal framework one year after new solutions were offered to Polish entrepreneurs. To this end, the way how entrepre-neurs make use of this institution has been analysed.

References

 1. Bieluk J., Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 2. Blajer P., Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism. Przepisy, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 3. Główny Urząd Statystyczny, Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. Stan w dniu 31 XII, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 4. Grabarczyk T., Zapomniana ustawa, czyli jak Mieczysław Wilczek zreformował Polskę, http://www.civisliber.org/zapomniana-ustawa-czyli-jak-mieczyslaw-wilczek-zreformowalpolske/ (dostęp: 10.11.2019). [Google Scholar]
 5. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych, The 2018 Ageing Report. Economic & Budgetary Projections for the 28 EU Member States (2016–2070), Luxembourg 2018. [Google Scholar]
 6. Kopaczyńska-Pieczniak K., Status prawny zarządcy sukcesyjnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2018, 12, s. 4–11. [Google Scholar]
 7. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Sukcesja firm jednoosobowych. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Praktyczny poradnik, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 8. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Sukcesja firm jednoosobowych. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Prezentacja, Warszawa 2019, https://www.gov.pl/web/rozwoj/sukcesja (dostęp: 28.10.2019). [Google Scholar]
 9. Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli: Działania organów państwa wobec problematyki dziedziczenia przedsiębiorstw, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 10. Ocena skutków regulacji do rządowego projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej z projektami aktów wykonawczych, druk sejmowy nr 2293, Sejm VIII kad. [Google Scholar]
 11. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 12. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Weszła w życie ustawa o sukcesji – łatwiejsza zmiana pokoleniowa, 23.11.2018, https://www.parp.gov.pl/component/content/article/50377: wchodzi-w-zycie-ustawa-osukcesji-latwiejsza-zmiana-pokoleniowa-w-firmach (dostęp: 10.08.2019). [Google Scholar]
 13. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Raport za lata 1995–1996, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 14. Rada Ministrów, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Warszawa 2017. [Google Scholar]
 15. Sieradzka M., Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej – analiza i ocena nowych rozwiązań prawnych (cz. I), „Monitor Prawniczy” 2018, 22, s. 1195–1203. [Google Scholar]
 16. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej z projektami aktów wykonawczych, druk sejmowy nr 2293, Sejm VIII kad. [Google Scholar]
 17. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, druk sejmowy nr 3622, Sejm VIII kad. [Google Scholar]
 18. Wojarska-Aleksiejuk K., Aleksiejuk P., Ustawa o zarządzie sukcesyjnym w kontekście sukcesji firm rodzinnych w Polsce, „Nowy Przegląd Notarialny” 2019, 77(1), s. 43–67. [Google Scholar]
 19. Bieluk J., Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 20. Blajer P., Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism. Przepisy, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 21. Główny Urząd Statystyczny, Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. Stan w dniu 31 XII, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 22. Grabarczyk T., Zapomniana ustawa, czyli jak Mieczysław Wilczek zreformował Polskę, http://www.civisliber.org/zapomniana-ustawa-czyli-jak-mieczyslaw-wilczek-zreformowalpolske/ (dostęp: 10.11.2019). [Google Scholar]
 23. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych, The 2018 Ageing Report. Economic & Budgetary Projections for the 28 EU Member States (2016–2070), Luxembourg 2018. [Google Scholar]
 24. Kopaczyńska-Pieczniak K., Status prawny zarządcy sukcesyjnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2018, 12, s. 4–11. [Google Scholar]
 25. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Sukcesja firm jednoosobowych. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Praktyczny poradnik, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 26. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Sukcesja firm jednoosobowych. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Prezentacja, Warszawa 2019, https://www.gov.pl/web/rozwoj/sukcesja (dostęp: 28.10.2019). [Google Scholar]
 27. Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli: Działania organów państwa wobec problematyki dziedziczenia przedsiębiorstw, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 28. Ocena skutków regulacji do rządowego projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej z projektami aktów wykonawczych, druk sejmowy nr 2293, Sejm VIII kad. [Google Scholar]
 29. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 30. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Weszła w życie ustawa o sukcesji – łatwiejsza zmiana pokoleniowa, 23.11.2018, https://www.parp.gov.pl/component/content/article/50377: wchodzi-w-zycie-ustawa-osukcesji-latwiejsza-zmiana-pokoleniowa-w-firmach (dostęp: 10.08.2019). [Google Scholar]
 31. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Raport za lata 1995–1996, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 32. Rada Ministrów, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Warszawa 2017. [Google Scholar]
 33. Sieradzka M., Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej – analiza i ocena nowych rozwiązań prawnych (cz. I), „Monitor Prawniczy” 2018, 22, s. 1195–1203. [Google Scholar]
 34. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej z projektami aktów wykonawczych, druk sejmowy nr 2293, Sejm VIII kad. [Google Scholar]
 35. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, druk sejmowy nr 3622, Sejm VIII kad. [Google Scholar]
 36. Wojarska-Aleksiejuk K., Aleksiejuk P., Ustawa o zarządzie sukcesyjnym w kontekście sukcesji firm rodzinnych w Polsce, „Nowy Przegląd Notarialny” 2019, 77(1), s. 43–67. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Kwiatkowska, Ewa M. & Trela, Arkadiusz (2019). Kwiatkowska, E. M. , & Trela, A. . (2019). Instytucja zarządu sukcesyjnego – nowe otwarcie dla przedsiębiorstwa osoby fizycznej?. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(4), 232-247. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.351 (Original work published 2019)

MLA style

Kwiatkowska, Ewa M. and Trela, Arkadiusz. Kwiatkowska, E. M. , and A. Trela. “Instytucja Zarządu Sukcesyjnego – Nowe Otwarcie Dla Przedsiębiorstwa Osoby Fizycznej?”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 11, no. 4, 2019, pp. 232-247.

Chicago style

Kwiatkowska, Ewa M. and Trela, Arkadiusz. Kwiatkowska, Ewa M. , and Arkadiusz Trela. “Instytucja Zarządu Sukcesyjnego – Nowe Otwarcie Dla Przedsiębiorstwa Osoby Fizycznej?”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, no. 4 (2019): 232-247. doi:10.7206/kp.2080-1084.351.