en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 2022 
Volume 14 
Issue 3

Lines of Interpretation for the Definition of a Household under Harmonised Excise Duty Rules in the Light of the Decisions of Polish Tax Authorities and the Case-Law of Polish Administrative Courts

Monika Munnich
John Paul II Catholic University of Lublin

2022 14 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.542

Abstract

This article provides only a small contribution to the inevitable scholarly discussion on whether excluding the primacy of the literal rule in favour of the priority of a pro-EU teleological interpretation in the judicial and administrative applications of Polish tax law is really reasonable. Firstly, this article sets out to discuss the stages of the transposition of the concept of a household from EU legislation into the provisions of the Excise Duty Act. Secondly, it presents the evolution in the lines of the interpretation of this term as used by tax authorities and national courts. Thirdly, it demonstrates the negative legal and fiscal consequences that are caused in practice by the definition of this term as framed by the Polish legislator.

References

 1. Bielska-Brodziak A., Wykładnia językowa według orzecznictwa sądów administracyjnych, “Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2008, pp. 4–70, http://www.trp.umk.pl/download/trp2008/TRP_2008.pdf (access: 29.01.2022). [Google Scholar]
 2. Brzeziński B., Wykładnia prawa podatkowego, [in:] L. Etel (ed.), System prawa finansowego. Tom III – prawo daninowe, Warszawa 2010, pp. 431–478. [Google Scholar]
 3. Brzeziński B., O zasięgu definicji zawartych w Ordynacji podatkowej, [in:] L. Etel (ed.), Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce, Białystok 2008, pp. 30–39. [Google Scholar]
 4. Brzeziński B., Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008. [Google Scholar]
 5. Dominik-Ogińska D., Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 6. Krok W. (ed.), Opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych. Komentarz, Warszawa 2012, SIP LEX 2013. [Google Scholar]
 7. Malec A., Zarys teorii definicji prawniczej, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 8. Marszałek M., Podatek akcyzowy od energii elektrycznej, “Przegląd Prawa Publicznego” 2009, 7/8, pp. 79–83. [Google Scholar]
 9. Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010. [Google Scholar]
 10. “Poradnik VAT” 20.07.2014, 16(376). [Google Scholar]
 11. Tchórzewski M., Sądowa wykładnia prawa w zakresie zwolnień wyrobów energetycznych i energii elektrycznej z podatku akcyzowego, [in:] Podatek akcyzowy: doświadczenia i kierunki ewolucji w czasach recesji. Konferencja Naukowa WPiA UW, Warszawa 2011, pp. 73–86, https://www.wpia.uw.edu.pl/uploads/media/6011d10aab4b8/broszura-2021.pdf?v1 (access: 01.2022). [Google Scholar]
 12. Wesołowska A., Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, 2015, Lex/el. [Google Scholar]
 13. Wyroby gazowe nabywane przez wspólnotę mieszkaniową, http://www.poradypodatkowe.pl/artykul,746,7378,obrot-wyrobami-gazowymi-a-podatek-kcyzowy.html (access: 29.01.2022) [Google Scholar]
 14. Zalega T., Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji, “Studia i Materiały – Wydział Zarządzania UW” 2007, 1, pp. 1–24. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Munnich, Monika (2022). Lines of Interpretation for the Definition of a Household under Harmonised Excise Duty Rules in the Light of the Decisions of Polish Tax Authorities and the Case-Law of Polish Administrative Courts. (2022). Lines of Interpretation for the Definition of a Household under Harmonised Excise Duty Rules in the Light of the Decisions of Polish Tax Authorities and the Case-Law of Polish Administrative Courts. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(3), 85–97. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.542 (Original work published 2022)

MLA style

Munnich, Monika. “Lines Of Interpretation For The Definition Of A Household Under Harmonised Excise Duty Rules In The Light Of The Decisions Of Polish Tax Authorities And The Case-Law Of Polish Administrative Courts”. 2022. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 14, no. 3, 2022, pp. 85–97.

Chicago style

Munnich, Monika. “Lines Of Interpretation For The Definition Of A Household Under Harmonised Excise Duty Rules In The Light Of The Decisions Of Polish Tax Authorities And The Case-Law Of Polish Administrative Courts”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, no. 3 (2022): 85–97. doi:10.7206/kp.2080-1084.542.