en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 6/2022 
Volume 14 
Issue 2

Poczucie przynależności osób transseksualnych do odmiennej płci jako dobro osobiste podlegające ochronie na gruncie polskiego prawa oraz Zasad Yogyakarty

Dominika Zielińska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

6/2022 14 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.532

Abstract

The purpose of this publication is to show and analyse the issue of transsexual people who feel the need to reassign their sex assigned at birth and their biological sex due to a gender identity disorder. The paper is a polemic against the views presented in the case-law practice, suggesting the uniform and statutory regulation of transgender people’s situation in Polish law, drawing from the achievement of the ‘Principles’ written in Yogyakarta. One of the main postulates resulting from this publication concerns the regulation of the conditions and procedure of the legal sex transition that guarantee transsexual people the enjoyment of their fundamental rights and freedoms on equal terms with other members of society. The article is supposed to contribute to combating discrimination and increasing awareness in the area of transsexuality which is viewed stereotypically and is unknown to most people, with the exception of a small group of experts who fight against exclusion that conditioned by a different gender identity.

References

 1. Bieńkowska M., Transseksualizm w Polsce. Wymiar indywidualny i społeczny przekraczania binarnego systemu płci, Białystok 2012. [Google Scholar]
 2. Sytuacja prawna osób transseksualnych w Polsce. Raport badań i propozycje zmian, red. W. Dynarski, K. Śmiszek, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 3. Imieliński K., Zarys seksuologii i seksiatrii, Warszawa 1982. [Google Scholar]
 4. Imieliński K., Duko S., Przekleństwo Androgyne. Transseksualizm: mity i rzeczywistość, Warszawa 1988. [Google Scholar]
 5. Jackowski M., Ochrona praw nabytych w polskim systemie konstytucyjnym, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 6. Dobra osobiste, red. dr hab. I. Lewandowska-Malec, Warszawa 2014 [Google Scholar]
 7. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych: rewizja dziesiąta [Google Scholar]
 8. ICD-10, Tom I, rozdział V F64, Światowa Organizacja Zdrowia, 2008. [Google Scholar]
 9. Oficjalny komunikat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący ustawy o uzgodnieniu płci, https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/zawetowane/art,1,ustawa--o-uzgodnieniu-plci---do-ponownego-rozpatrzenia.html (dostęp: 29.01.2021). [Google Scholar]
 10. Orientacja seksualna i tożsamość płciowa. Aspekty prawne i społeczne, red. R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 11. Podgórski P., Znudziłem się Bogu w połowie. Skutki prawne transseksualizmu, Katowice 2009. [Google Scholar]
 12. Prawa osób transseksualnych. Rozwiązania modelowe a sytuacja w Polsce, red. A. Śledzińska-Simon, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 13. The Yogyakarta Principles plus 10, https://yogyakartaprinciples.org/ (dostęp: 20.01.2021). [Google Scholar]
 14. Zasady Yogyakarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, red. K. Remin, Warszawa 2009. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Zielińska, Dominika (2022). Poczucie przynależności osób transseksualnych do odmiennej płci jako dobro osobiste podlegające ochronie na gruncie polskiego prawa oraz Zasad Yogyakarty. (2022). Poczucie przynależności osób transseksualnych do odmiennej płci jako dobro osobiste podlegające ochronie na gruncie polskiego prawa oraz Zasad Yogyakarty. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(2), 219-234. https://doi.org/ 10.7206/kp.2080-1084.532 (Original work published 6/2022AD)

MLA style

Zielińska, Dominika. “Poczucie Przynależności Osób Transseksualnych Do Odmiennej Płci Jako Dobro Osobiste Podlegające Ochronie Na Gruncie Polskiego Prawa Oraz Zasad Yogyakarty”. 6/2022AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 14, no. 2, 2022, pp. 219-234.

Chicago style

Zielińska, Dominika. “Poczucie Przynależności Osób Transseksualnych Do Odmiennej Płci Jako Dobro Osobiste Podlegające Ochronie Na Gruncie Polskiego Prawa Oraz Zasad Yogyakarty”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, no. 2 (2022): 219-234. doi: 10.7206/kp.2080-1084.532.