en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 6/2022 
Volume 14 
Issue 2

Constitutional and Municipal Trends in the Reform of the Ukrainian Health Care System

Natalya Mishyna
National University "Odessa Academy of Law"

Olexandr Batanov
Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine

Vladyslav Fedorenko
Scientific Secretary of the Scientific Advisory Board under the Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine

Natalya Batanova
Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine

6/2022 14 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.525

Abstract

The aim of the article is to offer proposals for reforming and speeding up health care in Ukraine, in particular by comparing the current system with a decentralized system. The methodology of this research follows basic social science methods (formal analysis, inductive method, deductive method, analogy, synthesis, etc.). With these methods, we address the issues of the health care reform in Ukraine. The article explores the issue of improving the health care in Ukraine. The Ukrainian government is carrying out two important reforms – a health care reform and a decentralization reform that includes changes in the municipal government. These two reforms have a huge potential for improving Ukraine’s health care system. Such potential remains largely untapped.

References

 1. COVID-19: ponad 24 milʹyony hryvenʹ spryamovano z byudzhetu Odesy na munitsypalʹni doplaty medykam, https://omr.gov.ua/ua/news/221305. [Google Scholar]
 2. Demchenko I.S., Klasyfikatsiya zakonodavstva u sferi okhorony zdorovʺya, “Scientific notes of TNU named after V.I. Vernadsky. Series: Legal Sciences” 2019, No. 30(6), pp. 7–13. [Google Scholar]
 3. Deshko L., Kostenko Y., Koval I. et al., The Right to Health: Ukraine’s International Obligations and Financial Activity of Public Authorities in the Context of Reforming the National Health Care System, “Georgian Medical News” 2020, 7–8, pp. 177–182. [Google Scholar]
 4. Deyaki pytannya realizatsiyi prohramy derzhavnykh harantiy medychnoho obsluhovuvannya naselennya u 2020 rotsi: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 5 lyutoho 2020 r. No. 65, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/65-2020-298. [Google Scholar]
 5. Finansova detsentralizatsiya: eksperty rozpovily pro rezulʹtaty 2018 roku ta perspektyvy 2019 roku, https://decentralization.gov.ua/news/10670. [Google Scholar]
 6. Informatsiyna dovidka do pytannya pro problemy vrakhuvannya interesiv orhaniv mistsevoho samovryaduvannya v protsesi realizatsiyi medychnoyi reformy (formuvannya hospitalʹnykh okruhiv, nova modelʹ finansuvannya medychnoyi dopomohy, avtonomizatsiya zakladiv okhorony zdorovʺya), https://www.auc.org.ua/sites/default/files/dovidka_pravl_zakonoproekty_reformaohzdor.pdf. [Google Scholar]
 7. Kvitsinsʹka M., Zdorovʺya ukrayintsiv: chy usvidomlyuye mistseva vlada vidpovidalʹnistʹ?, https://www.centreua.org/article/zdorovya-ukrayinciv-chi-usvidomlyuye-misceva-vlada-vidpovidalnist. [Google Scholar]
 8. Kontseptsiya reformy finansuvannya systemy okhorony zdorovʺya: skhvalena rozporyadzhennyam Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 30 lystopada 2016 r. No. 1013-r., https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1013-2016-р. [Google Scholar]
 9. Misʹka tsilʹova kompleksna prohrama «Zdorov’ya kyyan» na 2020–2022 roky, https://health.kievcity.gov.ua/files/2020/1/20/rozporydgenny.PDF. [Google Scholar]
 10. Mishyna N., O. Surilova, Constitutional and Administrative Aspects of the Ukrainian Medical Code, “Wiadomości Lekarskie” 2020, No. 1, pp. 191–195. [Google Scholar]
 11. National Strategy for Health Care Reform in Ukraine for the Period 2015–2020, https://moz.gov.ua/strategija. [Google Scholar]
 12. (Non) Free Medicine, https://moz.gov.ua/article/statistic/rezultati-doslidzhennja-bezkoshtovna-medicina. [Google Scholar]
 13. Osnovy zakonodavstva Ukrayiny pro okhoronu zdorov’ya vid 19 lystopada 1992 r., https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12. [Google Scholar]
 14. Palʹchuk V. Rozvytok pervynnoho rivnya medytsyny v OTH, http://www.nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4620:yak-prohodut-reforma&-catid=8&Itemid=350. [Google Scholar]
 15. Pro Derzhavnyy byudzhet Ukrayiny na 2020 rik: Zakon Ukrayiny vid 14 lystopada 2019 r., https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20. [Google Scholar]
 16. Pro zatverdzhennya Misʹkoyi tsilʹovoyi prohramy «Zdorov’ya» na 2018–2020 roky: Rishennya Odesʹkoyi misʹkoyi rady No. 2744-VII vid 14.12.2017 r., https://omr.gov.ua/ru/acts/council/102256/. [Google Scholar]
 17. Pro mistseve samovryaduvannya v Ukrayini: Zakon Ukrayiny vid 21 travnya 1997 r., https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр. [Google Scholar]
 18. Prohrama rozvytku, pidtrymky komunalʹnykh zakladiv okhorony zdorovʺya ta nadannya medychnykh posluh, ponad obsyah peredbachenyy prohramoyu derzhavnykh harantiy medychnoho obsluhovuvannya naselennya mista Mykolayeva na 2020–2022 roky, https://mkrada.gov.ua/ content/programi-z-ohoroni-zdorovya.html. [Google Scholar]
 19. Shvets Y., Realizatsiya osoboyu konstytutsiynoho prava na okhoronu zdorovya: porivnyalʹno-pravove doslidzhennya, Thesis for obtaining a Candidate’s degree in legal sciences, Uzgorod 2019. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Mishyna, Natalya V. & Batanov, Olexandr V. & Fedorenko, Vladyslav Leonidovich & Batanova, Natalya M. (2022). Constitutional and Municipal Trends in the Reform of the Ukrainian Health Care System. (2022). Constitutional and Municipal Trends in the Reform of the Ukrainian Health Care System. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(2), 99-111. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.525 (Original work published 6/2022AD)

MLA style

Mishyna, Natalya V. and Batanov, Olexandr V. and Fedorenko, Vladyslav Leonidovich and Batanova, Natalya M.. “Constitutional And Municipal Trends In The Reform Of The Ukrainian Health Care System”. 6/2022AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 14, no. 2, 2022, pp. 99-111.

Chicago style

Mishyna, Natalya V. and Batanov, Olexandr V. and Fedorenko, Vladyslav Leonidovich and Batanova, Natalya M.. “Constitutional And Municipal Trends In The Reform Of The Ukrainian Health Care System”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, no. 2 (2022): 99-111. doi:10.7206/kp.2080-1084.525.