en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 12/2021 
Volume 13 
Issue 4

Perspektywy dla informacji w administracji. Kierunki zmian w dostępie i ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej

Łukasz Nosarzewski
Uczelnia Łazarskiego

12/2021 13 (4) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.498

Abstract

The purpose of the research conducted is to present the directions of changes in
the Polish legislation on accessing and reusing public information, showing perspectives for public information in administration. The pursue of it is accompanied by a diagnosis of the most important issues in the execution of the guaranteed information powers, and also by an analysis of the judicature’s work and postulates of the doctrine in this regard. The object of the study using the method of dogmatic-
legal analysis covers Polish and European normative acts, scientific publications,
the case law of administrative courts and the Constitutional Tribunal. The results
indicate that the issues and doubts raised concern the fundamental aspects of
access to public information, as well as detailed issues related to establishing a legal
framework for the principles of reusing that information. The current directions
of changes fit into building administration that is based on open public data, which
will not only ensure wide access to public information but will also create and gather
data in a way that will allow for the further economic use of those data by the private
sector. Resolving the existing problems in exercising information rights and implementing the projected changes will both pose a considerable challenge to the public administration. The conducted research allowed for formulating legislative postulates and remarks addressed to the legislator, as well as practical solutions concerning the organisation of the administration apparatus.

References

 1. Dubisz S. (red.), Wielki Słownik Języka Polskiego PWN, t. 2, H–N, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 2. Fajgielski P., Informacja w administracji publicznej. Prawne aspekty gromadzenia, udostępniania i ochrony, Wrocław 2007. [Google Scholar]
 3. Młynarska-Sobaczewska A., Fajgielski P., Piskorz-Ryń A., Sibiga G., Ekspertyza prawna [Google Scholar]
 4. „Rozwiązania mogące stanowić podstawę do zmian przepisów regulujących zasady dostępu do informacji publicznej i jej ponownego wykorzystywania”, https://mc.bip.gov.pl/fobjects/download/96100/rozwiazania-mogace-stanowic-podstawe-do-zmian-przepisowregulujacych-zasady-pdf.html (dostęp: 30.10.2020). [Google Scholar]
 5. Piskorz-Ryń A, Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 6. Sibiga G., Opinia prawna o projekcie ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (druk 4434), http://orka.sejm.gov.pl (dostęp: 30.10.2020). [Google Scholar]
 7. Sokolewicz W., Wojtyczek K, [w:] L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 8. Szustakiewicz P., Definicja informacji publicznej w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, 10. [Google Scholar]
 9. Szustakiewicz P., Problemy dostępu do informacji publicznej na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, „Samorząd Terytorialny” 2015, 4. [Google Scholar]
 10. Szustakiewicz P., Przyszłość regulacji o dostępie do informacji publicznej (uwagi na tle ekspertyzy prawnej „Rozwiązania mogące stanowić podstawę do zmian przepisów regulujących zasady dostępu do informacji publicznej i jej ponownego wykorzystywania” sporządzonej przez Instytut Nauk Prawnych PAN), [w:] J. Sługocki (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, t. 2, Wrocław 2014. [Google Scholar]
 11. Tomaszewska K., Dostęp do informacji publicznej w świetle obowiązujących i przyszłych regulacji, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 12. Ulasiewicz M.I., Administracyjnoprawne aspekty jawności działań administracji publicznej, Łódź 2017. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Nosarzewski, Łukasz (2021). Perspektywy dla informacji w administracji. Kierunki zmian w dostępie i ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej. (2021). Perspektywy dla informacji w administracji. Kierunki zmian w dostępie i ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(4), 150-169. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.498 (Original work published 12/2021AD)

MLA style

Nosarzewski, Łukasz. “Perspektywy Dla Informacji W Administracji. Kierunki Zmian W Dostępie I Ponownym Wykorzystywaniu Informacji Publicznej”. 12/2021AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 13, no. 4, 2021, pp. 150-169.

Chicago style

Nosarzewski, Łukasz. “Perspektywy Dla Informacji W Administracji. Kierunki Zmian W Dostępie I Ponownym Wykorzystywaniu Informacji Publicznej”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, no. 4 (2021): 150-169. doi:10.7206/kp.2080-1084.498.