en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 12/2021 
Volume 13 
Issue 4

Prawne uwarunkowania postępowania z odpadami w Polsce w okresie epidemii COVID-19

Artur Modrzejewski
Uniwersytet w Białymstoku

12/2021 13 (4) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.492

Abstract

The subject of the article is an analysis of the legal solutions governing the princi-ples of handling medical waste and municipal waste produced by people under quarantine during the COVID-19 pandemic together with an analysis of the impact of the instruments specified therein on the existing legislative solutions and the prospective effects of the adoption of these regulations. The paper analyses the current legal framework, highlighting the uniqueness of the legal institutions used (in the context of a province governor’s orders excluding local law regulations or statutory obligations, and contracts specifying the manner of performance of public tasks entrusted), as well as the impact of these regulations on the subsequent operation of waste management facilities. At the same time, a number of practical problems that may arise in connection with the application of solutions provided under the existing law have been brought to light.

References

 1. Bodnar A., Tarcza 3.0. Opinia RPO dla Senatu, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-i-tarcza-3-0-rpo-uwagi-dla-senatu, 04.05.2020 (dostęp: 12.05.2020). [Google Scholar]
 2. Bursztynowicz M., Gospodarowanie odpadami w czasie epidemii, LEX online 2020. [Google Scholar]
 3. Bursztynowicz M., Uchwały śmieciowe w czasie epidemii koronawirusa, LEX online 2020. [Google Scholar]
 4. Dudziak S., Zasady wymiaru administracyjnych kar pieniężnych po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, „Samorząd Terytorialny” 2018, 6. [Google Scholar]
 5. Gruszecki K., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2019, LEX online. [Google Scholar]
 6. Jawroska-Dębska B., Umowy we współczesnej administracji, [w:] J. Boć, L. Dziewięcka--Bokun (red.), Umowy w Administracji, Wrocław 2008. [Google Scholar]
 7. Jelinek A., Przewodnicząca Europejskiej Rady Ochrony Danych, Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych w kontekście pandemii COVID-19 przyjęte w dniu 19 marca 2020 r., https://uodo.gov.pl/pl/138/1463 (dostęp: 13.05.2020). [Google Scholar]
 8. Korzeniowski P., Bezpieczeństwo ekologiczne jako instytucja prawa ochrony środowiska, Łódź 2012. [Google Scholar]
 9. Modrzejewski A.K., Nadzór RIO i wojewodów nad czystością i porządkiem w gminach, „Kontrola Państwowa” 2014, 3. [Google Scholar]
 10. Morawski F., Zakaz przemieszczania się w związku z pandemią COVID-19 w świetle konstytucyjnego prawa do poruszania się, „Przegląd Prawa Publicznego” 2020, 9. [Google Scholar]
 11. Płowiec W., Koncepcja aktu prawa wewnętrznego w Konstytucji RP, Poznań 2006. [Google Scholar]
 12. Warkałło W., Siła wyższa jako zasada nieodpowiedzialności i domniemanie przypadkowości szkody, „Państwo i Prawo” 1949, 9–10. [Google Scholar]
 13. Wróbel A., Art. 127. Prawo do odwołania, [w:] M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, [Google Scholar]
 14. A. Wróbel (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 8, LEX online 2020. [Google Scholar]
 15. Wróbel A., Komentarz do art. 189r Kpa, [w:] M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX/el. 2020. [Google Scholar]
 16. Wróblewski J., Interpretatio Extensiva, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1965, 27(1). [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Modrzejewski, Artur K. (2021). Prawne uwarunkowania postępowania z odpadami w Polsce w okresie epidemii COVID-19. (2021). Prawne uwarunkowania postępowania z odpadami w Polsce w okresie epidemii COVID-19. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(4), 52–71. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.492 (Original work published 12/2021AD)

MLA style

Modrzejewski, Artur K.. “Prawne Uwarunkowania Postępowania Z Odpadami W Polsce W Okresie Epidemii Covid-19”. 12/2021AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 13, no. 4, 2021, pp. 52–71.

Chicago style

Modrzejewski, Artur K.. “Prawne Uwarunkowania Postępowania Z Odpadami W Polsce W Okresie Epidemii Covid-19”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, no. 4 (2021): 52–71. doi:10.7206/kp.2080-1084.492.