en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 10/2021 
Volume 13 
Issue 3

O potrzebie przywrócenia właściwego statusu Radzie do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej

Tomasz Nowacki
Akademia Pomorska

10/2021 13 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.484

Abstract

The article covers the issue of the functioning of one of the advisory bodies of central governmental administration, i.e. the Council for Nuclear Safety and Radiation Protection Affairs, which is associated with the President of the National Atomism Agency (PAA), the chief nuclear supervision body in Poland, which is the competent authority in nuclear safety and radiation protection affairs, as defined in the Atomic Law (Prawo atomowe). The article presents the objectives of the functioning of the Council as an advisory body to the nuclear supervision authority on the basis of international and European law and the views of the nuclear energy law doctrine. In relation to the Council, an important role is played by soft law acts, especially the so-called IAEA safety standards. Despite the fact that they are not legally binding, they constitute a valuable and extensive collection of recommendations supporting regional and national legislative activity. The purpose of this study is also a critical analysis of the amendment to the Atomic Law from 2016 in the section relating to changes made to the way of shaping the Council’s make-up. They caused the loss of one of the Council’s most important attributes, i.e. independence in the decision-making process and they deprived the President of the PAA (decision-making body) of influence on shaping its make-up. The changes introduced should be interpreted as an unequivocal negation of the ratio legis of appointing the Council and a significant step backwards in relation to the existing practice and legislative trends in recent years. The author postulates restoring the previous legal solutions as the ones that will allow the Council, the advisory body, to fulfil its function in the right way, really supporting the decision-making authority for which it works.

References

 1. Biskupski O., Działalność Państwowej Rady do spraw Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej, [w:] Energia jądrowa w Polsce w latach 1961–1963, Warszawa 1966. [Google Scholar]
 2. Boć J. (red.), Administracja publiczna, Wrocław 2004. [Google Scholar]
 3. Dworak W., Podstawy instytucjonalne konieczne do rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, „Rocznik Nauk Prawnych” 2014, 2. [Google Scholar]
 4. Firlus J.G., Michalak K., Realizacja inwestycji w zakresie budowy obiektu jądrowego w Polsce – wybrane zagadnienia, „Przegląd Prawa Publicznego” 2015, 9. [Google Scholar]
 5. Łukasiewicz J., Zarys nauki administracji, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 6. National legislative and regulatory activities. Poland. Organisation and structure, “Nuclear Law Bulletin” 2016, 2 [Google Scholar]
 7. Nowacki T.R., Możliwość uznania standardów bezpieczeństwa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej za źródło prawa w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] H. Babiuch, P. Kapusta, J. Michalska (red.), Aktualne problemy konstytucji. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, Legnica 2017. [Google Scholar]
 8. Nowacki T.R., Niezależność organów dozoru jądrowego. Próba rekonstrukcji zakresu pojęciowego, [w:] K. Jeleń, Z. Rau (red.), Energetyka jądrowa w Polsce, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 9. Nowacki T.R., Ograniczenie autonomii Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, „Przegląd Sejmowy” 2018, 4. [Google Scholar]
 10. Nowacki T.R., Prawne gwarancje niezależności dozoru jądrowego w Polsce, [w:] I. Ramus (red.), Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy publicznoprawne i ekonomiczne, Kielce 2014. [Google Scholar]
 11. Stoiber C., Baer A., Pelzer N., Tonhauser W., Handbook on Nuclear Law, Vienna 2003. [Google Scholar]
 12. Stoiber C., Cherf A., Tonhauser W., de Loudres Vez Carmona M., Handbook on Nuclear Law. Implementing Legislation, Vienna 2010. [Google Scholar]
 13. Sieczak K., Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 13 maja 2011 r., „Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna” 2011, 4. [Google Scholar]
 14. Tokarz G., Rada do spraw bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej - geneza, usytuowanie, działalność, [w:] P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski (red.), Bezpieczeństwo energetyczne: rynki surowców i energii: energetyka w czasach politycznej niestabilności. Bezpieczeństwo, gospodarka, ochrona środowiska, polityka, technologia, zarządzanie, Poznań 2015. [Google Scholar]
 15. Tokarz G. [w:] R. Szczerbowski (red.), Energetyka węglowa i jądrowa: wybrane aspekty, Poznań 2017. [Google Scholar]
 16. Tokarz G. [w:] R. Maciejewski (red.), Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo fizyczne obiektów w energetyce: wybrane aspekty badawcze, Poznań 2018. [Google Scholar]
 17. Tokarz G., Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna. Nie tylko PAA…, „Energia Gigawat” 2016, 1. [Google Scholar]
 18. Walker J.S., Wellock T.R., A Short History of Nuclear Regulation 1946–2009, Washington 2010. [Google Scholar]
 19. Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2018 [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Nowacki, Tomasz R. (2021). O potrzebie przywrócenia właściwego statusu Radzie do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. (2021). O potrzebie przywrócenia właściwego statusu Radzie do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(3), 255-275. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.484 (Original work published 10/2021AD)

MLA style

Nowacki, Tomasz R.. “O Potrzebie Przywrócenia Właściwego Statusu Radzie Do Spraw Bezpieczeństwa Jądrowego I Ochrony Radiologicznej”. 10/2021AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 13, no. 3, 2021, pp. 255-275.

Chicago style

Nowacki, Tomasz R.. “O Potrzebie Przywrócenia Właściwego Statusu Radzie Do Spraw Bezpieczeństwa Jądrowego I Ochrony Radiologicznej”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, no. 3 (2021): 255-275. doi:10.7206/kp.2080-1084.484.