en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 6/2021 
Volume 13 
Issue 2

Zanim uznamy karę za uzasadnioną…Legitymacja polityczna państwa jako warunek karania

Michał Peno
Uniwersytet Szczeciński

6/2021 13 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.458

Abstract

The research objective of the publication is expressed in its content devoted to the
general analysis of the solutions adopted in the draft regulation of the European
Union on the digital asset market. The entry of this legal act into force will fill the
so-called ‘regulatory gap’ as the digital asset sector is not regulated in the EU. The
research approach has been determined by the subject of the legal analysis, namely
the provisions of the proposed new EU regulation on the digital asset market. The
study describes the proposed legal regulation and its systemic importance, as well
as indicates the similarity of the proposed solutions to well-known legal institutions
in the area of the capital market. The main theses are as follows: the proposed legal
act will order the digital asset market in terms of law (firstly); the proposed legal act
in terms of content is based on solutions provided for in the capital market law
(secondly); the proposed legal act provides for legal institutions ensuring the
so-called safety of trading (thirdly). The results should be considered original
because the publication constitutes a pioneering study on the proposed legal act.
With its entry into force (the date is unknown), a discussion on specific topics will
begin in the science of law. Therefore, it is worth speaking up and evaluating the
proposed regulation before the new law is passed. The cognitive value of the publication results from its pioneering nature, and the impact on social relations is
significant. The digital asset market is developing extremely dynamically, and the
interest in this sector is very high.

References

 1. Adamus R., Komentarz do art. 921(15), [in:] M. Fras, M. Habdas (eds.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 5, Zobowiązania. Część szczególna (art. 765–921(16)), Warszawa 2018, LEX. [Google Scholar]
 2. Announcement of the National Bank of Poland and the Polish Financial Supervision Authority on Virtual Currencies of 7 July 2017, document available at: https://www. knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty (access: 15.02.2021). [Google Scholar]
 3. Announcement of the Polish Financial Supervision Authority on Initial Token Offerings (ITOs) or Initial Coin Offerings (ICOs) of 22 November 2017, document available at: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty (access: 15.02.2021). [Google Scholar]
 4. Announcement of the Polish Financial Supervision Authority on the Functioning of Exchanges and Cryptocurrency Exchange Offices of 6 June 2018, document available at: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty (access: 15.02.2021). [Google Scholar]
 5. Chłopecki A., Dyl M., Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Komentarz, Warszawa 2014, LEX. [Google Scholar]
 6. Kniaziowska-Bryk E., Komentarz do art. 73 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, [in:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (eds.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 7. Kuźnicka M., Marczuk M., Komentarz do art. 27 Ustawy o ofercie publicznej, [in:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (eds.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 8. Minimalne Standardy Bezpieczeństwa giełd bitcoinowych. Środowiskowe zasady dla rynku giełd kryptowalutowych w Polsce (eleventh draft of 11 September 2016); document available on the website of the Polish Bitcoin Association: https://bitcoin.org.pl/dokumenty(access: 15.02.2021). [Google Scholar]
 9. Oczkowski T., Komentarz do art. 165 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, [in:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (eds.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 10. Piech K. (ed.), Podstawy korzystania z walut cyfrowych, Warszawa 2017, document available at: https://bitcoin.org.pl/dokumenty (access: 15.02.2021). [Google Scholar]
 11. Piech K. (ed.), Leksykon pojęć na temat technologii blockchain i kryptowalut, Warszawa 2016, document available at: https://bitcoin.org.pl/dokumenty [Google Scholar]
 12. Position of the Polish Financial Supervision Authority on the Issue and Trading of Crypto-assets of 10 December 2020, document available at: https://www.knf.gov. pl/komunikacja/komunikaty (access: 15.02.2021). [Google Scholar]
 13. Skoczylas A., Komentarz do art. 165 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, [in:] T. Sójka (ed.), Prawo rynku kapitałowego, Warszawa 2015, LEX. [Google Scholar]
 14. Skoczylas A., Komentarz do art. 165 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, [in:] T. Sójka (ed.), Prawo rynku kapitałowego, Warszawa 2015, LEX. [Google Scholar]
 15. Sójka T., Komentarz do art. 25 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, [in:] T. Sójka (ed.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Warszawa 2015, LEX. [Google Scholar]
 16. Sójka T., Komentarz do art. 73 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, [in:] T. Sójka (ed.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Warszawa 2015. LEX. [Google Scholar]
 17. Wajda P., Komentarz do art. 25 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, [in:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (eds.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 18. Warning of the Polish Financial Supervision Authority on the Risks Associated with the Aquisition and Trading of Crypto-assets (Including Virtual Currencies and Cryptocurrencies) of 12 January 2021, document available at: https://www.knf.gov.pl/ komunikacja/komunikaty (access: 15.02.2021). [Google Scholar]
 19. Zacharzewski K., Kłoda M. T., Przegląd zastosowania technologii blockchain w wymiarze sprawiedliwości w wybranych krajach, Warszawa 2019; document available on the website of the Institute of Justice, https://iws.gov.pl (access: 15.02.2021) [Google Scholar]
 20. Zacharzewski K., Piech K. (eds.), Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych. Stanowisko Strumienia w sprawie kierunków ewentualnych prac legislacyjnych oraz działań regulacyjnych instytucji publicznych, Warszawa 2017, document available at https://bitcoin.org.pl/dokumenty (access: 15.02.2021). [Google Scholar]
 21. Zacharzewski K., Piech K., Wilczyński L. (eds.), Kanon dobrych praktyk podmiotów rynku kryptowalutowego w Polsce. Rekomendacje dla rynku, Warszawa 2017, document available at https://bitcoin.org.pl/dokumenty (access: 15.02.2021). [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Peno, Michał (2021). Zanim uznamy karę za uzasadnioną…Legitymacja polityczna państwa jako warunek karania . (2021). Zanim uznamy karę za uzasadnioną…Legitymacja polityczna państwa jako warunek karania . Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(2), 209–226. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.458 (Original work published 6/2021AD)

MLA style

Peno, Michał. “Zanim Uznamy Karę Za Uzasadnioną…legitymacja Polityczna Państwa Jako Warunek Karania ”. 6/2021AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 13, no. 2, 2021, pp. 209–226.

Chicago style

Peno, Michał. “Zanim Uznamy Karę Za Uzasadnioną…legitymacja Polityczna Państwa Jako Warunek Karania ”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, no. 2 (2021): 209–226. doi:10.7206/kp.2080-1084.458.